Archeologie: Is de Ark van Noach echt onvindbaar?

In de shabbatslezingen van deze week gaat het o.a. over de Ark van Noach, waarin enkele mensen en dieren de grote vloed overleefden. Wat is er met de Ark gebeurt? Waar is hij gebleven?

Sinds onheugelijke tijden hebben velen geprobeerd, de plaats te traceren waar de ark rustte, en mogelijk overblijfselen te vinden zijn. Al in de derde eeuw v. Chr. schreef de Babylonische historicus Brusus er over, en de Joods-Romeinse geschiedschrijver Flavius Josefus citeert hem en andereen in het boek Joodse Oudheden, deel 1, 3, 6. Hij zegt zelf dat ze in zijn tijd de overblijfselen van de ark zouden laten zien aan degenen die het wilden zien: ‘Het land genaamd Eretz Korchi (…) Het bevat ook de overblijfselen van de ark waarin, volgens het verhaal, Noach was gered van de vloed, en het wordt nog steeds getoond aan iedereen die het wil zien.’

In de Middeleeuwen deden verschillende geruchten de ronde over mensen die overblijfselen van de ark hadden gevonden op verschillende plaatsen die zij identificeerden als het Ararat-gebergte. Zelfs in de moderne tijd werden nieuwe ontdekkingen van overblijfselen van de ark gepubliceerd, waarvan sommige nep bleken of op andere manieren werden weerlegd

In april 2010 maakte een groep van 15 evangelische christelijke archeologen bekend, dat ze een oude houten structuur hadden gevonden op de berg Ararat op een hoogte van 4.200 meter, en dat de koolstoftests die voor de bevindingen werden uitgevoerd onthulden dat de overblijfselen 4.800 jaar oud zijn, ongeveer uit de tijd dat Noach handelde volgens het Bijbelse verhaal.
Vanwege moeilijke toegangsomstandigheden en andere redenen is de site sinds 2013 nog niet onderzocht door peer-onderzoekers na de NAMI-expeditie, en de expeditie heeft geen enkele archeologische vondst ingediend voor peer review.

Grondradar
In het boek Genesis is het Ararat-gebergte in het zuidoosten van Turkije het gebied waar de ark van Noach werd achtergelaten na de grote overstroming – een gebied dicht bij de berg Tandurk. De site werd oorspronkelijk ontdekt in 1959 door de Turkse legerkapitein Ilhan Durofiner, die de structuur van het schip opmerkte op luchtfoto’s die door het leger van het gebied werden gemaakt. De ontdekking leidde tot een korte periode van internationale belangstelling voor de site.

Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat ze erin geslaagd zijn de ware plaats van optreden van het beroemde bijbelse verhaal te lokaliseren, en het is inderdaad niet ver van de locatie die de legende al jaren beweert – in Turkije. Bekijk de video waarin de locatie wordt gedocumenteerd

De onderzoekers voerden gronddoordringende 3D-scans uit op de beroemde berg Tandurk in Turkije, waar de ark van Noach zich zou bevinden, en vonden een vorm die overeenkomt met de beschrijving van de ark uit Genesis.

De Amerikaanse en Turkse archeologen beweren dat de eerste scans er veelbelovend uitzien en wijzen op een door de mens gemaakt object onder de berg, terwijl ze hopen dat het inderdaad de bijbelse ark van Noach is. Ze gebruikten een grondradar om de scheepsachtige structuur te onderzoeken, hoewel veel geologen beweren dat de bergmassa die een halve eeuw geleden in Oost-Turkije werd ontdekt, gewoon een ongewone rotsformatie is.

Creationisten hebben lang geloofd dat de legendarische Ark van Noach echt is en begraven is onder de rotsachtige punt, bekend als Durofeiner, in het oosten van Turkije. In de loop der jaren hebben velen hun vertrouwen hierin verloren, maar het team, onder leiding van ervaren schatzoeker Andrew Jones, gelooft dat ze het eerste bewijs van de schatkist hebben.

De grondpenetrerende radar (GPR)-scan van de site door Topa 3D leverde enkele verrassende resultaten op. De heer Jones vertelde ‘Het is niet wat je verwacht te zien als deze site slechts een solide blok rots is of een opeen­hoping van willekeurige puin van een modder­stroom. Deze resultaten zijn wat je zou verwachten als dit een door mensen gemaakte boot is die voldoet aan de Bijbelse eisen van de ark van Noach.’

De managers van het ‘Scans of Noah’s Ark’-project beweren ‘een parallelle lijn en rechte hoeken onder het oppervlak’ te hebben gevonden, ‘iets wat je niet zou verwachten in een natuurlijke, geologische structuur’. Er wordt ook beweerd dat de lengte van de ark ook de ‘exacte lengte’ is van de ark van Noach zoals gespe­ci­ficeerd in de Bijbel – die ongeveer 150 meter is, of 300 el in Bijbelse termen.

Betekent dit, dat de Bijbelse Ark van Noach nu is gevonden? Zeker niet, het betekent dat de belangstelling hiervoor is herleefd, en onderzoekers graag de eersten willen zijn die de Ark ontdekt.

Verslag van een onderzoeksexpeditie uit 2016:

Bronnen: he.wikipedia.org, maariv.
Zie ook: Israel Hayom
Google Chrome kan de teksten voor u vertalen.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Is de Ark van Noach echt onvindbaar?"

Geef een reactie