Artikelen door Floor Poot


Muziekvideo: Een feestelijke Brit Milah, Besnijdenis

Nu het in de Sjabbatslezingen over de besnijdenis gaat, mag u kijken en luisteren naar liederen gezongen tijdens een (ietwat overdadig) besnijdenisfeest uit de film Casablanca uit 1973. De tekst is van Chaim Chefer, de…


Archeologie: Historie van Caesarea Maritima

Caesarea Maritima, oftewel Caesarea aan Zee, of Kaisareia, zoals de Grieken het noemden, heeft een eeuwen­oude historie en is tege­lijk geliefd om zijn mooie stranden, water­sport en goed gecon­ser­veerde archeo­lo­gische opgra­vingen. Voor de stichting van…Muziekvideo: Lied van ICEJ voor vrijlating van gijzelaars

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem heeft een nieuw lied uitgebracht met de titel ‘Afikim BaNegev’ (Stromen in de Negev), waarin wordt gepleit voor de vrijlating van de gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden….


Archeologie: Geschriften uit de Geniza van Kaïro

Wat doe je met een oude boekrol of geschrift, waarin de naam van God voor­komt? Die kun je toch niet zomaar weg­goo­ien! Zo bewaarde de Joodse gemeen­schap van Fustat eeuwen­lang afge­dankte teksten in een גְּנִיזׇה…Muziekvideo: Esther ontmaskert Haman als vijand

Afgelopen zondag vierde het Joodse volk Poerim, het feest van de bevrijding van de ballingen in het Perzische rijk uit dreigende onder­gang door de listen en intriges van de Amalekiet Haman aan het Perzische hof….


Archeologie: De oude boekrollen uit Qumran

Qumran, waarover u vorige week kon lezen, is bekend geworden door de Dode Zeerollen, die in de omliggende grotten werden aangetroffen. Was het toeval dat de vondsten samenvielen met de oprichting van de Staat Israël?…


Sjabbats­lezingen: De offers wijzen op Christus

Het boek Leviticus beschrijft hoe de offerdienst functio­neert ten behoeve van het leven in relatie met de Heer, hoe we tot Hem mogen nade­ren. De vijf soorten offers wijzen elk naar een ander aspect van…


Muziekvideo: Een tabernakel in mijn hart

Ter gelegenheid van de afsluiting van een deel van de Daf Yomi zong de bekende chazan (voorzanger) Moti Steinmetz tijdens een concert samen met het uit­ge­breide Malchut­koor en het Hasidim­leach Kinder­koor een onver­ge­te­lijke oude hit:…


Archeologie: Nationaal Park Qumran

Qumran – קומראן in het Hebreeuws – is een archeo­lo­gisch nationaal park in Judea (Westbank). Het is bekend door de Joodse sekte, die hier in de tijd van de Tweede Tempel een nederzetting bouwde en…


Sjabbats­lezingen: Jezus weerspiegeld in de tabernakel

Er bestaat een opmerkelijk verband tussen de vermel­ding van de plaatsing van de gehei­lig­de voor­werpen in de taber­nakel, en de zeven ‘Ik ben’ uit­spra­ken van Jezus, opge­te­kend in het evan­gelie van Johannes. De Bijbelgedeelten voor…