Een zeer wonderbaarlijk wonder

Rembrandt

Volgens de profetieën van Jeremia zien we nu een groter wonder dan de doortocht door de Rode Zee. Het gebeurt voor onze ogen. We zouden het van de daken moeten schreeuwen. Het levert overweldigend bewijs voor Gods bestaan, Zijn liefde, en voor de geldigheid van Zijn woord.

Maar in plaats van vreugde en troost te vinden in dit wonderbaarlijke wonder, ontkent het grootste deel van het officiële christendom dit steeds weer. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om vast te houden aan de fouten uit het verleden – fouten die gebaseerd zijn op het idee dat God zich niet altijd aan Zijn woord houdt.

Laten we eens kijken naar dit verbazingwekkende wonder. Door het hele Oude Testament heen waarschuwde God Israël dat Hij hen zou straffen en ze over de wereld zou verspreiden. Maar Hij beloofde ook herhaaldelijk dat Hij hen uiteindelijk terug naar het land zou brengen – niet omdat zij zich van hun zonden bekeerd hebben, maar voor de eer van Zijn eigen naam. We zien dat Israël op dit moment wordt bijeenvergaderd.

Als je denkt dat het niet belangrijk is, kijk dan eens hoe God het omschrijft. Ezechiël 36 vertelt over de zonde van Israël, hun verstrooiing, en vervolgens brengt God hen terug naar het land dat Abraham beloofd is. Dit hoofdstuk maakt het volkomen duidelijk dat Hij eerst het volk Israël in het land zal brengen. Dan zal Hij de geestelijke wedergeboorte van die natie teweegbrengen. Individuele Joden hebben zich sinds de eerste discipelen tot Jezus gewend, maar de nationale bekering vindt plaats na de laatste terugkeer.

Ezechiël 36:24-26 zegt tot Israël: “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.”.

In het volgende hoofdstuk, Ezechiël 37, beschreef God dit proces met een van de meest dramatische beelden uit de hele literatuur. Het vertelt het verhaal van het dal van de dorre beenderen. Deze mensen daar zijn dooier dan dood. Ze zijn droog – niets anders dan gebleekte botten in een massagraf. Dan begint God die botten samen te trekken. Hij legt er vlees op. Uiteindelijk zien de lichamen er weer heel uit, maar ze zijn nog steeds dood. Dan, als laatste stap, ademt Hij de levensadem in hen.

Dat is een beeld van Israëls hereniging. In Jeremia 16:14-15 vergelijkt God zelf dit wonder met de wonderen rondom de bevrijding van Israël uit Egypte – inclusief de plagen en de doortocht van de Rode Zee. “Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.”.

God zegt het nog eens in Jeremia 23:7-8. En waarom zou het geen groter wonder zijn dan de Rode Zee? Stel je een massagraf voor met miljoenen droge beenderen die samengetrokken worden. Er komen pezen en vlees aan. En op een dag zullen ze binnenkort weer doordrenkt zijn met de adem van het leven. Als dat visioen van de dorre beenderen letterlijk zou gebeuren, zouden we getuige zijn van een wonder van ongekende omvang.

Nou, het gebeurt! God trekt die botten bij elkaar. Hij legt er vlees op en Hij zal spoedig nieuwe harten in die lichamen leggen.

De samenvoeging van Israël wordt in de Bijbel steeds weer beloofd, maar velen in het christendom houden vast aan het idee dat de Kerk Israël heeft vervangen en dat de beloften die God aan het volk van Israël heeft gedaan niet waar zijn. Titus 1:2, Numeri 23:19, en 1 Samuël 15:29 zeggen allemaal dat God niet kan liegen. Hebreeën 6:17-18 zegt dat Gods woord onveranderlijk is. Volgens 2 Timotheüs 2:15 is Gods woord “het woord van de waarheid”. In Johannes 14:6 zei Jezus dat Hij de waarheid is.

Jeremia 31:35-36 zegt: “Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!”

Heb je gemerkt dat de zon nog schijnt? Wel dan heeft God Israël niet vervangen! Hij zal Zijn beloften nakomen! Nog spannender is het feit dat Hij op dit moment, voor onze ogen, die beloften waarmaakt. De botten staan al in de rij. Het kraakbeen vormt zich samen met spieren, organen en huid. De langgestorvenen zijn zich voor onze ogen aan het hervormen!

Gods woord is waar!

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   01-08-2019
Auteur:   Hal Linsey
Beeld:     Pixabay
Website: http://www.wimjongman.nl

– – – – –

1 reactieop"Een zeer wonderbaarlijk wonder"

  1. Chris Steenwinkel | 02/08/2019 om 18:22 | Beantwoorden

    Mode vele ogen en oren geopend worden voor dit wonder van de terugkeer van Zijn volk

Geef een reactie