De man achter Waarheid & Vrede

Bert Otten, auteur van het gratis bijbelstudieblad Waarheid & Vrede.

Velen kennen hem misschien alleen maar bij zijn naam: Bert Otten (61). Wie is toch die man achter het gratis bijbelstudieblad Waarheid & Vrede

Waarom maak je Waarheid & Vrede?
“Ooit was ik leraar Engels-Frans, nu schrijf en preek ik. Ik ben in 2004 begonnen met Waarheid & Vrede, toen met een oplage van 70, nu 700. De concrete aanleiding in 2004 was dat het blad PANIM stopte van de Zevendedags Baptisten in Leeuwarden (nu Messiaanse Gemeente Rehoboth, red.). Daar schreef ik ook artikeltjes voor, maar die moesten kort zijn. Ik wil graag langere artikelen schrijven, geen boeken, maar ook geen superkorte artikeltjes.”

“Door de jaren heen ben ik steeds meer in ‘Gods Tijden’ gerold (sabbat & feesten ’79; nieuwe manen ’88; chanoeka ’89; purim ’90). Door allerlei getallen en kalenderdata toonde God zijn beschikkingen en door in andere landen gewoond te hebben kreeg ik interesse in andere volkeren (stammen).”

“Zodoende kreeg ik veel kennis over [1] Feesten & Tijden, de [2] Tien Verloren Stammen en [3] getalssymboliek. Ik ben en blijf een schoolfrik, of ik nu (s)preek of schrijf. Ik wil die kennis dus graag doorgeven aan anderen. Die drie onderwerpen – feesttijden, stammen en getallen – komen vaak voor in Waarheid & Vrede, omdat ik deels ‘aanvullend’ schrijf (als aanvulling op andere christelijke lectuur). Het evangelie, dat Jezus voor ons is gestorven en opgestaan, is het belangrijkste, maar vele anderen schrijven daar al over, en beter dan ik. Waarheid & Vrede is geen evangelisatiemiddel en geen doorsnee theologie. Het geeft inkijkjes en doorkijkjes die je ergens anders vaak niet te lezen krijgt. Het is geen Alpha-cursus, meer een Gamma of Delta-cursus.”

Aanmelden

Meld u aan voor een gratis abonnement op Waarheid & Vrede en vermeld ook uw adres, postcode en woonplaats

Wat is het motto, de formule, van het blad?
“Mijn motto, mijn drijfveer, is dezelfde als van Ezra: ‘Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 7:10).’ Ik wil graag onderwijzen wie Israël is (Het jodendom is het Huis Juda en de volkeren van noord-west Europa zijn, denk ik, het Huis Israëls) en vervolgens wil ik in Israël Gods wetten, inzettingen en verordeningen onderwijzen.”

Jezus zal als Koning over heel de wereld de Feesten herstellen

Waarom zouden christenen de Feesten uit Leviticus 23 vieren?
“In de eerste plaats vanwege het principe van Sola Scriptura. De Bijbel zegt niets over Kerst, Driekoningen, Dankdag, Biddag, Hervormingsdag, Hemelvaartsdag, Nieuwjaarsdag, etc. Maar des te meer over Sabbat, Pascha, Ongezuurde Broden, Loofhutten, etc. Wie Bijbels of Sola Scriptura wil leven, kan niet om het vieren van Gods Feesten heen.”

“Ten tweede vanwege het volgen van onze Here Jezus Christus. Als de Logos – de Woordvoerder, gaf Hij Israël de Sabbat, Pascha, Pinksteren en Loofhutten; als mens vierde Hij Sabbat, Pascha, Pinksteren en Loofhutten en als Koning der koningen in het Vrederijk zal Hij Sabbat, Pascha, Pinksteren en Loofhutten aan de hele wereld opleggen (Jes 66:23; Eze 45-46; Zach 14). We behoren het voorbeeld en de leer van Gods Zoon te volgen.”

Hoe wordt het blad gefinancierd?
“Het blad is gratis: ‘Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.’ (Mt 10:8) Maar het kost wel geld. Het blad wordt deels gefinancierd door de giften van tevreden lezers en deels door een deel van de tienden van mijn vrouw Nelly en ik.”

De koek is niet op, na ruim een decennium lang publiceren? 
“Vooralsnog is mijn schrijfader niet opgedroogd. Ik herhaal ook artikelen, want een artikeltje ooit bij een oplage van 200 is zeer geschikt om herhaald te worden bij een oplage van 700. Ik maak het blad in Word en kan dat snel dankzij mijn Online Bible programma.”

Lezers gingen uit enthousiasme de bijbelse feesten vieren

Wie leest het blad en wat zijn de reacties?
“Ik adverteer regelmatig als ‘een blad met een christelijk-sabbatarische en/of joods-messiaanse strekking’, bijvoorbeeld in de krant Israël Aktueel van Christenen voor Israël. Lezers zijn christelijke sabbatvierders, messiaanse joden, christenen met hart voor Israël en mensen met een kleine beurs, die een gratis blad willen.”

“Nieuwe lezers krijgen altijd het introductienummer van Waarheid & Vrede en een exemplaar van De Feesten van de HEER – Leviticus 23. Op het Loofhuttenfeest (sep-okt) van stichting Moadim een paar jaar geleden zei een vrouw tegen me: ‘Ah, u bent de schrijver van Waarheid & Vrede. Afgelopen zomer zijn we uit de kerk gegaan en overgestapt naar een baptistengemeente, maar mijn man had het niet naar zijn zin. Dan moet je dit eens lezen, zei ik en gaf hem uw blad en het boekje over de Feesten. Binnen twee weken zaten we (via internet) bij een messiaanse gemeente, en nu komen we u tegen.’ Dit heb ik maar één keer meegemaakt!”

Waarheid & Vrede vier á vijf keer per jaar gratis en vrijblijvend thuis ontvangen? E-mail Bert Otten

2 Reactiesop"De man achter Waarheid & Vrede"

  1. dank Bert en nelly voor jullie blad. Nu zie ik ook voor het eerst sinds jaren het gezicht achter het blad. fijn dat de oplage mag stijgen
    groete fokko

Geef een reactie