Archeologie: Waarom werd boerderij overhaast verlaten?

Created with GIMP

Zoals zo vaak in Israël gebeurt tijdens bouwprojecten, werden restanten van eeuwen­oude bewoning ontdekt. In dit geval werd tijdens de aanleg van een hoofd­water­leiding een 2100 jaar oude boerderij ontdekt uit de Hasmonese tijd.

Arbeiders stuitten op de overblijfselen van de boerderij in het hedendaagse Horbat Assad, naast Nahal Abel, in het oosten van Galilea, tijdens opgravingen voor een project om ontzilt water naar de Kinneret (het Meer van Galilea) te transporteren. Het gaat dan om het Northern Carrier project van Mekorot, Israëls nationale water­maat­schappij, dat 910 miljoen NIS zal kosten. Ontzilt water zal in de Kinneret worden gepompt, die een cruciale rol speelt in de water­voorziening van het land. Mekorot werkt en betaalt mee aan de opgravingen van de oude boerderij.

‘We hadden het geluk een tijdscapsule te ontdekken, bevroren in de tijd, waarin de vondsten bleven zoals ze werden achtergelaten door de bewoners van de site, en het lijkt erop dat ze haastig vertrokken in het zicht van een dreigend gevaar, mogelijk de dreiging van een militaire aanval,’ zei dr. Amani Abu-Hamid, directeur van de opgraving namens de Israel Antiquities Authority (IAA).

De bewoners lijken inderhaast te zijn gevlucht, waarbij ze een paar eerste levens­behoeften hebben meege­nomen, maar een schat aan alledaagse voor­werpen hebben achter­gelaten.
Onder de gevonden artefacten zijn tientallen weef­gewichten, die werden gebruikt voor het weven van kledingstukken, grote aarde­werken voorraad­vaten, ijzeren land­bouw­werk­tuigen, waaronder pikhouwelen en zeisen, en munten die dateren uit de tweede helft van de tweede eeuw BCE.

‘De gewichten van het weefgetouw stonden nog op de plank, de voorraad­potten waren intact. We weten uit de historische bronnen, dat in deze periode het Judeese Hasmonese Koninkrijk zich uitbreidde naar Galilea, en het is mogelijk dat de hoeve in verband met deze gebeurt­enis­sen werd verlaten. Meer onderzoek is nodig om de identiteit van de bewoners van de plaats vast te stellen.’

IJzeren gereedschap gevonden op de boerderij. Foto: Dafna Gazit (IAA).

De vondsten werpen licht op weinig bekende activiteiten in dit gebied tijdens de Hasmonese periode, maar het is nog steeds een raadsel wie er op de hoeve woonden, of wat hun plotselinge vertrek veroorzaakte.

Bronnen: Israel21c, WIN, Israelnieuws.

Wees de eerste die reageert op "Archeologie: Waarom werd boerderij overhaast verlaten?"

Geef een reactie