Aankondiging komst van de Messias

Het is opmerkelijk dat de christenheid veel Bijbelse feesten niet viert zonder dat in de Bijbel staat dat dit mag. Jom Teroe’ah, meestal ‘dag van Bazuingeschal’ genoemd, is een daarvan. Albert Oosting onderzocht deze gedenkdag. Hoe heeft hij dat gedaan?

Oosting, die niet-Joods is, ontdekte al snel dat Jom Teroe’ah niet alleen het minst bekend is onder gelovigen, maar ook iets merkwaardigs en verborgens heeft. Hij begint met het onderzoeken van de sjofar en het blazen ervan.

Boekanalyse
Dit boek richt zich vooral op twee vragen: 1. Waar staat Jom Teroe’ah voor? 2. Waarvan is het een voorafspiegeling? Oosting behandelt dit na een Voorwoord en een Inleiding in 24 hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn ingedeeld in twee delen.

In het eerste deel (H1-12) staat de ramshoorn – de sjofar – centraal, zoals die in de Bijbel en in de synagoge wordt toegepast. Dit deel bestaat uit meestal korte hoofdstukken van 4-7 pagina’s. Het tweede deel (H13-24; ruim tweederde van het boek) gaat over de eindtijd en heeft veel langere hoofdstukken. De meeste aandacht gaat uit naar de Amorieten (Inname beloofde Land), de besnijdenis en naar de openbaring van het geheim van Jom Teroe’ah.

In de hoofdtekst is diepte-informatie verwerkt. Voetnoten geven hoofdzakelijk Bijbeltekstverwijzingen. Bijbelcitaten komen uit de NBV (Nieuwe Bijbelvertaling), tenzij anders aangegeven. Het boek sluit af met een Nawoord. Toegevoegd zijn zeven bijlagen.

Vijandschap van Chamieten
Een belangrijk deel van dit boek gaat over de vijandschap van Cham, zijn zoon Kena’an en zijn kleinkinderen, de Amorieten (Kena’aniem), ten opzichte van de Isra‘Eliem. Als God de sjofar blaast op Jom Teroe’ah dan zou deze vijandigheid beëindigd worden. Maar dat zou niet alleen van belang zijn voor Isra‘El, maar ook voor de christenheid. Hij Die deze vijandschap opheft is namelijk de Messias, de Here Jezus.

Evaluatie
Dit is een interessant boek dat over het Jodendom lijkt te gaan, maar dat vermoeden wordt maar deels beantwoord. Eigenlijk is het een trendy boek over een mystieke visie op de eindtijd gedeeltelijk gebaseerd op (Joodse) numerologie. Jammer is dat Oosting uitgaat van een ‘Twee volken van God’ (Israël en de Kerk) theorie. Hij vermoedt vanuit Isra‘Els geschiedenis een parallelle Kerkgeschiedenis. Maar christenen zouden niet verplicht zijn de Torah te houden. Ook heeft hij een christenzionistische visie.

Theologisch en geschiedkundig is ook niet alles juist in dit boek. Zo is onjuist dat Jom Teroe’ah het enige Bijbelse feest zou zijn dat niet op volle maan valt en dat Sjavoe’ot altijd op zondag zou vallen. Hij duidt ook Bijbelse gedenkmomenten christocentrisch (tunnelvisie op de Here Jezus). Zijn afwijkende dateringen van gebeurtenissen (Bijvoorbeeld: Uittocht 3500 jaar geleden) worden niet onderbouwd.

Verder schrijft hij teveel toe aan de rabbijnen, die Jom Teroe‘ah als een Ro‘sj Hasjanah voorstellen. Het is evident dat Jom Teroe’ah bepaald is door Mosjéh (Mozes) en de kohaniem.

Een literatuurlijst en zoekregister ontbreken. Dit boek wordt aangeraden.


Oosting A.P., Jom Teroea. De dag van Hoorngeschal. De ‘wake-up call’. 2020, uitgave in eigen beheer, 255 pagina’s, € 16,95, ISBN: 9789086031184.

Wees de eerste die reageert op "Aankondiging komst van de Messias"

Geef een reactie