Abigaïl, de ideale vrouw

Haar hart bonkt in haar keel. Als haar man zou weten wat ze nu doet, zal hij razend worden. Maar thuisblijven is geen optie, dan wacht hen iets veel ergers. Als de ezel zich verstapt, grijpt ze in de lange haren van zijn vacht.

Ze probeert haar ademhaling rustig te krijgen door de frisse ochtendlucht in te ademen. Deze tijd van het jaar is de atmosfeer gevuld met de geuren van bloeiende bloemen en planten.
Het lukt haar niet om er van te genieten en ze concentreert zich weer op het pad dat onder haar naar beneden slingert. Een stuk voor haar uit lopen de knechten met hun ezels. De manden langs hun schoften zitten tot de rand vo  met broden, wijn, schapenvlees, koren, koeken en vijgen. Ze heeft zelf gezegd dat ze het mee moesten nemen. Weer kijkt ze over haar schouder. Als Nabal haar maar niet achterna komt!
Als het pad zich om de bocht slingert, stokt de adem in haar keel. Ook al heeft ze hem nog nooit gezien, tussen de bewapende mannen herkent ze David meteen.

 

Volgens de rabbi’s was Abigaïl niet alleen een wijze en verstandige vrouw, maar hoort ze ook thuis in de lijst van de vier mooiste vrouwen. De andere drie zijn Sara, Rachab en Esther.

Rijke, doch dwaze Nabal

Het verhaal van Abigaïl en David speelt nadat David Sauls leven spaarde in de grotten van Engedi. Als Samuël is gestorven en begraven, vertrekken David en zijn mannen naar de woestijn Paran. In die buurt ontmoet hij de herders van de rijke Nabal. Volgens 1 Samuël 25 heeft Nabal drieduizend schapen en duizend geiten. Ook heeft hij bezit in Karmel en David verneemt dat hij daar is om zijn schapen te scheren. Hij stuurt hij tien knechten die voedsel vragen in ruil voor de bescherming die hij en zijn mannen Nabals herders hebben geboden.

De dwaas Nabal beledigt David. Als David dit hoort, trekt hij met vierhonderd gewapende mannen op naar Karmel om alle mannelijke leden van Nabals huishouden om te brengen. Abigaïl wordt echter op de hoogte gesteld door een van Nabals knechten en ze beveelt ezels te beladen met geschenken. Zo trekt ze David tegemoet.

Profetes

Als Abigaïl en David elkaar voor het eerst ontmoetten is Abigaïl getrouwd. Ze is een welgestelde vrouw en geniet een hoge status. David daarentegen is een vluchteling, een staatloze, op de vlucht voor koning Saul. Toch glijdt Abigaïl van haar ezel en laat zich voor hem op de grond vallen. In de Naardense Bijbelverstaling staat dat haar neusvleugels de aarde raken. Ze noemt zichzelf zijn dienares en behandelt hem alsof hij al koning is. Mede daarom is Abigaïl volgens de Talmoed een profetes.

In vers 28 zegt ze: ‘Vergeef toch uw dienares de overtreding, want de HEERE zal voor mijn heer zeker een blijvend koningshuis maken, omdat mijn heer de oorlogen van de HEERE voert en er al uw levensdagen geen kwaad bij u gevonden is.
De ideale vrouw. Ze beschermt de belangen van haar man, neemt initiatief wanneer hij in gebreke blijft en maakt excuses voor zijn schofterige gedrag.

De HEERE helpt

David aanvaardt haar geschenken en bergt zijn zwaard weer op. Abigaïl keert terug naar haar man, maar omdat hij een overdadige maaltijd in zijn huis houdt, vertelt ze hem niets. Pas de volgende ochtend hoort Nabal van haar wat ze gedaan heeft en ‘toen bestierf hem het hart in zijn binnenste en hij werd als steen.’
Na ongeveer tien dagen treft de HEERE Nabal zo dat hij sterft.

Volgens David heeft de HEERE hem geholpen. Weer stuurt hij boden naar het huis van Nabal, nu met de vraag of Abigaïl Davids vrouw wil worden. Abagaïl gaat meteen met de boden mee en wordt Davids tweede vrouw. Volgens de Midrasj is het huwelijk uit liefde.

Scheurtjes

Als vrouw van David maakt Abigaïl van alles mee. Vanuit Ziklag wordt zij met alle andere vrouwen en kinderen door de Amalekieten ontvoerd en later weer bevrijdt door David en zijn mannen. Niet lang daarna sterft koning Saul en wordt David tot koning gekroond in Hebron. In deze stad wordt de zoon van Abigaïl en David geboren: Chileab, die ook Daniël wordt genoemd. Volgens de joodse overlevering is David de eerste drie maanden niet intiem geweest met Abigaïl. Daardoor is zeker dat haar kind een zoon van David is.

Veel later, als Davids koninkrijk de eerste scheurtjes begint te vertonen, valt Davids oog weer op een getrouwde vrouw. Nu zijn de rollen omgekeerd: hij is een machtige koning en zij is de vrouw van een van zijn dapperste soldaten. Ik weet niet wat Bathseba had kunnen doen waardoor deze geschiedenis anders was verlopen. Ik weet niet hoeveel een vrouw uit het volk in te brengen had als een koning haar iets vroeg. De Bijbel verhaalt in elk geval niet over enig tegengas van Bathseba.

Opvallend is dat Abigaïl, ook al heeft ze een man die ‘slecht en hard is in zijn optreden’, toch actie onderneemt om te voorkomen dat David hem doodt.
Volgens de rabbi’s is Abigaïl het soort vrouw dat geprezen wordt in Spreuken 31: 10-31. Girls in Trouble Music maakte er een lied over: ‘Rubies’.

Wees de eerste die reageert op "Abigaïl, de ideale vrouw"

Geef een reactie