Archeologische reis naar Perzische hoofdstad Shushan

Veel van de termen, namen en zelfs de beschrij­vingen van de objecten en gebouwen in de tekst van het Bijbelboek Esther zijn goed verankerd zijn in de historische realiteit van de dagen van het Perzische Rijk, hoewel de onderzoekswereld het oneens is over de waar­heids­getrouw­heid van de beschre­ven gebeur­te­nissen. Achter de namen van het boek Esther gaan echte koningen en prachtige paleizen schuil. Liat Neah neemt ons mee op een korte trip naar Perzië

De eerste aanwijzing voor de historische kennis van de schrijvers van de boekrol ligt in de locatie van het verhaal in de Perzische stad Shushan, nu bekend als de archeo­logische vindplaats Susa in Iran. Daar is bewijs gevonden van de heerschappij van vele glorieuze rijken, waaronder de Achaemenidische dynastie, waartoe ook koning Cyrus (Kores) behoorde, die de terugkeer van de Joden naar Zion toestond (2 Kron. 36:22-23, Ezra 1:1-3).

In de duizenden jaren oude nederzetting werden zeer belangrijke vondsten ontdekt, waaronder de codex van de Baby­lo­nische koning Hammurabi uit de 18e eeuw voor Christus. Er staat zelfs vandaag nog een gebouw dat traditioneel bekend staat als het graf van Daniël, een andere bijbelse figuur de Perzische periode.

De naam van de Perzische koning uit de boekrol, Ahasveros, is waarschijnlijk een metamorfose van de echte naam van een Perzische koning uit de Achae­me­nidische dynastie: de koning die in de boekrol wordt genoemd, is blijkbaar koning Chirish I, of met zijn Griekse naam Xerxes, die het Perzische rijk in de 5e eeuw voor Christus regeerde.

In het bijbelse verhaal wordt verteld hoe Mordechai Ahasveros redde van moord, maar de geschiedenis laat zien dat de koning niette­min de dood vond in een geplande moord door toedoen van de com­man­dant van de koninklijke garde.

Waar vond het feest plaats?
De auteurs van de boekrol van Esther beschreven een verscheidenheid aan gebouwen en architectonische elementen in het paleis van de koning in de stad Susan: het vrouwenhuis, het wijnfeesthuis, de tuin van het paviljoen, de poort van de koning en het huis van de koning.
Hoewel het erg moeilijk is om deze namen in verband te brengen met de archeologische overblijfselen die op de Susa-site zijn opgegraven, zijn bij de opgra­vingen, die daar onder leiding van de Franse onder­zoeker Delfoy in de 19e eeuw zijn uitgevoerd, inderdaad de over­blijfselen gevonden van een monu­men­taal paleis, gebouwd door de Achae­me­ni­dische koning Darwish, de voorloper van de eerste Shiresh.
Dit paleis bleef lange tijd in gebruik, maar brandde af in de tijd van Hashiresh I, op een manier die het moeilijk maakte om het tijdens de Megila-periode te herstellen, en werd later gerenoveerd door Hashiresh II. Tegen­woordig worden veel van Delfoy’s opgra­vingen ten­toon­gesteld in het Louvre in Parijs.

Hoe ziet de scepter van de koning eruit?
In feite kunnen veel objecten die in de boekrol worden genoemd, verwijzen naar objecten die zijn gevonden in archeologische docu­men­tatie. Daarbij zijn de symbolen van de overheid, waarvan bekend was dat ze van groot belang waren in het verhaal van de boekrol, zoals bijvoorbeeld de konings­scepter gemaakt van goud, die de koning aan Esther over­handigde als teken van aanvaarding. De vorm van zulke scepters staat afgebeeld in Achaemenidische stenen reliëfs. Zo’n scepter wordt ook afgebeeld in de handen van koning Khishresh I zelf.

De ring van de koning, die de koning van Haman afnam en aan Mordechai gaf, kan lijken op veel ringen en zegelafdrukken die in koninklijke Achaemenidische contexten worden aangetroffen. In de stad Persepolis werden een aantal van dergelijke zegelafdrukken gevonden die de naam van Heshiresh de Eerste vermelden, en daarop wordt gewoonlijk de koning gezien in zijn overwinning op mythologische dieren ; Hoewel het moeilijk te zeggen is of deze zegels rechtstreeks aan de koning toebehoorden of alleen zijn regering aangaven, moeten ze een rol hebben vervuld die vergelijkbaar is met die beschreven in de boekrol.

Zelfs Esthers bed, waarop Haman neerviel om te smeken om zijn leven, totdat zijn bittere einde kwam, zou overeen kunnen komen met een archeologische vondst: het was waarschijnlijk een soort divan waarop men tijdens het feestmaal achterover leunde, zoals gebruikelijk was in het oude Nabije Oosten en vooral in het oude Griekenland.

Zoals gezegd weerspiegelen veel van de termen en namen die in het verhaal van de boekrol worden genoemd, getrouw de culturele wereld van de inwoners van Perzië.
Mordechai de Jood is vernoemd naar een duidelijk niet-joodse god, ook wel de Mesopotamische god Morduch genoemd. Het is interessant om op te merken dat in een document, dat in Persepolis is ontdekt en dateert uit de tijd van Hashiresh I, inderdaad een functionaris aan het hof van de koning wordt genoemd wiens naam verge­lijk­baar is met die van Mordechai. Hoewel het moeilijk is om een ​​volledige identificatie vast te stellen tussen de bijbelse figuur en de in het certificaat genoemde persoon, is het mogelijk dat de gelijkenis tussen de namen niet toevallig is.

Koningin Esther is vernoemd naar Ashtar, ook een Mesopotamische godin, maar ze kreeg ook een meer koshere Hebreeuwse naam, Hadassah. (Sommigen hebben beweerd dat de buitenlandse vertaling, mirte, bedoeld was als een hint naar de identiteit).

Volgens Joodse en islamitische tradities staat de graftombe van koningin Esther en Mordechai in Hamadan. Iraanse Joden bezochten de plaats vooral ter gele­gen­heid van Poerim.
Door de jaren heen is de feestdag Poerim een ​​teken geweest van een zekere spanning in Iran, omdat de Iraniërs meestal benadrukken dat de Joden op deze feestdag ook de massamoord op duizenden inwoners van het Perzische Rijk herdenken. Toch wordt de tombe van Esther en Mordechai in Hamadan als nationaal Iraans erfgoed bewaard, al dreigden Iraanse studenten de plek te vernietigen als reactie op wat zij als een Israëlische bedreiging zagen om de Al-Aqsa-moskee te beschadigen.

Bron: LiatNeah in Ynet
Zie ook: Messianieuws 16 maart 2022, Het Mausoleum van Esther en Mordechai, en de Hebreeuwse les 101 Poerim.

Wees de eerste die reageert op "Archeologische reis naar Perzische hoofdstad Shushan"

Geef een reactie