En Hasjem zei tot Moshe: Schrijf deze geboden op,

Foto: Levi Zoutendijk

Binnen twee weken komt er een documentaire uit die de vraag stelt dat iedereen die de Bijbel leest het antwoord wil: heeft Mozes de heilige tekst echt geschreven?

Door Adam Eliyahu Berkowitz

De film is echt een filmisch meesterwerk, maar wat nog belangrijker is, het is het product van een man van geloof op een persoonlijke zoektocht naar de waarheid.

De prijswinnende Tim Mahoney ’s drive voor de waarheid bracht hem op 12-jarige zoektocht naar het bewijs van het verblijf van de Israëlieten in Egypte, het verlaten van dat land, en vervolgens doorgaan met het veroveren van Kanaän. Deze zoektocht culmineerde in zijn film, Patterns of Evidence: The Exodus , uitgebracht in 2014 . Mahoney was van plan om door te gaan met een film over de daadwerkelijke uittocht uit Egypte, maar tijdens zijn onderzoek naar dat onderwerp werd hij geconfronteerd met wetenschappelijke scepticisme over de waarachtigheid van de Bijbel.

“Ik wist dat er altijd deze ‘hogere kritiek op de Bijbel’ zou zijn,” vertelde Mahoney Breaking Israel News . “De meeste mensen moedigden me aan om dit te vermijden. Ze vonden het een te ingewikkelde en ontmoedigende taak. ‘

Mahoney besefte dat hij dit probleem voor een ander moest aanpakken; Heeft Mozes de Bijbel echt geschreven?

“Veel reguliere wetenschappers hebben dit idee volledig verworpen,” zei Mahoney. “Ze suggereerden dat de eerste boeken van de Bijbel niet door Mozes waren geschreven, maar eeuwen later door een aantal bijdragers werden geschreven die feit met fictie vermengden om een oorsprongsverhaal voor Israël te creëren. Daarom beweerden ze dat deze bijbelse verslagen niet historisch betrouwbaar zijn. “

“Om de Exodus-route te onderzoeken, moet ik de geografische beschrijvingen en identificaties in de tekst van de reis bekijken, omdat sommige van deze sites nog steeds lokaliseerbaar zijn. Maar als Mozes dit niet vastlegde en het slechts een latere uitvinding was, wat zou dan het nut zijn van het zoeken naar bewijs van de weg die het volk Israël heeft genomen? ‘

Het eerste deel van het onderzoek was om te bepalen of er op het moment van de Exodus een schrijfsysteem bestond dat Mozes had kunnen gebruiken. De meeste geleerden geloven dat het Hebreeuws niet bestond tot 900 vC, na de tijd dat de meeste geleerden geloven dat de uittocht plaatsvond. Maar Mahoney’s vasthoudendheid leidde hem naar een alternatief alfabet en een alternatieve tijdlijn. Mahoney gevonden wetenschappers hadden proto Sinaitic ontdekt, een alfabetische taal die lijkt op vroege vormen van Hebreeuws. In zijn vorige film suggereerde Mahoney een variatie op de Exodus-tijdlijn die de Israëlieten in 1800 vGT in Egypte plaatste, veel eerder dan de meeste geleerden eerder hadden beweerd.

Dit onderzoek toont aan dat dit alfabet precies in Egypte verscheen toen ik geloofde dat Jozef in Egypte was,” zei Mahoney. “Deze vroege vorm van schrijven heeft de boodschap van de Bijbel beïnvloed.”

Mahoney merkte op dat hiërogliefen en spijkerschrift zijn samengesteld uit duizenden symbolen die jaren nodig hadden om te leren. Het was van nature beperkt tot een elite. Een alfabet met minder dan 30 symbolen maakte lezen en schrijven veel toegankelijker.

“Dit fundamentele alfabet was een technologie die informatie heeft gedemocratiseerd, waardoor deze op grote schaal kon worden overgedragen”, aldus Mahoney. “De Bijbel werd aan de hele natie gegeven door een alfabetische taal.”

De basis voor Mahoney’s opmerkelijke films komt uit zijn kindertijd. Opgegroeid in moeilijke financiële omstandigheden, was geloof een steunpilaar in zijn dagelijks leven.

“Ik heb altijd geloofd dat de Bijbel waar was,” zei Mahoney. “We hebben er veel vertrouwen in dat God ons helpt. Toen onderzoekers me begonnen te vertellen dat er geen bewijs is dat deze verhalen ooit zijn gebeurd, stoorde dat zaadje van twijfel me echt. Maar je moet eerlijk zijn over deze negatieve stemmen. “

Mahoney maakte een kans en onderzocht de wetenschappelijke claims tegen de Bijbel. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat wetenschappers het bewijsmateriaal vaak op een specifieke manier interpreteerden.

“Mensen zullen me vragen of ik de Bijbel probeer te bewijzen,” zei Mahoney. “Wat ik doe, is proberen de Bijbel te bevestigen. Ik heb kunnen vaststellen dat er bewijs is dat de onderzoekers niet delen, dat ze op een specifieke manier interpreteren, en dat ze dit misschien zelfs doen op basis van een anti-bijbelvooroordeel dat ze hebben. Het is een doctrine van ongeloof. ‘

“Het probleem is dat zoveel mensen beginnen met het accepteren van deze claims tegen de Bijbel en uiteindelijk niet geloven in God.”

Mahoney plaatst een hoge waarde in de Bijbel en twijfelt niet aan de geldigheid ervan. Zijn onderzoek gaat eigenlijk hand in hand met zijn overtuiging.

“Een van de waarheden die ik in de loop van de jaren heb gerealiseerd, is dat in werkelijkheid geloof en bewijs geweldige partners zijn. Geloven in God vereist geloof te midden van bewijs.” De sleutel hier is dat bewijs en antwoorden geloof kunnen versterken en twijfel kunnen bestrijden. We worden verondersteld God lief te hebben met onze harten, zielen en geesten. Wat dat betekent, is dat er geen scheiding is tussen deze drie aspecten; er hoort geen soort van ‘ik ga alleen mijn geloof te gebruiken; Ik ga mijn intellect niet gebruiken. ‘ Ik begon te zien dat er veel passages waren die over onze geest spraken. De Bijbel scheidt de geest niet van het hart. Ze werken samen; ze concurreren niet met elkaar. Wanneer ze met elkaar in elkaar grijpen, heb je het gevoel dat je deze dissonantie niet in je leven hebt. ‘

De film wordt slechts gedurende drie dagen uitgebracht in meer dan 900 theaters in Amerika: 14, 16 en 19 maart. Informatie over screenings is beschikbaar op de website .

Dit bericht verscheen voor het eerst op de website van BreakingIsraelNews.

Wees de eerste die reageert op "En Hasjem zei tot Moshe: Schrijf deze geboden op,"

Geef een reactie