Bidden voor Israël als hen die dat al deden voor de stichting van de staat

Zo’n zeventig mensen hebben donderdagavond in Nieuwkoop gebeden voor Israël. De bijeenkomst was belegd door de interkerkelijke Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad vrijdag. Deze stichting streeft ernaar om in het voetspoor van Puriteinen, Nadere Reformatie en Reveil (stromingen binnen het protestantisme uit de 17e tot de 19e eeuw, red.) te bidden voor het Joodse volk.

De christelijke gereformeerde predikant ds. A.A. Egas sprak volgens de krant over de noodzaak tot gebed voor het Joodse volk. „Als in Israël het Woord gepredikt wordt, moet er bij ons gebed zijn of de Heere daar mensen tot leven wekt.”

Onder meer profetieën over de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37 werden aangehaald. De predikant verwees daarbij naar de 19e eeuwse opwekkingsprediker Spurgeon, die ver voor de stichting van de staat Israël al sprak over herstel voor Israël. “Voor hem betekende deze profetie dat het volk van Israël het land zou terugkrijgen en een eigen natie zou worden. Tevens zou Israël tot bekering komen door het gebed. Het preken levert zijn aandeel, maar het gebed geeft de doorslag. Er is dus gebed nodig voor Israël,” aldus de predikant.

Of zoals de website van de stichting het beschrijft in de aloude woorden van de 17e eeuwse Samuel Rutherford. “O dag breek aan! Lang verwachte en beminnelijke dag! O beminnelijke Jezus, laat mij dat gezicht aanschouwen, hetwelk zal zijn als een herleven uit de dood, wanneer Gij en Uw oude volk elkander zullen omhelzen!”

2 Reactiesop"Bidden voor Israël als hen die dat al deden voor de stichting van de staat"

  1. Waar vind ik een overzicht van andere groepen in de rest van Nederland, die bidden voor Israel?

  2. Fijn dat er voor Israel iets positiefs gebeurt. Van de stichting zelf heb ik in de media nog nooit van gehoord. maardank voor deze bijdrage

Geef een reactie