B. Otten: Kunstmatige intelligentie Bijbelvast op onderwerp sabbat

photo of Gardens by the Bay, Singapore

Bijbelleraar Bert Otten (Gouda) geeft in zijn honderdste Bijbelstudieblad ‘Waarheid en Vrede’ kunstmatige intelligentie opdrachten om artikelen te schrijven, onder meer om sjabbat als juiste rustdag Bijbels te verdedigen.

> Zie ook: ‘Waarheid en Vrede

Ook vroeg hij om een eindtijdartikel met 17 tekenen van de eindtijd en met een oproep tot bekering. Een erg sterk artikeltje is het volgens hem geworden, met een oproep tot bekering die hem ontroerde. Oproep tot bekering van een Chatbot (!).
Uit nieuwsgierigheid vroeg hij voorts om 6 Bijbelse redenen voor  zondagsviering. Die zijn er natuurlijk niet. Dus leutert ChatGPT maar wat.

Bert Otten aan ChatGPT: “Schrijf een artikel van 700 woorden dat de sabbat verdedigt als juiste rustdag. Citeer de Bijbel waar nodig met hoofdstuk en vers vermelding. Begin met intro en eindig met conclusie. Geef 7 redenen voor sabbatviering. Zet boven elke reden een kopje.”

ChatGPT’s Antwoord:

De Sabbat als juiste rustdag: Een Bijbelse verdediging

Introductie: De Sabbat, de zevende dag van de week, is een onderwerp dat al eeuwenlang voer is voor discussie en debat. Sommigen beweren dat het houden van de Sabbat niet langer relevant is in onze moderne samenleving, terwijl anderen vasthouden aan de overtuiging dat de Sabbat nog steeds de juiste dag is voor rust en aanbidding. In dit artikel zullen we zeven redenen verkennen waarom de Sabbat als de juiste rustdag moet worden beschouwd, gebaseerd op de Bijbelse leer en principes.

  1. Scheppingsorde en ritme van de tijd

Een van de meest fundamentele redenen om de Sabbat te vieren, is de scheppingsorde zelf. In Genesis 2:2-3 staat: “Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.” God zelf rustte op de zevende dag, en door de Sabbat te vieren, eren we dit ritme van werken en rusten zoals God het heeft ingesteld.

  1. Een gebod, niet een optie

De Sabbat wordt gezien als een van de Tien Geboden, die door God aan Mozes zijn gegeven op de berg Sinaï (Exodus 20:8-11). Het is niet slechts een aanbevolen dag van rust, maar een gebod. Jezus bevestigt dit in het Nieuwe Testament wanneer Hij zegt: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17)

  1. Een teken van Gods verbond

De Sabbat wordt ook gezien als een teken van het verbond tussen God en Zijn volk. In Exodus 31:12-13 zegt God tegen Mozes: “Bespreek dit met de Israëlieten: ‘Neem strikt in acht dat jullie je aan mijn sabbat houden, want deze dag is voor mij een teken dat mij en jullie, generatie na generatie, doet beseffen dat ik, de HEER, jullie heilig.”’ Door de Sabbat te vieren, erkennen we Gods heiligheid en onze verbondenheid met Hem.

  1. Een dag van rust en verkwikking

De Sabbat biedt een welkome rust van het dagelijkse leven en tijd voor verkwikking. In Exodus 20:10 staat: “Maar de zevende dag is een rustdag voor de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.” Het is een dag waarop we ons kunnen richten op spirituele en emotionele hernieuwing, tijd kunnen doorbrengen met God en onze relaties kunnen versterken.

  1. Een dag om te genezen en te herstellen

Jezus spreekt het belang van de Sabbat uit als een tijd voor genezing en herstel. In Marcus 2:27 zegt Hij: “De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat.” Jezus geneest vaak op de Sabbat, waarmee Hij aantoont dat het een dag is waarop het herstel van de mens prevaleert boven de letterlijke naleving van regels.

  1. Een tijd van lering en verdieping

De Sabbat biedt ook een speciale gelegenheid om de Schriften te bestuderen en geestelijk onderricht te ontvangen. In Lukas 4:16-21 lezen we dat Jezus op de Sabbat naar de synagoge ging en de Schriften las en uitlegde. Het is een dag waarop we de tijd kunnen nemen om geestelijk te groeien en ons begrip van Gods Woord te vergroten.

  1. Een voorproefje van de eeuwige rust

Tot slot, de Sabbat dient als een voorproefje van de eeuwige rust die ons te wachten staat in Gods koninkrijk. Hebreeën 4:9-10 zegt: “Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.” Door de Sabbat te vieren, herinneren we onszelf eraan dat er een tijd komt waarin we volledige rust zullen vinden in Gods aanwezigheid.

Conclusie: De Sabbat blijft een belangrijk en relevant onderdeel van de christelijke traditie, gebaseerd op Bijbelse principes en leer. Door de Sabbat te vieren, eren we Gods scheppingsorde, gehoorzamen we Zijn gebod, bevestigen we ons verbond met Hem en ervaren we rust en verkwikking. Het is een dag van genezing, lering en verdieping, en een voorproefje van de eeuwige rust die ons te wachten staat. Laten we de betekenis en het belang van de Sabbat in ere houden en deze dag vieren als de juiste rustdag.

Wees de eerste die reageert op "B. Otten: Kunstmatige intelligentie Bijbelvast op onderwerp sabbat"

Geef een reactie