De verlossing van Israel voorzegd -3-

MANNA VANDAAG: Hij zal

Klim op een hoge berg,
Sion, verkondigster van een goede boodschap;
verhef uw stem met kracht,
Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap.
Verhef die, wees niet bevreesd.
Zeg tegen de steden van Juda:
Zie, uw God!
Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke,
en Zijn arm zal heersen.
Zie,  Zijn loon heeft Hij bij Zich,
Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
Als een herder zal Hij  Zijn kudde weiden:
Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen;
de zogenden zal Hij  zachtjes leiden.

Jesaja 40 vers 9-11

De redactie van MessiaNieuws wenst u een door G’d gezegende dag!

In welke omstandigheden u zich ook bevind: Hij zal, Hij is er bij!

Wees de eerste die reageert op "De verlossing van Israel voorzegd -3-"

Geef een reactie