Vierde Sjavoe’ot conferentie in Zelhem: seminars voor kinderen, tieners en volwassenen

Beeld van een voorgaande editie van Sjavoe'ot op De Betteld. Beeld: 119 Ministries

ZELHEM | Voor de vierde keer op rij organiseert stichting 119 Ministries Nederland een conferentie rondom het Bijbelse opgangsfeest Sjavoe’ot, Pinksteren.

Sjavoe’ot betekent in het Hebreeuws ‘weken’. Het is een verwijzing naar de opdracht die wordt omschreven in Lev.23:15-16. Daar staat dat er zeven weken plus een dag moeten worden geteld, tot 50 dus. Dat tellen begint op de dag na de sabbat in het Ongezuurde Brodenfeest. Aanstaande zondag, 20 mei, is het dag 50 van de zogeheten Omertelling, en vieren Joden en Messiaanse christenen wereldwijd Sjavoe’ot.

Net als voorgaande jaren vindt de conferentie van 119 Ministries plaats op De Betteld in Zelhem. Het wordt een tijd van ontmoeting met medechristenen die willen leven volgens de principes van Torah. Maar ook mensen die graag meer willen weten over het messiaanse perspectief op Gods Woord zijn van harte welkom. Naast veel interessante studies is er volop gelegenheid voor samenzang en ontmoeting. Tijdens de seminars overdag is er een kinderprogramma en op zondagochtend een interactieve seminar voor tieners.

Studeren in Gods Woord en samen zingen

De conferentie begint vrijdagavond met samenzang onder leiding van Trianka & Friends. Ook wordt er een studie gegeven door de Amerikaanse spreker Tony Robinson. Zowel vrijdagavond als zaterdagochtend legt hij uit hoe wij de Torah kunnen bestuderen, en welke verbinding we kunnen vinden tussen de Torah, de Profeten en het Nieuwe Testament.

Waarom telt Juda anders dan veel Messiaanse christenen?

Ook zaterdagavond geeft Tony opnieuw onderwijs. Hij zal dan uitleggen waarom Juda, het Joodse volk, op een andere manier telt dan veel messiaanse christenen. Veel mensen begrijpen niet hoe het kan dat Juda Sjavoe’ot altijd viert op een vaste datum, de 6e Sivan. Tony laat aan de hand van Bijbelse en historische bronnen zien waarom Juda een goede reden heeft om het zo te doen.

Sjavoe’ot: geroepen als discipelen die vrij zijn van de Wet

Zondagochtend legt Tony aan de hand van een aantal Psalmen uit hoe Sjavoe’ot en discipelschap met elkaar zijn verbonden en nodigt hij uit om de uitdaging aan te gaan om discipelen van Jesjoea te zijn en te maken. Zondagmiddag en -avond legt hij aan de hand van de Romeinenbrief uit wat Paulus bedoelt met vrij zijn van de Wet.

Restoration of Torah

Tony Robinson is al meerdere keren in Nederland en België geweest. Veel van zijn onderwijs is ook in het Nederlands vertaald. Het is te vinden op de website van Tony’s bediening Restoration of Torah. Tony is niet alleen een begaafd onderwijzer, hij is ook gezegend met groot muzikaal talent. Op de eerste Sjavoe’ot conferentie in 2015 was het geweldig om samen met hem te zingen en God te aanbidden. Tony zal ook dit jaar samen met zijn vrouw Tina voorgaan in  lofprijs en aanbidding.

Grondig onderzoek van Hollandse bodem

De andere spreker die we tijdens deze conferentie regelmatig op het podium zullen zien, komt van Hollandse bodem. Fred Jacobs bekeerde zich als atheist 7 jaar geleden tot de God van Abraham, Izaäk en Jacob en is sindsdien een fervent student in het Woord. Hij is gedreven, wil alles grondig onderzoeken en deelt graag wat hij heeft ontdekt.

