Er komt iets goeds uit Nazareth

Foto: Levi Zoutendijk

Toen Nathanaël, één van de eerste discipelen van de Heere Jezus, hoorde dat de Messias uit Nazareth kwam, antwoordde hij nogal sceptisch: ‘Kan uit Nazareth iets goeds komen?’
Vandaag is Nazareth een overwegend Arabische stad, met maar weinig christenen. De familie Sakhnini behoort tot deze groep christenen. Er was een tijd waarin hun christen-zijn alleen maar hun cultuur beschreef. Het betekende dat ze geen moslims waren.

In 2007 werd Bishara – hij was kapper en hoofd van de familie – verraden door een goede vriend. Al snel daarna kreeg hij het bericht dat zijn schoonzus aan kanker zou overlijden, en nog slechts een maand te leven had. Het was ook de tijd waarin zijn vrouw Sarah hun vierde kindje verwachtte.
Een predikant uit Haifa raakte in die tijd bevriend met Bishara en begon te delen wat de Bijbel leert over vergeving. God zegende deze gesprekken. Bishara kon zijn vriend vergeven en ontving Gods vergeving van zijn zonden.

Niet alleen Bishara, maar zijn hele gezin, inclusief zijn drie jonge zoons, stemde ermee in om drie dagen te vasten, terwijl ze baden voor zijn zieke schoonzus. Toen gebeurde er een wonder, zij genas en verliet totaal genezen het ziekenhuis.

Na getuige te zijn geweest van deze wonderen, waaronder de kracht van vasten en vergeving, veroorzaakte deze verandering van het hele gezin schokgolven in de gemeenschap.
Eén van de reacties was minachting door hun Arabische buren. Ze waren opnieuw geschokt toen enkele Joodse gelovigen bij hen op bezoek kwamen. Nooit eerder hadden ze zich gerealiseerd dat Jezus Joods was. Ook wisten ze niet dat steeds meer Joden in Hem geloofden. Nu voelen ze zich één met de Joodse gelovigen en regelmatig komen ze nu met hen samen om God te aanbidden.

‘Wanneer mensen ons samen zien zingen en onze blijdschap zien, terwijl we dezelfde God aanbidden, maakt dat diepe indruk bij buitenstaanders en roept dat altijd vragen op,’ schrijft Shani Ferguson in het digitale magazine van Maoz Israel. ‘Er is geen groter getuigenis voor ongelovige Joden dat Yeshoea (Jezus) de macht heeft over allen, dan wanneer Arabieren hen omhelzen als het volk van hun Verlosser.’

In een toenemend aantal gemeenten in Israel komen Arabische en Joodse gelovigen samen. Het is er een bewijs van dat ware vrede en verzoening alleen kan worden gevonden door wat de Heere Jezus aan het kruis heeft gedaan. Efeze 2:14 wordt daar zichtbaar: ‘Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken…’

 

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van D. van Genderen

 

Wees de eerste die reageert op "Er komt iets goeds uit Nazareth"

Geef een reactie