Wat we kunnen leren van Jakobs leven

In deze blog wil ik leren over het leven van Jakob, hoe hij moest vertrouwen op God, hoe hij zijn eigen zegen in de weg stond en hoe we van Hem kunnen leren om meer en meer een intieme relatie met de Vader op te bouwen.

De betekenis van de naam Jakob is hielenlichter, ofwel: bedrieger. Die naam werd aan hem gegeven omdat hij de hiel van Esau vasthield bij zijn geboorte. Een aantal eigenschappen die we bij Jakob in meer of minder mate voorbij zien komen is:

  1. Bedriegen
  2. Slim en creatief
  3. Rustig
  4. Assertief
  5. In controle willen zijn: hij regelt het liefst alles zelf

Herken jij je hierin? Ik mezelf zeker in een aantal.

Wat kunnen we van Jakob leren?

Een les die we uit Jakobs leven kunnen leren is dat God trouw en betrouwbaar is. Het is niet nodig om zelf alle touwtjes in handen te willen houden. Sterker nog, waarschijnlijk zitten we God er vaak mee in de weg.

God heeft zichzelf meerdere keren aan Jakob geopenbaard en beloften gegeven, maar toch blijft Jacob het moeilijk vinden om God te vertrouwen en het niet zelf te willen organiseren. Dat wordt duidelijk uit het verhaal waar Jakob op het punt staat zijn broer Esau na jaren weer te ontmoeten. In het bijzonder, het deel van de worsteling met God en het veranderen van zijn naam naar Israël.

Vanwege zijn bedrog van jaren geleden was hij bang dat zijn broer hem nog steeds wilde doden. Het was een beproeving die God in Jakobs leven toeliet om hem te helpen tot volledige overgave aan God te komen. Op dit punt in zijn leven ziet Jakob in dat hij het niet meer zelf allemaal onder controle heeft.

Als Esau met 400 man op hem afkomt, wordt hij toch wel erg bang. En nu keert hij zich tot God… En in zijn gebed heeft hij een bijzondere ontmoeting met God. Misschien wel net zo bijzonder als het visioen dat hij kreeg op het dieptepunt van zijn leven, op weg naar Charan, met alleen zijn stok. (Het visioen van de ladder die tot de hemel reikt.)

Misschien krijgen ook wij pas een duidelijke ervaring met God als we zelf niets meer hebben. Als we alles afleggen wat van onszelf is en daadwerkelijk met lege handen voor God verschijnen. Pas dan is God in staat om zijn volle rijke zegen te geven. Denk maar eens aan een kind met zijn handen vol met snoep. Die kun je dan toch niets meer geven? Ze kunnen het niet aanpakken, laat staan vasthouden.

Zo is het ook bij God. We moeten eerst onze handen leegmaken, zodat we weer opnieuw van God kunnen ontvangen. En dat is goed, want zo leer je om de zegen die je van God hebt gekregen weer door te geven. Zo kun je leren leven met open handen, door niets krampachtig voor jezelf vast te houden. Zo kan God je dag bij dag vernieuwen.

Heb je dat wel eens gedaan? Met lege handen bij God komen? Met niets anders dan alleen jezelf, zonder je plannen, zonder je verlangens. Gewoon bij God zijn?

Jakobs kracht

Jakob realiseert zich dat hij menselijkerwijs niet van Esau kan winnen en wordt genoodzaakt om zich tot God te keren. En hij keert zich tot God als hij alleen is. En dan: na zijn gebed schakelt hij toch bliksemsnel weer over naar zijn eigen kracht en zijn eigen slimme ideeën. Hij besluit om geschenken in verschillende groepen naar Esau te sturen. Herken je dat? Bidden om Gods hulp en daarna ogenblikkelijk toch alles zelf willen doen? Ik herken het in mijn leven helaas veel te vaak, wat is dat toch…

Nachtelijk gevecht

“… en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak.” (Genesis 32:25)

Midden in de nacht verscheen een man op het toneel, die met Jakob begon te worstelen. God gebruikt de fysieke wereld om geestelijke lessen te leren. Ik denk dat de worsteling zeker in werkelijkheid heeft plaatsgevonden, maar ik geloof ook dat dit een illustratie was van de geestelijke worsteling van Jakob, die al veel langer duurde dan deze nacht.

