Archeologie: Magnetisme helpt gebeurtenissen dateren

Een Israëlische wetenschappelijke doorbraak op het gebied van magnetisme heeft onderzoekers in staat gesteld om Bijbelse verslagen van oorlogen tussen oude Joodse koninkrijken en hun vijanden te verifiëren.

Een gezamenlijke studie van de Universiteit van Tel Aviv (TAU) en de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, waarbij zo’n 20 onderzoekers uit verschillende landen en disciplines betrokken waren, was in staat om 21 vernieti­gings­lagen op 17 archeo­logische vind­plaatsen in heel Israël nauwkeurig te dateren, aldus een verklaring.

Wetenschappers onderzochten afgelopen jaren archeologische vondsten die magnetische mineralen bevatten. Wanneer deze worden verhit of verbrand, registreren ze het lokale aard­magnetische veld. Vrij bewegende ijzeren en nikkelen voor­werpen, zoals een kompasnaald, richten zich ook naar dit aardmagnetische veld.

Dit magnetische veld is afkomstig van de stromende vloeibare ijzeren buitenkern, op een diepte van 2.900 km in de aarde. Dit aard­magnetische veld is echter niet constant, maar verandert in de loop der tijd door de chaotische beweging van het vloei­bare ijzer. Albert Einstein beschreef deze fluctuaties als een van de vijf grote mysteries van de fysica.

Magnetische dateringsmethode
Tegenwoordig kunnen we de richting en sterkte van het aardmagnetisch veld gewoon meten. Om meer te weten over de fluctuaties in het aardmagnetisme in de tijd vóór deze metingen, proberen geofysici dit te reconstrueren aan de hand van het magnetisme, dat zij aantroffen in pot­scherven, bak­stenen, dak­pannen en stenen ovens. Die bevatten ferro­magnetische mineralen, dat zijn ijzer of nikkel bevattende kristallen in stenen. Die nemen bij hoge tempe­ra­turen de richting en/of de grootte van het magne­tische veld over en houden dit vast na afkoeling (thermo-remanent magnetisme).
‘Hierdoor kunnen we duizenden jaren later de richting en de grootte van het magnetische veld op het moment van verhitting reconstrueren’, legt Yoav Vaknin, een promo­ven­dus aan de TAU, uit in een persbericht. Wanneer deze voorwerpen afkom­stig zijn van een gebeur­tenis waarvan de datum bekend is, kunnen deze magnetische gegeven worden gebruikt om een soort tijdschaal te maken.

Onderzoekers konden bij voorbeeld in 2020 het aard­mag­netische veld recon­strueren zoals dat was op 9 Av 586 v. Chr (‘Tisha beAv’), de Hebreeuwse datum waarop het Baby­lo­ni­sche leger van Nebu­kad­nezar de stad Jeru­zalem en de Tempel verbrandde.

‘We hebben een variatie­curve van de sterkte van het magnetische veld in de loop van de tijd geconstrueerd, die kan dienen als een weten­schap­pelijk daterings­hulp­middel, ver­ge­lijk­baar met de koolstof­daterings­methode,’ verklaarde Yoav Vaknin. ‘Op basis van de over­een­komst of het verschil in intensiteit en richting van het magne­tische veld kunnen we hypo­theses beves­tigen of ontkrachten die beweren dat speci­fieke locaties tijdens dezelfde militaire campagne werden verbrand’, aldus Vaknin.

De magnetische gegevens van andere vondsten kunnen dus worden gebruikt om de branden te dateren en ze te koppelen aan in de Bijbel beschreven Egyptische, Aramese, Assyrische en Baby­lonische militaire campag­nes, op een manier die doet denken aan kool­stof­date­ring.

Het waren de Edomieten
De vondsten geven bij voorbeeld aan, dat het leger van Hazaël, de koning van de Arameeërs van Damascus, verantwoordelijk was voor de vernietiging van een aantal steden: Tel Rechov, Tel Zayit en Horvan Tevet, evenals de Filistijnse stad Gath (2 Koningen 12:17) rond 830 v. Chr..
Maar uit het geomagnetische onderzoek bleek dat Beth-Shean niet door hem was verwoest, maar 70 tot 100 jaar eerder tijdens een veldtocht van de Egyptische farao Shoshenq.

Uit een ander onderzoek bleek, dat lang nadat Jeru­za­lem en het koninkrijk Juda door de Baby­loniërs waren verwoest, de Judese steden in de Negev door de Edomieten waren verwoest. De profeet Obadja sprak Gods ver­oor­deling over deze wandaad uit.

Bronnen: United with Israel, israel21c, Patterns of Evidence, Eurekalert

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Magnetisme helpt gebeurtenissen dateren"

Geef een reactie