Dag van het Jodendom: het doorgeven van tradities

Het logo van de Dag van het Jodendom.

Het is vandaag de Dag van het Jodendom, een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Die jaarlijkse studiedag beoogt niet alleen de kennis over het jodendom onder christenen te bevorderen, maar ook de dialoog. ‘Het doorgeven van ervaringen en tradities aan een volgende generatie is essentieel voor het voortbestaan van elke groep mensen. Op de Dag van het Jodendom 2018 willen we kijken naar de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom’, aldus de organisatie achter de themadag.

Een commissie stelde speciaal voor vandaag werkmateriaal op voor christenen. ‘Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’? Betekent ‘traditie’ voor iedere Jood of christen hetzelfde? Wie geeft de traditie door? Waar gebeurt dat, en hoe? Wat is ‘leren’ eigenlijk? Wat betekent ‘leren’ voor het kind of de leerling? Wat betekenen leren en opvoeden voor de opvoeder of leraar? Vanwege de breedte van het onderwerp heeft werkgroep Dag van het Jodendom er voor gekozen in 2018 basale vragen rond ‘traditie’ en ‘geloofsopvoeding’ aan de orde te stellen, en in 2019 dieper in te gaan op de didactische en pedagogische aspecten van het leren.’

Ook zijn er vandaag en in de rest van de week diverse lezingen over het jodendom, bij monde van zowel christenen als Joden. Zo spreekt rabbijn Awraham Soetendorp in een open bijeenkomst in de sjoel van Dieren en is er zondag in Tilburg een zang- en inspiratiemiddag.

Het werkmateriaal en meer informatie over de activiteiten is te vinden op dagvanhetjodendom.nl

Wees de eerste die reageert op "Dag van het Jodendom: het doorgeven van tradities"

Geef een reactie