Fase als Bijbelleraar afgerond

Het leven van de Here Jezus kent meerdere fasen. Seizoen 4 van The Chosen gaat erover dat de godsdienstige autoriteiten Hem uiteindelijk als ultieme vijand gingen zien. Daarmee komt er een einde aan Zijn levensfase als Bijbelleraar. Hoe is dat verfilmd?

Dit seizoen begint ook met de terechtstelling van Jochanan (Johannes) ‘de Doper’. Iets waarover de Here Jezus zou hebben gerouwd. Ook wordt het verzonnen verhaal van de verkering tussen Thomas en Ramah verder uitgewerkt. Ze gaan nu verloven en de Here Jezus wordt gevraagd hun huwelijk te sluiten.

Ook komen een aantal onderwerpen uit de Evangeliën naar voren. De meeste markante is de bekende bijnaam ‘Rots’ (Latijn ‘Petrus’ / Grieks ‘Kefa’) die Sjim’on van Hem kreeg. Onder de talmoediem (leerlingen van de Here Jezus) geeft dat spanningen over de onderlinge rangorde.

Een ander punt van spanningen is dat de Here Jezus steeds vaker dingen (niet) doet die talmoediem wel of niet van Hem verwachten. Ze begrijpen Zijn missie steeds slechter en raken daarover in toenemende mate verward over.

Diegene die het meest sceptisch zou zijn geweest is Jehoedah (Judas). Het gaat hem allemaal niet snel en expliciet Joods messiaans genoeg. Hij vindt dat de Here Jezus moet optreden tegen de Romeinen en Zijn rechtmatige positie onder de godsdienstige leiders moet gaan innemen. Hij trekt zijn eigen plannen en daarvoor heeft hij geld nodig. Hij neemt dat uit de kas van de groep.

Net als de voorgaande seizoenen wordt ook in dit seizoen opnieuw gesuggereerd dat de Here Jezus steeds apart leefde/Zijn Eigen weg ging en soms optrok met de talmoediem. Zo zou Hij alleen slapen verderop in het veld, terwijl de talmoediem in een huis verblijven.

Zoals in de voorgaande seizoenen begint een aflevering soms met een scenes uit het verleden of van na de hemelvaart. In dit seizoen wordt teruggekeken op koning Dawied (Tenach), de ontmoeting tussen Maria en ‘Eliesjéva’ die beiden zwanger zijn en een niet-Bijbels bezoek van Mattheüs aan Maria van Magdalah om haar zijn Evangelie te laten lezen.

Evaluatie
Dit is het vervolg op de meeslepende dramaserie over de talmoediem (de uitgekozenen (Engels: The chosen)) op basis van vooral de Evangeliën en verzonnen geromantiseerde dramaverhalen. De makers van deze serie weten de vorm van de voorgaande seizoenen te handhaven. Wat opvalt is dat er in dit seizoen wel meer humor voorkomt.

Ook in dit seizoen worden een aantal twijfelachtige zaken naar voren gebracht. Bijvoorbeeld dat er een directe band tussen koning Dawied en de Here Jezus zou hebben bestaan. Een ander voorbeeld is de vermeende (positieve) invloed van rabbijnse gebruiken en dat die in de eerste eeuw al gemeengoed onder de Joden zou zijn geweest. De Evangeliën en buiten-Bijbelse literatuur laat een ander beeld zien.

Verder valt weer op dat Isra‘Eliem met een merkwaardig accent spreken, terwijl de Romeinen vloeiend Amerikaans-Engels spreken. Dat suggereert van alles.

Deze dvd is zeer aanbevolen.


The Chosen, seizoen 4. 2024, The Chosen LLC, distributie: Neem, c.552 minuten, € 29,99, ISBN: 9789492925794.

Wees de eerste die reageert op "Fase als Bijbelleraar afgerond"

Geef een reactie