Met wat vult u zich elke dag?

Rembrandt

In het Hebreeuws wordt ‘hartsgesteldheid’ vertaald met ‘geestelijke gesteldheid’: Helech haRoeach.

‘En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.’ (HSV) Deze tekst uit Efeze 6 beschrijft de juiste geestelijke gesteldheid om de geestelijke wapenrusting Gods, die Hij ons in de Here Jezus, Yeshua, gegeven heeft, zo effectief mogelijk te laten zijn.

Heeft u überhaupt de hele wapenrusting aangetrokken? Nee?! Snel aantrekken! Zo ja, niet meer uittrekken! In oorlogsgebied, slaapt de soldaat zelfs met zijn hele uitrusting aan, want het gevaar loert overal rondom. Er is een goede samenwerking vereist voor de strijders in het veld. Terwijl de één zijn rust even moet nemen, is de ander extra waakzaam, want het leven van de rustende is in zijn hand.

Efeze 6:18-20 beschrijft de praktische juiste houding als je de wapenrusting Gods aan hebt. Namelijk, 1) ‘bij elke gelegenheid bidden en smeken in de Geest’. Dus niet een standaard gebed even snel opzeggen, zodat je dat ook weer kan afvinken. Maar je laten meevoeren door Gods Geest om dát uit te spreken wat door de geestelijke demonische ‘wolkendeken’ heen breekt, en het gebed zo voor Gods troon te laten komen. Om zo te bidden, hebben wij Gods Geest nodig, Die ons hart wil aanraken en onze mond wil gebruiken.

2) Waakzaam zijn in de volharding en smeking voor alle heiligen. Bidden wij niet alleen voor de ernstige zieken en voor hen die uitgezonden zijn, maar ook algemeen voor broeders en zusters, die de geheiligden in Christus zijn? Dat de mannen en vrouwen op de smalle weg blijven lopen, zich niet laten meeslepen met verkeerde stromingen. Dat Bijbelse huwelijken onder Gods bescherming blijven en het beeld van de relatie van Yeshua met de Gemeente laten zien aan de rest van de wereld.

3) Bidden voor hen die omwille van de Here Jezus, vervolgd worden of zelfs in gevangenissen zijn. Dat zij vrijmoedig mogen zijn om juist in die omstandigheden de boodschap van hoop, en het komende koninkrijk van Yeshua, aan anderen met goddelijke volmacht kunnen doorgeven. Dat vraagt Paulus (‘Sha’ul’ in het Hebreeuws) in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Willen wij voor deze oproep ook ons hart openen? Elke dag wordt veel van ons gevraagd. Is het niet voor school, werk, familie of vrienden, dan is het wel voor hobby’s, sport of weer een extra cursus die onze tijd vullen en de tijd voor gebed en het lezen van Gods Woord innemen.

Voelt u nog een honger om Gods Woord te lezen? En heeft u een verlangen om tijd met de Here Jezus door te brengen in gebed, te bidden voor de heiligen, voor hen in gevangenschap of om gewoon eens stil te zijn en Gods tegenwoordigheid te genieten; uw gedachten te laten vullen met de gedachten die Hij u geven wil? Heeft u deze behoefte al een tijd niet meer?

Als een kind geen trek heeft in een vitaminerijke en voedzame maaltijd, heeft hij mogelijkerwijze al te veel van de ongezonde zoetigheid gesnoept. Met wat vult u zich elke dag? De echo van deze vraag, hoor ik zelf ook.

Marcel Klerks is veldwerker voor de stichting Steward to Joseph, die actieve groepsreizen naar Israël organiseren. 

Wees de eerste die reageert op "Met wat vult u zich elke dag?"

Geef een reactie