Christenheid komt op één lijn met Isra‘El

De christenheid is zich onbewust van de band met Isra‘El. Dit komt omdat het weinig wordt benadrukt en geleerd. Maar volgens Asher Intrater zullen de twee in de eindtijd verenigd worden, zonder overigens hun eigenheid te verliezen. Hij beschrijft dat in het boek ‘Herstel van alle dingen’. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Intrater is oprichter van Revive Israel Ministries en Tiqqoen International, senior pastor van een aantal messiaanse gemeenten in Jeroesjalajim (Jeruzalem) & Tel ‘Aviev en bestuurslid van The Messianic Alliance of Israel & Aglow International.

Intrater gaat ervan uit dat ondanks vervolging en verdrukking in de eindtijd een wereldwijde opwekking zal leiden tot de wederkomst van de Here Jezus. Daardoor volgt het herstel van alle dingen Gods. In dit boek beschrijft hij wat dit herstel betekent voor Kerk & Isra‘El.

Intrater noemt het boekonderwerp een messiaanse Ecclesiologie. Het zou een praktische handleiding en architecturaal ontwerp zijn om te helpen ideeën werkelijkheid te laten worden. Het is een aanvuring tot een eenwording van Kerk & Isra‘El.

Na diverse inleidende hoofdstukken beschrijft Intrater zijn onderwerp in 25 hoofdstukken verdeeld over vijf delen en afgesloten door een Epiloog. Zijn meeste aandacht gaat naar een op te richten egalitaire apostelraad in Jeroesjalajim in de eindtijd (H11) en naar vrouwen van aartsvaders (H16-17). Bij de tekst zijn enkele voetteksten geplaatst en elk hoofdstuk sluit af met overdenkingsvragen.

Herstelfasen
Volgens Intrater begint God de eindtijd door de Kerk, die immers al gered is, op Isra‘El te richten (terugkeer naar haar oorsprong). Daardoor zou er een opwekking van Isra‘El volgen, waarna Isra‘El zich op de Kerk zou kunnen richten. Daardoor zou eensgezinde samenwerking (synergie) ontstaan. Dan komt Gods koninkrijk die Davidisch zou zijn.

Intrater stelt ook dat God dan weer apostelen, profeten, herders en leraren zal aanstellen. Hij noemt zichzelf bijvoorbeeld apostel, wat hij als multi-congregationeel leider en pionier definieert.

Evaluatie
Dit is een belangrijk boek over de hechte band die God onder gelovigen in Hem wenst en waarin Intrater ook veel persoonlijke ervaringen deelt. God zou die band in de eindtijd, waarin we ons volgens Intrater al bevinden, bewerken. Intrater verwacht daarom tussen Kerk (ook de Arabische) & Isra‘El, die hij ziet als respectievelijk het hemelse en het aardse Jeroesjalajim, een toenemende samenwerking. Maar hij onderscheidt terecht de messiaanse gelovigen van Kerk & Isra‘El, maar dit plaats alles wel op losse schroeven.

Helaas gaat hij ook uit van allerlei traditionele christelijke (Pinkster) uitgangspunten, zoals de opname van de Kerk. Ook voedt hij het vermeende onderscheid tussen Judah (Isra‘El) en Josef (de natiën, waaronder de (Arabische) christenen), terwijl Josefs kinderen werden geadopteerd door Ja’aqov/Isra‘El (Gn 48:5)!

Een van Intraters meest opmerkelijke beweringen: De opwekking van de Joden zou komen via bekeerde moslims in Zuid-Oost Azië (H16). Het zou een Arabische-Joodse verzoening geven. Dit proces zou al halverwege zijn!

Dit boek heeft jammer genoeg geen zoekregister, maar wordt wel aangeraden.


Intrater, A., Herstel van alle dingen. 2023, Comité Gemeentehulp Israël, Andijk, 281 pagina’s, € 17,50, ISBN: 9789090372372.

Wees de eerste die reageert op "Christenheid komt op één lijn met Isra‘El"

Geef een reactie