Toledot: wat willen geslachtsregisters ons zeggen?

Rembrandt

De parasha Toledot van deze week behandelt de geslachtsregisters. Wat kunnen die ons nog zeggen?

Timotheüs waarschuwt in een brief, ‘zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof’, (1 Timotheus 1:4 HSV). Het evangelie van Mattheüs begint echter wel met een geslachtsregister, een lange lijst met namen van Jezus’ voorvaderen vanaf Abraham. Kennelijk heeft een geslachtsregister toch betekenis, ook voor ons.

Het geslachtsregister van de tien oudvaders in Genesis 5, waar geen predikant ooit over preekt, blijkt ook betekenis voor ons te hebben. Wanneer je de namen vertaalt, geven die een vooruitblik op het evangelie, Gods plan met deze wereld.

De naam Adam אָדָם- {ádám}, Mens, is volgens sommige geleerden in het Hebreeuws gerelateerd aan twee andere Hebreeuwse woorden: דַּם {dam} ‘bloed’ en אֲדָמָה {adámáh} ‘aarde/bodem’, wat betekent dat de mens gerelateerd is met bloed en de aardbodem.

Set שֶׁת {shèt} kan worden vertaald met bestemd, vastgesteld, bepaald, gegeven, geplaatst.

Enos אֱנוֹשׁ {ènosh} betekent sterfelijk, sterveling, zwak, ellendig.

Kenan קֵינָן {qenán} betekent leed, verdriet, klaagzang.

Mahalaleël מַהֲלַלְאֵל {mahalele’el} bestaat uit twee woorden, מַהֲלַל {mahalel}, een vorm van het werkwoord הִלֵּל {hillel} Loven, prijzen, waarvan ook het woord Haleluja is afgeleid, en אֵל {el}, een verkorting van de naam van God. De betekenis is dus ‘Gezegende God’ of ‘Geprezen [zij] God’. Hebreeuwse namen bevatten wel vaker de Godsnaam El, denk aan Daniël, God is mijn rechter, en Natanaël, Gave van God.

Jered יֶרֶד {yèrèd} of יָרֶד {yárèd} betekent ‘Zal afdalen’. De naam is afgeleid van het werkwoord יָרַד {yárad}, afdalen, neerdalen, neerkomen, waarvan ook de naam Jordaan afgeleid kan zijn. Volgens sommige geleerden is het een toespeling op de ‘zonen van God’, gevallen engelen, vermeld in Genesis 6:2.

Henoch חֲנוֹךְ {chanoch} betekent onderwijs, lering, aanvang of begin, en is afgeleid van het werkwoord חָנַךְ {chánach} inwijden, of חִנֵּךְ {chinnech} opvoeden. Hij is de eerste van vier generaties predikers. In feite kwam de eerste genoteerde profetie van hem. Deze staat in Judas :14-15, en heeft betrekking op de tweede komst van de Heer en het oordeel. Hij stierf niet, God nam hem weg (Genesis 5:24, Hebreeën 11:5).

Methuselach מְתוּשֶׁלָח {metoeshèlách} betekent ‘Zijn dood zal brengen’ of ‘Bij zijn sterven wordt gezonden’. De naam komt van twee wortels, het werkwoord מֵת {met} of מוּת {moet}, dat sterven, doodgaan, betekent, en שָׁלַח {shálach}, zenden, sturen, brengen. Toen Methuselach stierf kwam inderdaad de vloed. Methuselach was 187 jaar toen hij Lamech kreeg, en leefde daarna 782 jaar, hij werd dus 969 jaar. Lamech kreeg Noach toen hij 182 jaar was. De vloed kwam in Noach’s 600ste levensjaar, 187 + 182 + 600 = 969, Methuselach’s leeftijd toen hij stierf.

Het leven van Methuselach was feitelijk een symbool van Gods genade; zijn leven hield het komende oordeel van de vloed tegen. Daarom is het gepast, dat zijn leeftijd de oudste is die in de Bijbel wordt vermeld, als symbool van Gods zeer grote genade.

Lamech לֶמֶךְ {lèmèch} betekent zoiets als wanhopen of klagen, het kan verwant zijn aan het Engelse lamentation. Een andere mogelijke vertaling is krachtig. Ook in het nageslacht van Kaïn komt de naam Lamech voor.

Noach נֹחַ {no’ach} is afgeleid van het werkwoord נִחֵם {nichem} troosten en betekent troost of rust, zoals zijn vader zei bij zijn geboorte: ‘Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem, die door de HEERE vervloekt is’ (Genesis 5:29 HSV).

Wanneer we al deze namen en hun betekenissen op een rij zetten, ontstaat een zin met een rijke belofte:
Adam De mens
Seth is bestemd tot
Enos sterfelijkheid
Kenan en leed.
Mahalaleël De gezegende God
Jered doet neerkomen
Henoch onderwijs, of begin.
Methuselach Zijn dood zal brengen
Lamech de klagenden
Noach troost, of rust.

Hier vinden we een samenvatting van Gods verlossingsplan, verborgen in een geslachtsregister in het boek Genesis! Het lijkt me niet waarschijnlijk, dat een groep Joodse rabbijnen het zou verzinnen om het christelijke evangelie hier in een geslachtsregister in hun vereerde Torah te verbergen.

De ontdekking van deze verborgen betekenis is van groter belang dan op het eerste gezicht lijkt. Het toont aan dat God in de eerste hoofdstukken van het boek Genesis zijn verlossingsplan voor de mensheid uit hun hachelijke situatie had vastgelegd. Het is het begin van een liefdesverhaal, uiteindelijk geschreven met bloed op een houten kruis, bijna 2000 jaar geleden opgericht buiten de stad Jeruzalem.

Het is ook een van de vele bewijzen dat de Bijbel een geïntegreerde boodschap is. De Bijbel is meer dan het werk van talloze schrijvers, hij is het resultaat van een bovennatuurlijk ontwerp. De ‘hoofdredacteur’ is Hij die het einde al vanaf het begin weet, hoewel de Bijbel uit 66 boeken bestaat, die zijn geschreven door ongeveer 40 auteurs in een periode van vele duizenden jaren.

De auteur van dit (vertaalde) artikel is de Amerikaanse prediker Chuck Missler.

1 reactieop"Toledot: wat willen geslachtsregisters ons zeggen?"

  1. Geweldig he. Ik ben pas met Hebreeuws begonnen, dus weet nog niet zoveel. Maar de ontdekkingen die je nu al tegenkomt…..
    Mooie uitleg bij Methuselach. Het doet me ook een beetje denken aan de Gemeente van Christus. Zolang we hier nog zijn….
    Kun je zeggen dat Methuselach hier een beeld van de Gemeente op aarde is?
    Zoals van Henoch gezegd wordt dat hij een beeld is van de Gemeente die opgenomen wordt.

Geef een reactie