De worsteling duurde de hele nacht. Jakob heeft een leven lang gevochten om zelf zijn eigen zegeningen waar te maken. Totdat hij terechtkomt in deze eindstrijd tussen zijn wil en die van God. En toen kon Hij pas de zegen ontvangen die God hem al die tijd al had willen geven. De zegen dat Hij niet kon geven omdat Jakob het zelf had willen organiseren.

Ken je dat? Dat je zo druk bent om je eigen zegeningen zelf te organiseren? Als je dat doet, ontneem je God de kans om jou te zegenen op de manier waarop Hij dat wil.

Jakobs kracht gebroken

Aan het einde van de nacht werd eindelijk Jakobs kracht gebroken.

“Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht.” (Genesis 32:26)

De heupspier is een van de krachtigste spieren van het menselijk lichaam. Jakob werd dus in zijn eigen kracht aangetast. Zijn natuurlijke kracht was gebroken, met als doel dat hij in Gods kracht verder zou leven. Ook hiervan kunnen we leren.

Je mag weten dat als je met God blijft worstelen door je niet volledig aan Hem over te geven en uit eigen kracht te leven, dat er een dag komt dat je ‘gebroken’ wordt. Dat je dan niet meer in staat zult zijn om in je eigen zegeningen te voorzien. Vanaf dat moment zul je uit de kracht van God kunnen leven en zal Hij in alles voorzien. Waarom wachten? Kunnen we niet beter vandaag beginnen met ons over te geven aan God?

Vertrouw op God

Hoe kunnen wij nu leren van het leven van Jakob? Hoe kunnen wij geestelijk groeien?  De eerste stap voor ons is om op zoek te gaan naar een levende relatie met God. En om deze stap te kunnen zetten moeten we van Jakob leren: God is te vertrouwen! Om God te leren vertrouwen moet je Hem eerst leren kennen.

Als we God echt willen leren kennen dan is het niet genoeg om alleen de Bijbel te  lezen. God is veel groter dan Zijn Woord alleen! Als we God beter willen leren kennen moeten we ons niet alleen begeven in de tegenwoordigheid van Zijn geschreven Woord, maar juist ook in Zijn werkelijke tegenwoordigheid.

Kijk naar het huwelijk. Als we onze relatie met onze partner willen verdiepen, gaan we toch ook niet alleen over elkaar lezen? Dan willen bij elkaar zijn. In elkaars tegenwoordigheid. Deze boodschap heb je vast niet voor het eerst gehoord, maar toch weet je dat je hierin verder kunt en misschien wel moet groeien. Waarom is het toch zo moeilijk om op God te vertrouwen?

Eén van de oorzaken is dat we teveel binnen onze fysieke zintuigen leven en dat we daarom niet in staat zijn om de Eeuwige, die vlak voor ons staat, te begrijpen. Sterker nog: God woont zelfs IN ons.

In 1 kor. 4:18 staat: Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.

En in 1 hoofdstuk later: 6 We houden dus altijd moed. We weten dat we zolang we in het lichaam huizen, ver van de Heer wonen.  7 Want we leven in een situatie van geloven, niet van zien. 

Dus niet eerst zien dan geloven. We laten ons zo vaak van God afleiden door dingen die we kunnen ervaren met ons lichaam, met onze zintuigen. Maar de zaken van God zijn met ons lichaam niet te bevatten. Velen van ons geloven daarom op de manier van het begrijpen met het verstand. We weten alleen in onze gedachten dat God bestaat en betrokken is bij ons leven. Maar ervaren we dat ook echt?! We ervaren wel de gemeente, het Bijbel lezen en misschien zelfs wel hele studies over de bijbel. We ervaren het zichtbare waar Paulus over schrijft. Maar hebben wij ook persoonlijke ervaringen met GOD ZELF?! Met het onzichtbare? Wanneer is de laatste keer dat je het gevoel had dat God echt dichtbij was? Dat Hij tot je sprak, dat je door Hem persoonlijk werd bemoedigd?

