Wereldraad van Kerken blijft in oude groef

Foto: Levi Zoutendijk

Theoloog Henk Fonteyn verdedigt in zijn opinie-artikel Kritiek van christenen op Israël is terecht (13-05) de houding van de Wereldraad van Kerken en het (eenzijdig) opkomen daarvan voor Palestijnen. De Israëlische veiligheidsmaatregelen vindt hij afschuwelijk voor de Palestijnen “die gewoon willen leven”.

Door Awi Cohen

Wat Fonteyn weglaat is dat die ‘gewone’ Palestijn juist niet in vrede wil leven met Joden. Uit opiniepeilingen blijkt steeds dat een meerderheid achter het vermoorden van Joden staat, zoals door het opblazen van bussen en het overrijden van Israëlische kinderen bij bushaltes. Uit een andere opiniepeiling bleek dat maar liefst 73% het eens is met artikel zeven van het Hamas Handvest, dat zegt dat het een islamitische plicht is om de Joden uit te roeien.

Dat is een resultaat van hersenspoeling met islamitisch gemotiveerde haat en geweldsverheerlijking door Palestijnse scholen, moskeeën, media en leiders; hoe goed het is om Joden te vermoorden en dat de beloning daarvoor opname in het islamitisch paradijs is. Zo sprak de Palestijnse minister Mahmoud Al-Habbash op 20 december 2013 op de televisiezender van de Palestijnse Autoriteit:
“De martelaar [iemand die sneuvelt in de strijd tegen niet-moslims, bijvoorbeeld bij een zelfmoordaanslag] doet een gunstige daad voor Allah, een verdienste die niemand anders heeft gedaan. Allah zelf brengt ons de boodschap van de martelaren over: alle zonden van de martelaar worden vergeven, met de eerste golf van zijn bloed uit zijn wond.
De martelaar geldt als voordracht voor 70 leden van zijn familie, en houdt hen zo allemaal uit de hel. De martelaar woont samen met de profeten en de rechtvaardigen [in de islamitische hemel]. Wij kunnen nooit het niveau van de profeten bereiken. Dus laat ons het niveau van de martelaren nastreven.”

Veiligheidsmaatregelen zijn niet voor niets

Deze haat tegen andere geloven en deze geweldsverheerlijking is wat het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika de vernieling in helpt. Ook over de gevolgen hiervan voor de gewone Israëli zwijgt Henk Fonteyn. De veiligheidsmaatregelen dienen niet om Palestijnen te treiteren, zoals hij het voorstelt. Daarvoor geven Israëli’s niet miljarden euro’s per jaar uit en zetten geen honderdduizenden beveiligers in. Nee, die zijn hard nodig om mensen in de bus of op straat er tegen te beschermen opgeblazen of neergestoken te worden. Maar blijkbaar gaat het te ver om je in te leven hoe dit dagelijks leven moet zijn voor Joden – altijd bang moeten zijn als zijzelf of dierbaren zich op straat begeven.

Het is kenmerkend voor de eenzijdigheid van de Wereldraad van Kerken. Daarvan zijn heel veel voorbeelden te geven, hier volgen er drie.

In 2016 riep de Wereldraad van Kerken een periode van zeven weken uit tot weken voor “water-gerechtigheid in het Midden-Oosten, met name Palestina”. Het blijkt een promotiemiddel om kritiekloos allerlei onzinnige Palestijnse propagandafabels te verspreiden. Zo wordt er beweerd dat Israël de Palestijnen niet genoeg water wil leveren – ridicuul want Israël heeft een wateroverschot, dankzij de vele zeewater-ontziltingsfabrieken. Het levert dan ook veel meer water aan de Palestijnen dan overeengekomen in de Oslo-akkoorden.

De Wereldraad stelt zelfs dat sommige Palestijnen twee derde van hun inkomen kwijt zijn aan water en maar twintig liter per dag kunnen krijgen. In werkelijkheid betalen Palestijnen een normale prijs, zelfs iets minder dan Israëli’s betalen voor hetzelfde water. Het enige dat klopt is dat er soms te weinig druk is in de leidingen, maar dat komt door de Palestijnen zelf: door hun massaal illegaal aftappen en door het zwaar achterstallige onderhoud van de (meest door Israël aangelegde!) leidingen. Maar dat staat er niet bij.

