De strijd begint bij de bron

Het is een grote tegenstelling; in Nederland vechten we tegen het geweld van het water, en in Israël is water je grootste vriend. Het is er nog altijd schaars. Zelfs nu er technisch gezien zoveel mogelijkheden zijn, heeft het land nog steeds moeite om de watervoorziening voor de toekomst veilig te stellen.

De afgelopen maanden zijn er opnieuw veel hittegolven geweest en het waterpeil van het Meer van Galilea daalt weer drastisch. Maar ondanks het watertekort, zijn er overal in het land die prachtige bronnen, die op onverwachtse plekken opeens water naar boven laten komen. Zoals bij Ein Gedi, Ein Harod, of de bronnen van de Jordaan. Verfrissend water dat de omgeving doet bloeien.

Toen ik in mei in Israël was en bij de bronnen van Gan Hashlosha genoot van de verkoeling, moest ik denken aan de geestelijke betekenis ervan. Hoe sterk de dorst kan zijn naar verfrissend en helder water, juist in een omgeving van droogte. Niet het troebele water, of het schoongemaakte, maar het water dat direct uit de bron komt, dat wil je dan hebben. Datgene wat echt is. Onze levende God is Zelf die bron, dus we moeten bij Hem zijn. Er wordt wel gezegd dat de temperatuur van het water bij Gan Hashlosha in elke periode van het jaar aangenaam is, omdat het bronwater is. Ook dat kunnen we natuurlijk geestelijk doortrekken als een mooie les.

In deze tijd waar zoveel informatie op ons afkomt via allerlei media, merk ik bij mijzelf dat de verleiding groot is om niet rechtstreeks uit de bron te putten, maar met ander ‘water’ bezig te zijn. Er is heel veel informatie en voeding beschikbaar uit de tweede hand, met name op internet. En hoe goed het ook kan zijn, niets gaat boven het rechtstreekse putten uit de bron. Zelf Gods Woord lezen en met Hem tijd apart zetten. De duivel doet er alles aan om ons bij de bron weg te halen. Hij weet dat daar onze kracht te halen is.

Vlakbij Gan Hashlosha stroomt de beek Harod. Het was bij de bron van Harod, iets verder in de Vlakte van Jizreël, waar de strijders van Gideon moesten drinken van het water. De wonderlijke overwinning op de Midianieten werd dus voorafgegaan door het drinken uit de bron. Overwinningen worden behaald uit onze daden nadat we bij de Bron zijn geweest. Ik ben er van overtuigd dat als we waken over de toegang tot de Bron, dat we gebruikt kunnen worden om krachtige daden te verrichten in Gods plan en de tegenstander te weerstaan.

Terwijl ik dit schrijf, laaien de spanningen weer hevig op in Israël. De onbegrijpelijke kritische houding van de volken op het landje dat alleen maar zichzelf probeert te beschermen, laat maar weer eens zien dat het hier om een geestelijke strijd gaat. Ik spoor mezelf en iedereen die dit leest ertoe aan om niet alleen het nieuws te volgen, maar om juist in deze periode van strijd eerst naar de Bron te gaan. Zoals in de strijd van Gideon. God zal ons daar laten zien hoe we strijden moeten. Hij is niet veranderd sinds de tijd van Gideon en Hij waakt over Zijn plan om dat te vervullen.

Wees de eerste die reageert op "De strijd begint bij de bron"

Geef een reactie