Neem even de tijd om hierover na te denken en dat moment in herinnering te brengen.

Toen ik werd geconfronteerd met deze vraag moest ik serieus lang nadenken voordat ik een moment in herinnering kon brengen. En ik dacht bij mezelf: dit kan toch niet waar zijn!? Ik ben al zo lang een gelovige, maar heb ik wel een levende relatie met God? Hoe kan het toch dat ik al die jaren alleen maar druk bezig ben geweest voor God, maar bijna nooit de tijd heb gevonden om gewoon tijd met hem door te brengen?

Dit is echt de basis van ons geloof! Als we geen levende relatie met God hebben, waar zijn we dan mee bezig? Jesjoea heeft het door Zijn dood en opstanding mogelijk gemaakt om tot de Vader te komen. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Als we onze relatie met onze partner willen verdiepen, zoeken we contact. Dan praten we niet alleen, maar luisteren we juist naar wat die ander bezig houdt. Waarom gaan we dan zo niet met God om? Waarom vragen we Hem niet eens gewoon hoe het met Hem gaat? Of Hij nog blij met ons is? Waar Zijn hart op dit moment naar uitgaat? Door deze vragen te stellen en te wachten op antwoord leren we om naar Hem te luisteren, in plaats van alleen onze wensen en verlangens bij Hem neer te leggen. Luisteren naar God is moeilijk omdat je Hem bijna nooit met je natuurlijke oren kunt horen. Juist daarom is het zo belangrijk om onze geestelijke ogen en oren te trainen! Om ook in de normale dagelijkse gang van zaken meer gericht te zijn op de Geestelijke werkelijkheid, dan de werkelijkheid die we met onze fysieke ogen zien en met onze oren horen.

Ik heb het al eerder gezegd: God werkt door de fysieke wereld om geestelijk zaken aan het licht te brengen. Laten we dus leren om zo naar de wereld om ons heen te kijken, biddend of God ons wil laten zien wat er geestelijk schuilgaat achter dat wat we zien en horen in onze dagelijkse levenswandel.

Als je wilt groeien in aanbidding, zullen we tijd moeten besteden met de Vader.

Als we willen groeien in discipelschap, zullen we naast het lezen van de Bijbel moeten horen wat Hij persoonlijk tot ons te zeggen heeft.

Als we het goede nieuws willen verkondigen, moeten we ons hart door God laten raken, zodat we vanuit de liefde van God kunnen spreken en onze passie voor God kunnen overbrengen.

Als we onze onderlinge omgang willen versterken, houden we dat alleen maar vol als de liefde van God ons drijft.

Als we elkaar willen dienen met onze gaven, zullen wij ons Geestelijk moeten laten toerusten.

Ik hoop dat je samen met mij hier de komende tijd prioriteit aan zult geven en ik bid dat God onze Vader ons zal helpen om Hem meer te ervaren en dat Hij het ons gemakkelijk zal maken om Hem beter te leren kennen.

Sjalom!

Jeroen Kwint is verbonden aan de Joods-Messiaanse gemeente Beet Sar Sjalom te Lelystad en beheert de blog Christianroots.

1 reactieop"Wat we kunnen leren van Jakobs leven"

  1. Vandaag, kreeg Ik een bericht, van iemand waar ik veel van hou. Het ging over Jacob. Heb net alles gelezen. Wat tegen mij werd verteld. Staat ook hier boven in je verhaal. (Sorry dat ik het zo noem) . Maar wat zij vertelde aan mij klopt. Het klinkt raar maar ik voel me de Jacob . Ik luister graag en heb me mening. Ook over dit soort zaken. Maar toch vandaag kreeg ik een foto over een bijbeltekst. Dat ging over Jacob . En ben gaan zoeken wat het betekent. Kijken wie Jacob is. Toch ga je nadenken. Lijkt beetje op mij . Is dit raar . Denk het niet .

Geef een reactie