Archeologie: In dit paleis danste Salomé voor Herodes

In de vesting bij Machaerus, Jordanië, dicht bij de Dode Zee, is enkele jaren geleden de troonzaal waar Salome zou hebben gedanst voor koning Herodes Antipas ontdekt. Archeologen zijn bezig met een gedeeltelijke reconstructie van de koninklijke zaal in het paleis dat door Antipas’ vader Herodes de Grote werd gebouwd, blijkbaar als een versterking van een bolwerk dat oorspronkelijk door de Hasmoneese koning Alexander Jannaeus rond 90 BCE werd opgericht. Binnen de koninklijke binnenplaats van 7.000 vierkante meter hebben archeologen een halfronde nis gevonden waar volgens hen de troon heeft gestaan.

De vesting bij Machaerus werd meer dan 2000 jaar geleden gebouwd, 32 kilometer ten zuidwesten van Madaba, op een klif met uitzicht op de Dode Zee. Volgens rabbijnse geschriften kon men er op heldere dagen de rook van de offerandes van de altaren van de tempel in Jeruzalem zien opstijgen.

Machaerus was van cruciaal belang voor de verdediging van Judea, omdat het op de route lag naar Jeruzalem vanuit het oosten. De historicus Plinius de Oudere noemde Machaerus het sterkste vestingwerk in Judea’ na Jeruzalem


Deze video is in 2018 gemaakt, enkele jaren voor de recente opgravingen en reconstructies.

De ware geschiedenis van de familie Herodes is in de tijd verloren gegaan, maar de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die leefde in de eerste eeuw v. Chr, vertelt dat de Hasmoneese koning Alexander Jannaeus een zekere Antipas aanstelde om over Edom te regeren, die werd de vader van de dynastie. Volgens hem waren de Herodussen Joden, althans in naam, omdat hun volk – de Idumeeërs of Edomieten – ongeveer 125 BCE de besnijdenis opgedrongen kregen door de Maccabese heerser Johannes Hyrcanus I.

Herodes de Grote werd beroemd om zijn bouw­activiteiten; zijn zoon Herodes Antipas werd berucht omdat hij Johannes de Doper in ketens naar Machaerus heeft gebracht en ter dood liet brengen, zie Mattheüs 14:1-11 en Marcus 6:17-28.
Josephus vertelt dat Machaerus de plaats was waar de prinses Salome danste op het verjaardagsbanket ter ere van haar stiefvader, Herodes Antipas (Oudheden 18, 116-119). Herodes was zo verheugd over haar optreden dat hij haar alles beloofde wat ze vroeg, tot de helft van zijn koninkrijk aan toe. Op aanraden van haar moeder vroeg Salome, volgens de evangeliën, om het hoofd van Johannes de Doper.

Bronnen/Zie meer: Ha’aretz.com, CIP, Jordan Times.com, Wikipedia. Foto: Prof. Gyozo Voros.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: In dit paleis danste Salomé voor Herodes"

Geef een reactie