Artikelen door Floris Poot

Shabbats­lezingen: Goud, zilver en koper in de tabernakel

Wat hebben de diverse kostbare metalen, die werden toegepast bij de bouw van de tabernakel, ons te zeggen? Bij hun vertrek uit Egypte hadden de Israë­lieten hun buren om voorwerpen van zilver en goud, en…


Muziekvideo: Een lied bij de Tabernakel

U mag deze week luisteren naar het lied Fire of Your Spirit, van het album ‘I am Before You’ van Sarah Lieberman, voorafgegaan door de priesterzegen. De video is gefilmd op het terrein van de…


Archeologie: Daarom stopten ‘Salomo’s kopermijnen’

In het Timnapark bij Eilat is nog een restant te zien van de kopermijnen uit 11e tot 9e eeuw voor Christus, de tijd van koning Salomo en de eeuwen ervoor. Een industrie in toentertijd Edomitisch…


Shabbats­lezingen: Wees een geur van Christus

We lezen over het reuk­werk dat op het reuk­offer­altaar werd gebrand, als symbool van de gebeden van het volk. Wat voor geur verspreiden wij, in ons leven, in onze woorden, in ons handelen? Is het…


Muziekvideo: We vieren nog even Poerim

We blijven nog even in de Poerim-sfeer. De jongens van Boys Town Jerusalem maken er een vrolijke boel van, en laten meteen hun gymnastische kunsten zien, liefst ondersteboven.


Archeologie: Poeriem en de Naziprocessen

Tal van commentatoren hebben een griezelige gelijke­nis opgemerkt tussen het ophangen van Hamans tien zonen in het Poeriem verhaal (Ester 9) en de proces­sen van Neuren­berg na de Tweede Wereldoor­log, toen tien nazi oorlogs­mis­dadigers werden…


Shabbats­lezingen: God hoort naar onze gebeden

De Heer wil graag naar onze gebeden horen, en die op zijn tijd en wijze verhoren. Daarvan getuigt het reuk­offer­altaar, dat in de tabernakel nabij de Ark stond. Maar Hij verwacht, dat wij ook naar…


Muziekvideo: Poerim is een echt kinderfeest

Dinsdag 7 maart is het Poerim, het Lotenfeest, dat in Israël vooral wordt gevierd als een kinderfeest, waarbij de kinderen zich verkleden als een van de personages uit dit verhaal, of iets dat zij leuk…


Archeologische reis naar Perzische hoofdstad Shushan

Veel van de termen, namen en zelfs de beschrij­vingen van de objecten en gebouwen in de tekst van het Bijbelboek Esther zijn goed verankerd zijn in de historische realiteit van de dagen van het Perzische…


Shabbats­lezingen: Tabernakel en Tempel, wegwijzers naar Christus

Bij de Tabernakel stond een brand­offer­altaar, waarop offers werden gebracht voor de zonden, als een profetische voor­af­scha­du­wing van het grote offer van Jezus Christus, als volkomen verzoening voor al onze zonden. De Bijbelgedeelten voor de…


Muziekvideo: Psalm 121, een Lied van de Opgang

De psalmen 120 t/m 133 dragen in onze vertalingen de titel ‘Een pelgrimslied’ of ‘een bedevaartslied’. In het Hebreeuws staat er ‘Een lied van de opgang’ (of in de SV het onvertaalde ‘Een lied lama’alot’)….


Archeologie: Vergeten koninkrijken in Saoedi-Arabië

In de dorre woestijn en bergen van AlUla in het noordwesten van Saoedi-Arabië werken archeologen aan de opgraving van de overblijfselen van de oude en lang vergeten koninkrijken Dadan en Lihyan. AlUla, een toeristische topbestemming…


Shabbats­lezingen: God toont zich aan mensen

Onze God is niet een God die ver weg in de hemel troont en ongenaakbaar is. We lezen vandaag hoe Hij zich bekend maakt en toont op de berg Sinaï of Horeb, aan zijn kinderen…


Muziekvideo: Bomen planten en kinderen opvoeden

Afgelopen maandag 6 februari vierde Israël Toe Bisvat, de 15 van de maand Shevat, de verjaardag van de bomen. In Israël, dat een warmer klimaat heeft en geen nachtvorst kent, wordt dit vaak gevierd met…


Archeologie: Lag de echte berg Sinaï in Saoedi Arabië?

Waar lag de berg Sinaï, of Horeb, waar de Heer zijn volk ontmoette en wijze wetten, de Torah, gaf? Volgens sommige bronnen lag deze op het Egyptische Sinaï-schiereiland, volgens oudere bronnen, en lokale bewoners, lag…


Shabbats­lezingen: De Heer is een strijder

Je kunt er niet omheen, dat in de Bijbel oorlogen werden gevoerd waaraan de naam van God verbon­den was. Dat er oorlogen zijn geweest waarvoor Hij opdracht gaf. Maar wat opvalt is dat God, als…


Muziekvideo: De Heer is een Strijder

Met op de achtergrond beelden van het volk Israël dat de oversteek waagt door de drooggevallen Schelfzee, achtervolgd door de strijdwagens van Egypte, zingt Elihana Elia het ‘lied van de zee’, het lied dat Mozes…


Archeologie: Het raadsel van de Uittocht

Deze video van een uur laat ons de geschiedenis van Exodus beleven, vanaf het moment dat Jozef onder­koning van Egypte werd. In de video worden een aantal aanwijzingen en bewijzen genoemd voor de waarheid van…