De Eeuwige en vrouwen

De Eeuwige kiest een jong meisje om Yeshua te dragen en te verzorgen. Naast haar zet hij Jozef, een man die zijn trots opzij zet voor de Eeuwige en een vader mag zijn voor Yeshua. Tijdens zijn werk op aarde heeft Yeshua ook vrouwen als volgelingen. Nadat Hij uit de dood is opgestaan verschijnt hij als eerste aan een paar van deze vrouwen.

Zij mogen de blijde boodschap aan de discipelen overbrengen. David zegt het al in Psalm 68: De Heere gaf stof tot spreken; de boodschapsters van goede tijding vormen een groot leger.
De discipelen geloofden de vrouwen niet, misschien omdat vrouwen in die tijd alleen via hun man of vader meetelden. Ze mochten bijvoorbeeld niet als getuige optreden tijdens een rechtszaak. Misschien geloofden ze de vrouwen ook niet omdat hun boodschap zo absurd was.

Discussie

De gemeente waar ik lid van ben en waar ik bij hoor, discussieert heel wat af over vrouwen in het ambt en nee, ze zijn nog steeds niet toegelaten, alhoewel de opgerichte commissie (ja, we zijn dol op commissies en werkgroepen) wel ontdekt heeft dat er geen Bijbelse grond is om het niet te doen.

Het irriteert me. Vooral omdat ik denk dat het nooit de bedoeling is geweest dat het kerkelijk leven een bestuurlijk feestje is voor alleen mannen. Sommige dingen, die mannen niet zien, zien vrouwen. Andere dingen, die vrouwen niet zien, zien mannen. Kortom, we hebben elkaar nodig.

Beelddragers

En de Eeuwige zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…
Vier keer staat in het scheppingsverhaal dat de mens, mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn beeld geschapen is. Nergens staat dat de vrouw meer is dan de man of de man meer dan de vrouw. Beide zijn beelddragers van de Eeuwige.

Waarschijnlijk is dat bij ons, christenen, scheef gaan groeien toen we ons hebben losgemaakt van Israël en ons hebben opengesteld voor het Griekse denken. Volgens de Grieken was de vrouw een hogere diersoort. Als je als man bijvoorbeeld echte liefde wilde beleven, dook je tussen de lakens met een man. Dat was de puurste vorm van liefde. Vrouwen waren geschikt voor de voortplanting.

Samen

Gelukkig staat het Bijbelse denken vaak haaks op het Griekse denken. Zo is man in het Hebreeuws אִישׁ (‘iesj), vrouw is  אִשָׁהִ (ísja). Beide woorden hebben dezelfde basisletters: de shin שׁ en de alef אִ. Daarnaast hebben beide een andere letter. Het bijzondere is dat deze twee letters voorkomen in de naam van de Eeuwige: יהוה, namelijk de hé ה en de jod י. Samen vormen deze twee letters de verkorte Godsnaam.

Volgens de Joodse traditie heeft de Eeuwige al in het begin vastgelegd dat man en vrouw elkaar nodig hebben om iets van de Eeuwige te kunnen laten zien. Zou dat alleen binnen het huwelijk gelden of ook wanneer we samen gemeentes leiden?

De Eeuwige heeft geen vrouwen nodig, net zo min als Hij mannen nodig heeft, maar Hij wil ons wel gebruiken, mannelijk én vrouwelijk. Zouden we, als we samenwerken, beter in staat zijn iets van Hem te laten zien aan de buitenwereld?

 

Een boeiend filmpje waarin vrouwen vertellen welke rollen de man kan spelen in de kerk.

1 reactieop"De Eeuwige en vrouwen"

  1. Het Evangelie is kennelijk nog niet binnengedrongen.”Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…: Gaat over de 2e Adam, het zaad van de vrouw. In Gen 1:28 staat: hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! Adam en zijn maninne hadden dat niet, ze plukten en aten van de vrucht.
    In Gen 3:15 staat de oplossing: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Wees als 1 plant met Hem, gij waart dood en zijt levend geworden. Een vrouw mag zwijgen als zij dat blieft, maar heeft zeker het recht te spreken, Wie is immers uw Man?

Geef een reactie