Archeologie: Het Bijbelse Libna had dikke stadsmuren

In deze video bezoeken Sergio en Rhoda een opgraving van wat ooit de Bijbelse stad Libna was. Deze wordt 17 maal genoemd in de Bijbel, voor het eerst bij Jozua’s veroverings­tocht. De stad lag in het stamgebied van Juda, zo’n 27 km ten zuiden van Jeruzalem, en was een Levietenstad.

In 2 Koningen 23:31 staat vermeld, dat koning Josia getrouwd was met Hamutal, de dochter van Jeremia uit Libna. Dat was niet het resultaat van een vakantie-romance, maar volgens historici was het een politiek huwelijk: door iemand uit Libna te huwen, verzekerde koning Josia zich van de trouw van dit gebied aan Jeruzalem en de koninklijke familie.

Op de plaats van de opgravingen is te zien hoe 3000 jaar geleden het gebouw is verwoest. Scherven van aardewerk potten liggen nog onaan­geroerd zoals ze gevallen zijn. Door wie werd Libna verwoest? Was het door de Egyptische Farao, door koning Sanherib van Assur, of door koning Nebu­kad­nezer van Babel? En waarom had deze versterkte plaats zulke dikke muren? Kijk mee naar de onder­zoeks­methoden van de archeo­logen, en luister naar hun discussies in deze video.

De video duurt 16 minuten, de eerste drie minuten kun je overslaan.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Het Bijbelse Libna had dikke stadsmuren"

Geef een reactie