Torah in Genesis tot en met Openbaring

Zaterdagmiddag legt Fred uit hoe de Torah van Genesis tot en met Openbaring aanwezig is in Gods Woord. Maandagochtend en -middag zal hij onderwijs geven over wie Israël is. De meningen zijn daarover nogal verdeeld. Er zijn mensen die geloven dat christenen onderdeel of in plaats van Israël zijn gekomen en anderen geloven dat christenen tot de 10 verloren stammen van Israël behoren. Maar wat zegt de Bijbel erover? Op de grondige manier die we van Fred gewend zijn, zal hij daarover het een en ander uitleggen.

Lofprijs en aanbidding

De conferentie is niet alleen een plek om naar studies te luisteren, maar ook een plek om samen te zingen. De Messiaanse band Trianka & Friends zal rondom de seminars voorgaan in lofprijs en aanbidding. Op vrijdagavond, sjabbatmiddag en maandagmiddag is er volop tijd om samen te zingen voor onze grote God en Hem te aanbidden. Trianka & Friends en Tony en Tina Robinson leveren daar elk op hun eigen wijze een bijdrage aan.

Gezellige markt

Op maandag zal er tussen de seminars door gelegenheid zijn om over een marktje te struinen. Achterin de zaal worden tafels neergezet voor mensen die een stand hebben gereserveerd. Mensen die hun spullen graag willen verkopen, kunnen dat tegen een geringe vergoeding doen, maar moeten zich wel even opgeven bij de organisatie (info@119ministries.nl).

Kinderprogramma tijdens ochtend- en middagseminars

Dit jaar krijgt het kinderwerk meer vorm dan voorgaande jaren. Met het kinderprogramma willen we kinderen graag meegeven wie God is, hoe we kunnen leren uit Zijn Woord en wat Sjavoe’ot betekent. Tijdens de ochtendseminar is er een kinderdienst voor kinderen van 4-11 jaar. Er worden liedjes gezongen, een Bijbelverhaal verteld en een bijpassende knutsel of opdracht (op leeftijdsniveau) gemaakt. Ook zorgen we voor wat te drinken en wat fruit. En als er na dat alles nog tijd over is, dan is er natuurlijk ook nog ruimte om te spelen. Tijdens de middagseminar wordt een leuke (buiten)activiteit voor de kinderen van 4-11 georganiseerd.

Seminar voor tieners over muziek en multimedia

De tieners kunnen de seminars natuurlijk volgen, maar ook voor hen is er dit jaar een speciaal programmaonderdeel. Arthur Bukman wil met hen nadenken over de invloed van muziek en media en over de keuzes die tieners daarin hebben te maken. Arthur kwam 7 jaar geleden, tijdens zijn opleiding tot outdoor-coach, in aanraking met Bijbelse principes. Tot die tijd leefde hij in de wereld zonder God, een wereld die alleen maar draait om de wil van mensen. De dingen die hij tijdens zijn opleiding leerde raakten hem, en leiden ertoe dat hij een volgeling werd van Jesjoea. Arthur heeft een grote passie om de Bijbel te onderzoeken en een hart om de ‘’goede boodschap’’ te delen met alle mensen.

Bezoek is gratis, maar registratie verplicht

Iedereen is welkom om de hele conferentie of een dag of dagdeel te bezoeken. Omdat de organisatie graag wil weten hoeveel mensen er komen, is het wel nodig om te registreren. Als u graag op De Betteld wilt overnachten, kunt u contact met hen opnemen (0314 627 200) voor het reserveren van een slaapplaats, kampeerplaats, chalet of caravan. De conferentie is gratis toegankelijk, maar daarbij is het wel de bedoeling om de kosten naar vermogen samen te dragen. Dat kan door een gift over te maken of door tijdens de conferentie een machtigingskaart in te vullen. Meer informatie over de conferentie vindt u op de website van 119 Ministries Nederland.

Geke van Halteren is vrijwilliger voor 119 Ministries. 

Wees de eerste die reageert op "Vierde Sjavoe’ot conferentie in Zelhem: seminars voor kinderen, tieners en volwassenen"

Geef een reactie