wajitseh

Parasha Wajitseh: Jacob rekende op Gods beloften

Parasha ויצה wajitseh, en hij ging uit. We lezen Genesis 28:10-32:2; uit de Haftara Hosea 11:7-14:9 en we lezen Johannes 1:19-51. Ja’akobh de hielengrijper wordt uitgezegend door zijn vader Jitschaq om naar Paddan-Aram te gaan,…


Parasja Wajitseh: De mens is een aardmannetje

Parasja ויצה wajitseh, en hij ging uit. We lezen Genesis 28:10-32:2; uit de Haftara Hosea 11:7-14:9 en we lezen Johannes 1:19-51. Jacob wordt uitgezegend door zijn vader Izak om te gaan naar Paddan-Aram, op zoek…