Church of England: ‘Christelijke jodenhaat droeg bij aan Holocaust’

Foto: Levi Zoutendijk

LONDEN | Eeuwen van christelijk antisemitisme droegen bij aan de uitvoering van de Holocaust, erkent de Kerk van Engeland na een drie jaar durend onderzoek. Toch is de Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis teleurgesteld over het anglicaanse rapport. ‘Christenen blijven proberen joden te bekeren.’

Het rapport ‘Gods onfeilbare woord: theologische en praktische perspectieven op christelijk-joodse relaties’ is eind vorige week openbaar gemaakt. Het 105 pagina’s tellende rapport belicht de rol die de Kerk van Engeland speelt in de haat tegen Joden. De Church of England (circa 25 miljoen leden) is de moederkerk binnen de gemeenschap van anglicaanse kerken die wereldwijd ruim 85 miljoen gelovigen telt. Antisemitisme is in Groot-Brittannië actueel bij de komende verkiezingen, omdat oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) onder vuur ligt over zijn kritische houding tegenover Israël.

In het christendom kreeg het Joodse volk vaak de collectieve schuld voor de kruisdood van Jezus Christus toegeschoven. Daaruit vloeide ook de interpretatie voort dat hun lijden was gezonden als een ‘collectieve straf door God’. Onder meer die gedachte ‘heeft bijgedragen aan het bevorderen van de passieve berusting, zo niet positieve steun van veel christenen bij acties die hebben geleid tot de Holocaust’, staat in het rapport.

De Britse opperrabbijn prijst in een schriftelijke reactie de samenstellers van het rapport, die volgens hem op een invoelende en ondubbelzinnige manier ‘verantwoordelijkheid nemen voor de rol van het christendom ­voor het bittere verhaal van Jodenver­volging’.

Lees verder

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   25-11-2019
Auteur:   Gerhard Wilts
Website: https0//www.nd.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Church of England: ‘Christelijke jodenhaat droeg bij aan Holocaust’"

Geef een reactie