‘Toekomst van het joods-christelijk gesprek veiligstellen’

Dineke Houtman wil het gesprek tussen joden en christenen bevorderen. Beeld: PThU

AMSTERDAM | Theologische opleidingen moeten meer aandacht besteden aan Hebreeuws en het jodendom, zodat de kerk deel kan blijven nemen aan het joods-christelijke gesprek.

Dat zegt Prof. dr. Dineke Houtman, universitair docent semitica en bijzonder hoogleraar judaïca, in het Reformatorisch Dagblad. Houtnam nam maandag na ruim twintig jaar afscheid van de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, waar predikanten worden opgeleid.

Volgens Houtman blijft in een Bijbelvertaling veel van de boodschap uit de grondtekst achter. “Dat geldt natuurlijk voor iedere taal, maar bij het Hebreeuws nog meer dan bij andere talen. De taal leent zich erg voor woordspel en de Bijbelschrijvers en de latere rabbijnen maakten daar dankbaar gebruik van. In een vertaling gaat dat veelal verloren. Een ander punt dat me fascineerde is dat de mensheid eigenlijk maar zo weinig veranderd is in de loop van de geschreven geschiedenis. De oudste Bijbelteksten zijn daardoor nog steeds actueel: we kunnen ons nog steeds herkennen in de Bijbelpersonages; in al hun menselijke krachten en zwakheden.”

Spanning

In de loop der jaren specialiseerde de bijzonder hoogleraar zich in de ‘spanning’ tussen het jodendom en christendom. “Vroeger was die spanning vooral theologisch, tegenwoordig komt daar een sterk politieke component bij. Joden worden geassocieerd met de politieke staat Israël. Als Israël negatief in het nieuws komt slaat dat ook terug op de joden in Nederland. Dat is een vreemde situatie. Israël wordt, vind ik, ook wel heel erg kritisch gevolgd en kan het niet gauw goed doen. Als we als bijvoorbeeld de situatie van de christenen in Israël nemen, dan is die –hoewel niet ideaal– heilig vergeleken met die in de omringende landen in het Midden-Oosten”, aldus de geboren Groninger (1956).

Studiereis

Hebreeuws en de ontwikkeling van het jodendom krijgt te weinig ruimte binnen de opleidingen voor nieuwe theologen, vindt Houtman. Ook zou ze het toejuichen als een studiereis naar Israël vast onderdeel van het leerplan zou zijn. “In de masterstudie moet de mogelijkheid geboden worden voor een specialisatie jodendom. De kerk van de toekomst heeft mensen nodig die voldoende intellectuele bagage hebben om deel te nemen aan het joods-christelijke gesprek.”

Lees het complete vraaggesprek met Prof. dr. Dineke Houtman op RD.nl

Wees de eerste die reageert op "‘Toekomst van het joods-christelijk gesprek veiligstellen’"

Geef een reactie