Davidster is niet occult

Print Friendly, PDF & Email

Er is niets mis met de Davidster, stelt schrijver Franklin ter Horst. Sommige christenen beweren dat het oeroude joodse symbool een occulte herkomst heeft.

Het verhaal dat de Davidster een occult symbool van de vrijmetselarij of iets in die hoek zou zijn, is een al lang achterhaald antisemitisch verzinsel. Het schild van David is een rechtstreekse verwijzing naar de God van Israël. Het schild is het teken van hoop. Het was een uitdrukking van hoop op de Messiaanse tijd. Al eeuwenlang, vanaf de tijd van David, kijken Joden uit naar de ster van de Messias. Daarom staat “Het schild van David” bekend als ‘Ster van de Messias’.

De oudste bekende afbeelding bevindt zich op een Hebreeuwse zegel uit de zevende eeuw v. Chr. in Sidon. Daarnaast is de Israëlische vlag geïnspireerd op de Joodse gebedssjaal, de talliet. Vandaar de blauwe lijnen in de vlag. Deze lijnen wijzen naar de lofzangen van Israël voor hun God. Het schild van David veranderde pas in een occult teken toen de Byzantijnse christenen in de zesde eeuw voor het eerst het schild voor magische doeleinden in amuletten gingen gebruiken. Vanaf dat tijdstip werd “Het schild van David” vervreemd van zijn oorspronkelijke betekenis.

In de Middeleeuwen won het schild in het christelijke Westen bij alchemisten aan mystieke populariteit. De Rozenkruisers (sinds 1605) misbruikten het schild als een occult machtssymbool evenals de kabbalisten (Joodse mystici) die het als magisch teken gingen misbruiken en er een mystieke betekenis aan gaven. Daarna zouden de vrijmetselarij (1717) en de illuminati (1776) pas gevolgd zijn.

Het schild raakte dus in een veel latere periode van de wereldgeschiedenis vervreemd van de oorspronkelijke betekenis. Maar “Het schild van David” is heel eenvoudig een teken van het volk Israël en zijn grote toekomstige heil: want ‘een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.’

Franklin ter Horst is schrijver.

Facebookreacties

5 Reactiesop"Davidster is niet occult"

 1. ik hoor altijd dat als de ster 5 punten heeft, het occult zou zijn?….En dus als het effectief 6 punten heeft het de ‘originele’ davidsster is. Maar de details? Sorry

 2. Inderdaad. Een ster met 5 punten (pentagram), zeker indien afgebeeld met 1 punt naar beneden is occult. De ster van Israel dus niet, want die heeft 6 punten (hexagram),0.
  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/140519-occult-symboliek-rechtopstaand-en-omgekeerd-pentagram.html

 3. Het pentagram (vijfpuntige ster) met de punt naar beneden en twee punten omhoog is het logo van de moderne satanskerk, in 1966 opgericht door Lavey en prijkt ook op de voorkaft van de satanskerk. https://nl.wikipedia.org/wiki/Church_of_Satan
  https://en.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Bible

 4. de DAVIDSSTER betekent ook ZO BOVEN ZO BENEDEN
  dus driehoek wijst naar het aardse en het hemelse
  EEN DOORDENKERTJE het verduidelijkt de SCHEPPER Zijn plan met het leven hier en in de hemel ze zullen van elkaar een weerspiegeling zijn naar Gods FORMERING !!! LEES OOK
  IK BEN UW FORMEERDER

 5. De magen David (davidster of schild) wordt niet genoemd in de Tenach. Er staat verder nergens in de Bijbel dat de zespuntige ster de bijbehorende afbeelding is van de ster die uit Jacob voorkomt. Wel zei Stefanus in handelingen 7:43 dat de Israëlieten de de tent van Moloch en de ster van Remfan 40 jaar in de woestijn hadden meegedragen om ze te aanbidden. In Amos 5:25-26 staat dat de Israëlieten Sikkut en Kewan, de sterren 40 jaar in de woestijn hadden meegdragen als goden. Sommige wetenschappers zeggen dat Kewan of Chiun in het Hebreeuws is verbasterd naar Raifan of refan. Kewan is waarschijnlijk de oud babylonische Kayawanu, de planeet Saturnus. In het Akkadisch heet dat Sakkut. De ster Remfan (rempham) heeft de zespuntige vorm en werd gebruikt bij kinderoffers. Ik hou van het volk Israël, ik ben blij dat de Eeuwige een Schild is voor degenenen die bij Hem toevlucht zoeken, maar ik begrijp niet dat de Davidster wordt gebruikt als symbool voor liefde voor Israël. Ik denk persoonlijk dat de occulte oorsprong veel verder terug gaat dan naar de Zesde eeuw. Het ‘gewone’ volk wilde liever de menora met de de olijftakken op de Israëlische vlag hebben (Zacharia 4:6).

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*