Waarom het Joodse Chanoekafeest actueler dan ooit is (ook voor christenen)

Foto: Levi Zoutendijk

Wat kunnen wij als gelovigen leren van dit feest als het gaat om onze persoonlijke toewijding aan Jezus? Het woord ‘Chanoeka’ betekent letterlijk ’toewijding’. Het feest staat in het teken van de her-inwijding van de tempel door het aansteken van de kandelaar.

In Johannes 10:22 lezen wij: ‘Toen vierde men in Jeruzalem het feest van de tempelinwijding, het was winter’. Jezus liep tijdens dit feest in de tempel toen de Joden aan Hem vroegen: ‘Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit’. Jezus geeft hierop antwoord en doet één van Zijn krachtigste uitspraken ooit, namelijk dat de Vader en Hij, één zijn.

Ieder jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd nog steeds het feest van de tempelinwijding, genaamd Chanoeka.

Het Chanoekaverhaal

Het Chanoekafeest is weliswaar geen vastgesteld feest van God zoals de Bijbelse hoogtijdagen Pasen, Pinksteren en Loofhuttenfeest, maar het is wel een feest met wonderen van Bijbelse proporties. Ieder jaar viert de Joodse gemeenschap wereldwijd nog steeds het feest van de tempelinwijding, genaamd Chanoeka.

Het speelde zich ongeveer 160 jaar voor Jezus geboorte af. Tussen het Oude en Nieuwe Testament in. In die tijd leefden de Israëlieten in vrede, totdat de Grieks-Syrische koning Antiochus Epiphanes op het toneel verscheen.

Er zit trouwens een diepere betekenis in zijn naam. Zijn naam betekent “in plaats van de gezalfde” (anti = “In plaats van” en ochus = “Christus”), ofwel “antichrist”.
Epiphanes betekent “de verschenen god”.

Deze man waande zich dus als een god en legde zijn antichristelijke, Griekse mindset op aan Gods volk door middel van onderdrukking met de dood tot gevolg.
De verontreinigde tempel werd opnieuw geheiligd en toegewijd met een acht dagen durend feest, gebaseerd op de tempelinwijding tijdens het Loofhuttenfeest.

Antiochus tergde God door in de tempel grote braspartijen te houden, varkensvlees te eten en ontucht te plegen met vrouwen. Kortom, in de tempel werd ‘een gruwel der verwoesting’ geplaatst. Dit kan je letterlijk lezen in 1 Makkabeeën 1:58.

Komt ‘een gruwel der verwoesting in de tempel’ ons niet erg bekend voor? In de eindtijd, vlak voor Jezus’ wederkomst zal er opnieuw een gruwel der verwoesting in de tempel geplaatst worden (Mattheüs 24:15-16).

Een klein groepje Joden onder leiding van Juda de Makkabeeër stak hier echter een stokje voor en gingen op naar Jeruzalem om ten strijde te trekken tegen het oppermachtige Grieks-Syrische leger. Op dat moment kwam er ‘een engel’ uit de hemel tevoorschijn, zittend op een wit paard en met een gouden zwaard in zijn hand, streed hij de strijd voor hen en verdreef deze engel het machtige leger van Antiochus (2 Makkabeeën 11:8-10).

Komt dit ook niet erg bekend voor? Het gehele verhaal lijkt een directe heen wijzing te zijn naar de onreinheid in de eindtijd en Jezus’ wederkomst, wanneer Hij zittend op een wit paard de strijd zal leveren tegen de Antichrist en zijn volgelingen (Openbaring 19:11).

Vandaag de dag vertelt dit feest iets over de toewijding en her-inwijding van ons hart.

De verontreinigde tempel werd opnieuw geheiligd en toegewijd met een acht dagen durend feest, gebaseerd op de tempelinwijding tijdens het Loofhuttenfeest in de tijden van Nehemia (8:18). De officiële overwinning werd geboekt op de 25e van de negende maand. Dit valt in onze jaartelling altijd rond december. Dit jaar van 22 – 30 december 2019.

Chanoeka actueler dan ooit

Terugkomend op vandaag de dag weten wij dat God niet woont in fysieke tempels, in kerken, gebouwen, in beeldjes, maar dat Zijn aanwezigheid rust in de mens.

Paulus schrijft aan de Korintiërs: ‘Weten jullie dan niet dat jullie Gods tempel zijn waar de Heilige Geest wilt wonen?’ (1 Korintiërs 3:16).

Vandaag de dag vertelt dit feest iets over de toewijding en her-inwijding van ons hart.

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   13-12-2019
Auteur:   CIP
Website: https://cip.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Waarom het Joodse Chanoekafeest actueler dan ooit is (ook voor christenen)"

Geef een reactie