Artikelen door Marco Van Putten


Fase als Bijbelleraar afgerond

Het leven van de Here Jezus kent meerdere fasen. Seizoen 4 van The Chosen gaat erover dat de godsdienstige autoriteiten Hem uiteindelijk als ultieme vijand gingen zien. Daarmee komt er een einde aan Zijn levensfase…


Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 3

Voor vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (Joods of niet) volgen echter vaak (nog) het traditioneel christelijke spoor…


Wat archeologie over Sobibor aan het licht bracht

Onderzoek in de grond van vernietigingskampen brengen zaken aan het licht die onomstotelijk zijn. Zaken die zelfs overlevenden niet altijd weten. Daarnaast leveren vondsten ook sterke en vaak onomstotelijke argumenten tegen volhardende holocaust ontkenners. Het…


Echte lijden van Palestijnen ontsluierd

Sinds Joden naar het beloofde Land trekken is er verzet van de plaatselijk bevolking. Zij worden tegenwoordig nog ‘Palestijnen’ genoemd en zij krijgen steeds meer rechten. Maar die werken echter averechts, want hun verzet groeit….


Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 2

Voor vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (Joods of niet) volgen echter vaak (nog) het traditioneel christelijke spoor…


Hoe de Ethiopische Joden Israël bereikten

Isra‘Els ballingschappen verspreidde hen vanuit hun thuisland naar diverse uithoeken van de wereld. De Staat Israël zet hen soms aan om erheen terug te keren. Vaak aangezet door verslechterde omstandigheden. Maar wat als die trek…Bijzondere vertaling met twee ‘melodieën’

Er verschijnen de laatste tijd om verschillende redenen nogal wat ‘Bijbelvertalingen’. Sommigen zijn bedoeld om een bepaalde doelgroep aan te spreken. In 2024 is een Evangelische Bijbelvertaling – de EBV24 – uitgekomen. Wat zijn karakteristieken…


a large stone castle with a sky background

Hoe ontwikkelde messianisme zich? – deel 1

Volgens vrijwel alle christenen is de Here Jezus dé Messias. De meeste Joodse gelovigen ontkennen dat echter of hebben daar grote twijfels over. Messiaanse gelovigen (in overgrote meerderheid niet-Joods) volgen echter vaak (nog) het traditioneel…


Facetten van Sobibor

Auschwitz is het bekendste moordkamp van de Nazi’s, maar veel minder bekend is dat in Sobibor de meeste Nederlandse Joden werden vermoord. Rosanne Kropman schreef er het boek ‘Het donkerste donker’ over. Wat komt erin…


Grieks-idealistische levensbeschrijving Cyrus

Koresj (Grieks: Cyrus), koning van Perzië, werd door God Zijn messias genoemd (Jes 45:1). Hij is in Bijbelse zin bekend geworden doordat hij de Isra‘Elitische ballingen in Mesopotamië toestond naar huis terug te keren en…


Waarom is Pésach zo anders dan andere dagen?

Voor Pésach – het Bijbelse Uittochtsgedenkfeest – heeft God een aantal extra voorschriften bevolen. Gelovigen worden geacht ander voedsel tot zich te nemen dan anders. Meest bekend zijn natuurlijk de matzes. Maar waarom is dat…