Een -teken op hun voorhoofd: De verrassing in Ezechiel 9: 4-6

In Ezechiël 9: 4-6, lezen we over een tijd dat God genoeg heeft van alle zonde en gruwelijke dingen die in Jeruzalem gebeurden. Hij ging al die mensen die zo gruwelijk bezig waren vernietigen.
Maar voor de vernietigende boodschappers stuurt Hij een man uit die een andere opdracht krijgt. Hij moet ervoor zorgen dat alle mensen gered worden die het ook vreselijk vonden wat er allemaal gebeurde. Opvallend is hoe deze man daarvoor moest zorgen, als we de passage lezen met een oog op het oude schrift uit die tijd.1Deze man krijgt een inkt-hoorn van een schrijver aan zijn zijde.

4 En JaHUaH zei tot hem [de man met de inkt-hoorn]: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een tav: kruis-teken (tav / kruis-teken) op de voor­hoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. 5 Tot de anderen zei Hij te mijnen aanhoren: Trek achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontzie niet en heb geen deer­nis. 6Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet u doden en verdelgen; maar niemand die dat tav: kruis-teken (tav / kruis-teken) draagt, mag u aanraken; bij mijn heiligdom moet u beginnen. Toen begon­nen zij bij de mannen, de oudsten voor de tempel.

De naam van de Hebreeuwse letter tav (ת vroeger: tav: kruis-teken) bestaat als woord uit twee tekens (תו); in oorsprong: tav: kruis-tekenwawu: tentharing, pin – het tav-teken zelf en de wav – elementair: de pin of stok met scherpe punt waarmee je zulke merktekens in een rots kon graveren of tekenen (Jirme-Jahu (Jeremia) 17: 1 laat zien dat wel een ijzeren pin met scherpe, hard-stenen (diamanten?) punt werd gebruikt). Zo staat dit woord dus voor kruis-teken. Daarnaast staat het woord tav ook letterlijk voor ‘(kruis)teken van verbondenheid, hechting en zekerheid’ (de wawu: tentharing, pin – wav stond als tentharing symbool voor verbondenheid, hechting, veilgheid en zekerheid).

Deze tav (uitgeschreven als תו of tav: kruis-tekenwawu: tentharing, pin) als een merkteken van God is Bijbels erg significant. Het bekende woordenboek van Brown, Driver & Briggs heeft voor de tav: ‘merk­teken (als een teken van ontheffing van oordeel)’! (mijn vertaling en nadruk).

We komen hem tegen in Job 31: 35 (een tekst die ook in het (Oud) Hebreeuwse origineel veel rijker is dan in enige vertaling); en in bovenstaande tekst.

Zo zien we dat het oude Bijbelse schrift en dit gebeuren in Ezechiël al een duidelijke heenwijzing bevat naar Gods verlossingswerk op Golgotha!

Door: André H. Roosma

Wees de eerste die reageert op "Een -teken op hun voorhoofd: De verrassing in Ezechiel 9: 4-6"

Geef een reactie