Duizenden lopen in Loofhuttenmars door de straten van Jeruzalem

Foto: Levi Zoutendijk

JERUZALEM | Komen bijbelse profetieën over de volkeren en het Loofhuttenfeest in onze dagen uit?

Duizenden christenen van over heel de wereld – van China tot Bolivia, Noorwegen, Portugal en vele andere landen – zijn in Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest. De straten veranderden dinsdagmiddag in een kleurrijke mix van Joden en christenen die samen uitbundig feest vieren. Afrikanen dansen over straat. Chinese vrouwen tonen hun lange jurken aan het Israëlische publiek langs de kanten. Wie zou zoiets honderd jaar geleden hebben voorspeld?

Een bijzondere profetie over het Loofhuttenfeest in het messiaanse vrederijk staat in Zacharia 14:

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

 

Deze productie is mede mogelijk gemaakt door Israël Idoed Reizen

Wees de eerste die reageert op "Duizenden lopen in Loofhuttenmars door de straten van Jeruzalem"

Geef een reactie