Crisisdreiging

Rembrandt

We leven in spannende tijden. Noord-Korea lanceerde recent weer een raket, die een eindje voorbij Japan in zee verdween. Israel is zeer alert met het oog op de naar de Golan oprukkende Iraanse milities. En zowel Amerika als Azië wordt zeer zwaar getroffen door bijzonder ernstige overstromingen.

Kunnen we dit duiden? Wat gaat er gebeuren? En wat betekent dit voor ons leven van elke dag? Het is crisistijd.

Het valt mij op dat diverse rabbijnen momenteel aangeven dat de komst van de Messias nabij is. Ze baseren dit op bepaalde interpretaties van de Tenach (Oude Testament) of op profetieën/gezichten van rabbijnen die soms al eeuwen geleden leefden. Ze voorspellen onder meer een groot militair conflict rondom Noord-Korea, een militair treffen met Iran en rampen in de Verenigde Staten. Laat je er niet door verontrusten!
Maar ook onder christenen is er grote belangstelling voor ‘profeten’ die ervan overtuigd zijn dat God hun dingen duidelijk heeft gemaakt over de nabije toekomst.

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar de toekomst. En als christenen zoeken we ook naar wat de Bijbel zegt over de tijd waarin we leven en proberen we allerlei ontwikkelingen te herkennen in het profetische Woord.
Immers… ‘Wij hebben het profetische Woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de Morgenster opgaat in uw hart’ (2 Petrus 1:19).

Laten we alert zijn, waakzaam, altijd bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt of als het einde van ons aardse leven aanbreekt. En zeker, ook ik geloof dat onze verlossing aanstaande is en dat we omhoog mogen kijken, ons hoofd omhoog mogen heffen, in verwachting (Lukas 21:28). Laat je niet verontrusten door welke profeet dan ook. Stel je vertrouwen alleen op de Heere Jezus en op Zijn Woord.

Maar er is ook een andere kant, die wij misschien wel eens te weinig benoemen. Het kan zijn dat het nog wel even duurt voordat het zover is dat de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen. Wat betekent dat dan voor ons leven vandaag?

Ik krijg soms de indruk dat sommigen zo gericht zijn op de opname, op de wederkomst, dat ze bijna met hun armen over elkaar zitten te wachten tot het zover is. En zeker, we worden opgeroepen Hem te verwachten, naar Hem uit te zien, maar kennen we ook wat 1 Petrus 4:2 zegt: ‘…om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.’

Wellicht herkent u wel het dubbele gevoel: enerzijds het verlangen naar de komst van de Heere Jezus, anderzijds het verlangen om de tijd die de Heere nog geeft, te leven tot eer van Hem en tot zegen van anderen…

Ik hoor het zo vaak van mensen: ‘Ik hoop dat het nog even duurt voordat het zover is, omdat mijn man nog niet gelooft, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Laat het dan een troost voor u zijn dat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt (Jakobus 5:16).
Blijf voor uw geliefden bidden, breng ze voor Gods troon, en zie uit naar wat de Heere in hun leven gaat doen. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

Stel uw leven beschikbaar aan de Heere, zolang Hij nog niet is gekomen. ‘Wijd uw lichaam aan God, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk’ (Romeinen 12:1). ‘Heere, hier is mijn leven, als U mij gebruiken kunt, gebruik me…’

Wandel met de Heere Jezus zoals Henoch met Hem wandelde. Hij zoekt mensen die Hij in kan zetten in Zijn dienst. In deze laatste dagen voor Zijn komst. Om door Hem gebruikt te worden. Er zijn nog zoveel mensen die de Heere Jezus niet kennen. En wij leven vaak rustig voort, terwijl we het als christenen onder elkaar vaak zo prettig hebben.

We worden geroepen tot eenheid, één in de Heere Jezus? Denk aan het gebed van de Heere Jezus tot de Vader in Johannes 17: ‘…opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (vers 21).
Wees een getuige van Hem, in de samenleving, in het open veld, naar uw collega’s toe, uw buren, vrienden, gemeenteleden, kennissen, familie… Ondersteun het werk in Zijn dienst, heel praktisch en ook in uw gebeden.

Beseffen we dat de wereld kapot gaat zonder het Evangelie van de Heere Jezus? Geef dan het Evangelie door, in woord en daad en op de knieën, in het verlangen dat nog velen gered zullen worden voordat Hij komt.

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Crisisdreiging"

Geef een reactie