Messiasbelijdende Joden actief tijdens Gay Pride in Tel Aviv

Rembrandt

De Gay Pride Parade, de homoparade, in Tel Aviv trok enkele weken geleden 200.000 deelnemers, onder wie 30.000 uit het buitenland. Hiermee was het de grootste homoparada ooit in het Midden-Oosten en in Azië.

De messiaanse nieuwsblog Kehila News sprak met enkele leiders van de Messiasbelijdende gemeenschap in Tel Aviv over dit gebeuren. Baruch Maayan van Highway Gateway zei dat hij heeft overwogen de stad tijdens de parade te verlaten, maar dat hij ervan overtuigd raakte dat God wilde dat hij bleef om de mensen te waarschuwen, opdat hun levens gered zouden worden, wat natuurlijk voor iedereen geldt.
Hij citeert Ezechiël 3:18 en 19: ‘Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.’

‘We moesten de mensen waarschuwen, maar wel in stilte. We werkten samen met de staf en vrijwilligers van Trumpet of Salvation. We stonden aan het eind van de parade.’

De bekende evangelist Yaakov Damkani stond daar in een lange witte mantel en een doornenkroon. Wij zouden het misschien anders doen, maar hun doel was een verwijzing naar het lijden en sterven van de Messias, Yeshua. Naast hem stonden twee mensen, verkleed als soldaten, met banners, met daarop teksten uit Jesaja 53: ‘Hij is om onze overtredingen verwond’ (vers 5a); ‘Om onze ongerechtigheden verbrijzeld’ (vers 5a).

De rest van de groep droeg ook witte mantels, maar dan met zwarte blinddoeken en posters met teksten: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HEERE deed de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’ (vers 6). ‘Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen’ (Zacharia 3:9b).

Toen er een bloedige mantel bij Yaakov werd gebracht, begon de menigte te schreeuwen: ‘Schande’! Maar de groep Messiasbelijdende Joden bleef stil. De politie kwam tussenbeide en beschermde de gelovigen. ‘Dat was heel bijzonder,’ vertelt Maayan. ‘We hebben bewust niet gesproken, maar wel veel gebeden voor deze mensen die zijn als schapen zonder herder.’

Avi en Chaya Mizrachi, leiders van de Adonai Roi gemeente, vertellen dat zij zich gedrongen voelen om te bidden en voorbede te doen voor hun land. Ze zijn van plan volgend jaar in de nacht voorafgaand aan de parade biddend de route te lopen.
Mizrachi stelt: ‘Deze viering van het kwaad raakt God. We bidden voor allen die verloren dreigen te gaan. Alleen de liefde en de waarheid van God kunnen hun ogen openen voor de ware liefde, de liefde van God, die hen zal vrijmaken van de zonde. We bidden dat de Heere hun ogen zal openen voor Hem.’

‘Deze viering van het kwaad schaadt God en we voelden ons heel duidelijk om te bidden en voor de verloren te gaan,’ zei Mizrachi. ‘Zij volgen een valse liefde en alleen de liefde van de waarheid en de kennis van ware liefde zullen hen vrijmaken. We bidden voor hun ogen om geopend te worden en hun harten te verzachten.’

Dirk van Genderen publiceert wekelijks een nieuwsbrief over Israel en het Midden-Oosten. 

Wees de eerste die reageert op "Messiasbelijdende Joden actief tijdens Gay Pride in Tel Aviv"

Geef een reactie