Parasha Nitsavim: gij staat verzameld

Karen en Yair Strijker maakten in 2013 alijah naar Israël.

De Parasha voor deze week is נצבים Nitsavim, Gij staat verzameld en וילך Wajelekh, en hij ging. We lezen Deuteronomium 29:10-31:30; uit de Haftara lezen we Jesaja 61:10-63:9; Hosea 14:2-10; Joel 2:15-27 en Micha 7:18-20 en dan nog Johannes 15:1-11 en Romeinen 10:1-17.

Vanaf het begin van de zesde maand spreken vele joden de selichotgebeden, vergiffenisgebeden, uit en gisteravond waren duizenden verzameld bij de Westelijke Muur om gezamenlijk ‘selichot’ uit te spreken. Indrukwekkend om te zien en te horen. Men bidt om tot inkeer te komen al voordat de Grote Verzoendag, Jom Kipur, dit jaar zaterdag 30 september, aanbreekt. Dit is de Dag waarop men collectief schuld belijdt voor zichzelf en het gehele volk. Het mooie van Grote Verzoendag is juist de nadruk op dit collectieve; elke dag kunnen we onze overtredingen belijden voor God en wil Hij ons vergeven, maar op Grote Verzoendag bidden we voor elkaar en belijden we tezamen, zoals Daniel, die zelf niet had gezondigd, maar toch beleed: “WIJ hebben gezondigd!” Daar gaat het deze dag om, om de volkszonden, de gemeenschapszonden.

Wat fijn dat we het nieuwe jaar 5778 op deze manier mogen beginnen: met inkeer en bekering om zo rein voor God geplaatst te mogen worden, want Hij is een vergevend God, Die Zelf onze zonden op Zich nam. שכב shakhabh slapen, liggen, dat is wat God aan Mozes belooft in Deut. 31:16, dat hij zal gaan slapen bij zijn voorvaderen terwijl Jozua, een voorgestalte van onze Messias, het volk in het Beloofde Land zal leiden. Het is mooi geweest voor משה Moshe/Mozes en het is profetisch dat juist יהושע Jehoshua/Jozua het volk inleidt want hij is de zoon van Nun, de bevrijder en Jehoshua onze Messias is ook de Zoon van Nun, onze Bevrijdende God. De zoon van Nun fungeert hier als een soort voorgestalte van onze Messias.

God voorzegt al aan Moshe dat het volk zal weghoereren van Hem. En toch blijft Hij trouw; Hosea, Joel, Micha en Paulus spreken van de onvoorstelbare vergevingsgezindheid van God, Die zijn ontrouwe volk vergeeft. Vergeven is het Hebreeuwse woord salach סלח wat woordverband heeft met het woord salah סלה, wat verwerpen betekent. God vergeeft steeds opnieuw in plaats van te verwerpen. Helaas blijven veel christenen denken dat God Zijn volk wel heeft verworpen, echter, als we deze Parasha bestuderen dan zien we dat hier in het geheel geen sprake van is; integendeel, God is en blijft Zijn ontrouwe volk trouw, want dat is Zijn karakter.

Wie zegt dat Hij Zijn volk verworpen heeft, die denkt te min van Hem en dat is ernstig. Lees maar in Jesaja, in deze Haftara volgt belofte op belofte voor Israel, waarbij dan ook het oordeel aan de wereld aan bod komt. Israel wordt hersteld terwijl de heidenen het in Jesaja 63 enorm voor de kiezen krijgen, want Wie trekt hier uit van Bosra met bebloede kleren? De Messias Zelf, Die komt om de wereld te oordelen voor alles wat het Zijn kostbaar volk in de afgelopen eeuwen van verdrukking heeft aangedaan. Jesaja 63 kan niet los gelezen worden van Jesaja 62; Gods belofte voor Zijn volk is ook het oordeel aan hen die zijn volk eeuwenlang hebben vertrapt. Neem dit serieus.

Wondermooi zijn de woorden van Hemzelf wanneer Hij zegt: ‘Gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb.’ Dat is blijkbaar voldoende, horen maakt al rein. Hem aanroepen redt ons! Wat mogen we blij zijn met Jom Kipur, met deze ernstige dag van Grote Verzoening, dat we voor elkaar als volk mogen bidden en samen zonden mogen belijden. Zoals Micha het uitdrukte, gooien we letterlijk stukjes brood in het water, zodat het zinkt, weg uit ons gezichtsveld, om aan te geven dat de zonden nu werkelijk verleden tijd zijn. Corrie ten Boom zei erbij: “En zet er een bordje bij: Verboden te vissen!”

Shabat shalom!

Yair en Karen Strijker van Studiehuis Reshiet maakten november 2013 met hun kinderen Ruth en Shmuel alija naar Israël. Na een roerige tijd in Sde Tsvi, hemelsbreed 16 kilometer van Gazastad, verhuisden ze januari 2015 naar Na’ale in Samaria, waar ze volgens de profetie van Jeremia 31:6 de volken oproepen naar Jeruzalem te komen om ‘te leren van onze God’. 

Wees de eerste die reageert op "Parasha Nitsavim: gij staat verzameld"

Geef een reactie