Het verbazingwekkende getuigenis van Yonatan Perry

Rembrandt

Toen ik het getuigenis van Yonatan Perry las, heb ik de Heere gedankt. Altijd weer raakt het mij als ik lees of hoor dat iemand de Heere Jezus heeft leren kennen. En zeker van deze Joodse broeder.

Yonatan Perry stuurde een e-mail naar Gil Afriat van de gemeente Tiferet Yeshua, met de tekst: ‘Hallo, mijn naam in Yonatan. Ik ben nieuw en weet niet goed hoe ik verder moet. Misschien kan ik nooit aan mijn familie vertellen dat ik in Yeshua geloof. Hoe kan ik verder? Ik hoop dat u mij wilt bellen.’

De volgende dag belde Gil en vertelde Yonatan zijn verhaal. Hij was opgegroeid in een orthodoxe familie. Toen hij in de twintig was, overleed zijn vader als gevolg van een medische fout. Yonatan, die een nauwe band had met zijn vader, voelde zich verraden en keerde zich af van God en van het orthodoxe geloof. Verscheidene jaren leefde hij als seculiere Jood, waardoor hij zich heel leeg begon te voelen en opnieuw op zoek ging naar God. En terwijl hij aan het surfen was op internet, vond hij het getuigenis van een Messiasbelijdende Jood. Hij was geschokt. Hoe kan een Jood in Jezus geloven? Hoe kan een Jood zijn identiteit en zijn volk verloochenen?

Kogel

Enige tijd later was hij als reservesoldaat bij het Israelische leger betrokken bij een gevaarlijk actie op vijandig gebied. Op een dag, toen ze op pad waren, schoot z’n schoen los. Terwijl Yonatan zich bukte om z’n schoen weer vast te maken, vloog er opeens een kogel door de lucht, die door z’n haar ging, maar hem net niet raakte. Direct wist hij dat een hogere macht hem had bewaard.
De volgende nacht zag hij in een droom Iemand, gekleed in het wit, Die tegen hem zei: ‘Je zonden zijn je vergeven. Ga hier weg!’ Toen hij wakker werd, overtuigde hij de andere soldaten dat ze zo snel mogelijk die plaats moesten verlaten. Ze waren nog maar net vertrokken, of er vielen bommen op de plaats waar ze zojuist nog waren.

Zoektocht

Toen de operatie achter de rug was en Yonatan weer thuis was, zocht hij op internet naar de betekenis van de woorden: ‘Je zonden zijn je vergeven.’ Onmiddellijk vond hij informatie over Yeshua HaMashiach (Jezus Christus). Hij las over de Messiaanse profetieën in de Tenach, het Oude Testament en was verbaasd hoe duidelijk die verwijzen naar Yeshua. Hij begon zich te realiseren dat Hij het was Die hem in zijn droom was verschenen en hem en zijn vrienden had gered van de bommen.
Het was nog een lang proces voordat Yonatan vrij kwam van zijn diepe anti-Messiaanse gevoelens en in een gebed Yeshua aanvaarde als Zijn Heere en Redder. Daarom schreef hij zijn e-mail aan Gil, die hem uitnodigde in het kantoor van de gemeente. ‘We spraken enkele uren met elkaar en lazen uit de Bijbel. Het was wonderlijk om Yonatans verbazing te zien toen hij steeds meer van het christelijke geloof begon te begrijpen. Telkens weer riep hij uit: ‘Dit is de waarheid. Dit moeten de mensen weten.’

Yonatan vond een gemeente in zijn omgeving, waar hij werd begeleid om te groeien in het geloof. ‘We hielden contact,’ vertelt Gil, ‘en af en toe kwam hij naar onze Bijbelstudies en gebedssamenkomsten. We spraken over de betekenis van de doop, een symbool van de dood van de oude mens en de opstanding, door de kracht van de Heilige Geest, van de nieuwe schepping in Yeshua.’

Gedoopt

Een paar maanden geleden is Yonatan gedoopt. ‘Het was zo’n bemoediging om samen met broeders en zusters uit zijn gemeente aan het strand naar zijn getuigenis te luisteren,’ vertelt Gil.
Inmiddels heeft Yonatan aan zijn familie verteld dat hij in Yeshua gelooft. Door Gods genade en door de kracht van de Heilige Geest ontvangt hij steeds meer vrijmoedigheid om het christelijke geloof te delen met vrienden en collega’s. (Bron: Tiferet Yeshua)

Laten we voor Yonatan bidden dat Hij zal verder groeien in het geloof en geworteld zal zijn in de Heere Jezus, om een getuige van Hem te zijn. We mogen de Heere danken voor Zijn genade, dat Hij Yonatan gered heeft. Dezelfde genade die Hij schonk aan verloren mensen tijdens Zijn tijd op aarde. ‘Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven’ (Mattheus 9:2)

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Het verbazingwekkende getuigenis van Yonatan Perry"

Geef een reactie