In 2013 gaf de Wereldraad van Kerken een verklaring uit over “de christelijke aanwezigheid in het Midden-Oosten”. Daarin werd ‘Palestina’ het “centrale probleem voor christenen in de regio” genoemd en christelijk zionisme veroordeeld omdat het “manipulatie door zionistische lobbygroepen bevordert”. U hoort het, volgens de Wereldraad zijn die manipulerende Joden weer kwaadaardig bezig.

Dat Israël juist het enige land in het Midden-Oosten is waar de christelijke gemeenschap kan groeien, werd niet genoemd. Net zo min als dat christenen, die al tweeduizend jaar in het gebied wonen, door moslims massaal worden weggepest, aangevallen en verdreven. Dat is het grootste probleem, ook voor de Palestijnse christenen, hoewel dit niet vermeld wordt. Door deze jarenlange, ondraaglijke situatie zijn er al zoveel Palestijnse christenen gevlucht dat er nu meer in Chili wonen dan in de Westbank en Gaza.

Een derde voorbeeld: 17 april 2014 werd door de Wereldraad van Kerken uitgeroepen tot “dag van solidariteit voor de vijfduizend Palestijnse gevangenen in Israël”. Het hoofd van de Wereldraad, Olav Fykse Tveit, riep op “tot gebed en actie in solidariteit, zodat zij snel hun vrijheid krijgen”.

Voor gevangenen van andere nationaliteiten van welke soort dan ook, is nooit zo’n oproep gedaan. Nu zijn er twee soorten Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. De ene groep bestaat uit gewone criminelen, zoals autodieven en inbrekers. Die zal de Wereldraad niet bedoeld hebben, want waarom zouden Palestijnse autodieven hun vrijlating eerder verdienen dan Egyptische of Turkse autodieven?

Het gaat dus om de andere groep. Die bestaat uitsluitend uit Palestijnen die Joden wilden vermoorden of hebben vermoord. Daaronder is bijvoorbeeld de Palestijnse organisator van diverse zelfmoordaanslagen op bussen en cafés, waarbij 66 Joden vermoord werden. Of de twee Palestijnse neven, die vijf leden van de familie Fogel ’s nachts in hun huis vermoordden en hun baby onthoofden. De Wereldraad vindt het blijkbaar onverteerbaar dat zij voor dat geweld tegen Joden gevangen moeten zitten en roept daarom op tot solidariteit en laat christenen wereldwijd bidden om hun spoedige vrijlating …

Voor mij als Jood is deze ‘christelijke’ houding onbegrijpelijk

Miljoenen Joden zijn in christelijk Europa afgeslacht in pogroms, brandstapels, kruistochten, inquisitie, enz. Dit als gevolg van het antisemitisme dat verspreid werd door christelijke leiders, zowel katholieken zoals pausen als protestantse iconen zoals Maarten Luther. Je zou zeggen dat een christelijk wereldorgaan beschaamd zou zijn – of toch tenminste terughoudend – om met nieuwe leugens en daarop gebaseerde veroordelingen van het Joodse volk te komen. Bijna de helft van het Joodse volk, zes miljoen Joden, woont nu in Israël. Joden die voor het eerst sinds tweeduizend jaar vervolging weer zelfbeschikking hebben in hun eigen land.

Maar niets van dat alles. De Wereldraad zet de negatieve houding tegen Joden voort en sluit de ogen voor islamitisch fundamentalisme, waar momenteel niet alleen de Joden maar ook de christenen in het Midden-Oosten zo onder lijden.

Voor mij als Jood is het onbegrijpelijk dat mensen die zich enigszins bewust zijn van de geschiedenis en zichzelf als christen beschouwen nog aangesloten kunnen zijn bij een dergelijke Wereldraad.

Awi Cohen is verbonden aan Likoed Nederland, de Israëlische politieke partij van minister-president Benjamin Netanjahu. 

Geef een reactie