Archeologie: De berg Nebo, waar Moses stierf

In Deuteronomium 34 lezen we deze shabbat over Moses dood. Hij beklom de berg Nebo, die in het huidige Jordanië tegenover Jericho ligt, en God liet hem vandaar het hele beloofde land zien, voordat hij stierf.

In deze video bezoeken we de berg Nebo, nu een toeristische trekpleister die duidelijk de sporen draagt van een christelijk bedevaartsoord, met kerken, restanten van een klooster en kunstwerken die herinneren aan Moses dood en de slang op een staak

Een vertaling van de hoofdzaken van de video:
Volgens de traditie is de berg Nebo de plaats waar de profeet Moses stond en voor het eerst het beloofde land zag. Het is ook de plaats waar Moses werd begraven.
De berg Nebo ligt 10 km ten westen van Madaba, op een hoogte van 700 meter boven zeeniveau. De berg Nebo heeft meerdere toppen, waarvan de belangrijkste zijn Mechayat of de stad van de berg Nebo, en Siyagha, waar Moses zou hebben uitgekeken over het beloofde land. We zijn hier bij het gedenkteken voor Moses, dat staat op de plaats waar in 1932 broeder Jerome Siyagha en Mechayat kocht van inwoners, en sinds die tijd staat de berg Nebo, evenals meerdere christelijke plaatsen in Jordanië, onder beheer van de Francis­canen.

Bezoekers zien hier een beeldhouwwerk van 5,5 meter hoog, in 2000 gemaakt door Vincenzo Bianchi, dat het boek van liefde tussen de natiën voorstelt. De latijnse inscriptie luidt ‘Unus Deus, Pater Omnium, Super Omnes’ (Een God, Vader van allen, die boven allen is)

Ik sta hier bij het gedenkteken voor Moses. Mozes moet hier op de berg Nebo begraven zijn, maar de plaats is onbekend.

De Abu Bado is een grote rollende steen, die als deur werd gebruikt in het Byzantijnse klooster. Wanneer we door de basilica lopen, kunnen we zien dat de grond bezaaid is met stenen en archeologische overblijfselen, misschien restanten van het woongedeelte voor monniken of een watercistern.

Onderaan de helling zien we de Wadi Ayoun, de Bron van Moses. Daar staat ook een kunstwerk, dat lijkt op een kruis en een slang. Het is gemaakt door Giovanni Fantoni uit Florence, en het verbindt de koperen slang die Moses gebruikte met de verlossing door Christus aan het kruis.
Vanaf hier heb je uitzicht op het Beloofde Land. Op een heldere dag heb je hier goed uitzicht op Bethlehem, Jericho, Ramallah, Qumran en de Dode Zee

In de vierde eeuw bouwden de vroege christenen een aantal kerken en kloosters op de berg Nebo. We gaan de Basilica binnen. Het oude baptisterium werd in 531 gebouwd. Het centrale deel van het mozaïek is een van de mooiste kunstwerken in Jordanië. De eerste rij beeldt een man af die met een leeuw vecht, de tweede rij twee jagers die hun prooi achtervolgen, en de derde rij een herder die vreedzaam onder een boom rust terwijl zijn kudde graast. en de vierde rij beeldt een man af die een struisvogel leidt, en een andere man met een kameel en een zebra.
Het baptisterium was gebouwd in de vorm van een kruis met bepleisterde muren. In de zesde eeuw werd de kerk uitgebreid met nog twee gangpaden. Hier is het centrale
gangpad met een apsis op het noorden. Op de achtergrond zie je het restauratiewerk, dat wordt uitgevoerd om de kerk te conserveren.
Aan de zuidkant is een begrafeniskapel, die in het jaar 597 werd veranderd in een nieuw baptisterium met nieuwe mozaïeken.

Buiten de basiliek liggen meer restanten van het klooster en de watersystemen die werden gebruikt.

De rondleiding eindigt in het museum, dat de bezoekers informeert over de ontdekking en het herstel van de berg Nebo. Er is ook gedetailleerde informatie over enkele mozaïeken.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: De berg Nebo, waar Moses stierf"

Geef een reactie