Ervaringen van christelijk werker in Israël

Ervaringen van mensen die in de Staat Israël hebben gewoond en gewerkt wegen zwaarder dan meningen van westerse ‘deskundigen’ die zulke ervaringen niet hebben. Lourens Geuze ging als jonge man naar Israël en kwam met een gezin terug naar Nederland. Hij beschreef zijn ervaringen in ‘Jezus volgen in het heilige Land’. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Lourens Geuze is sinds 2022 predikant PKN (Protestantse Kerk Nederland) en werd een jaar later teamleider Midden-Oosten bij het NEM (Near-East Ministry). Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en woont weer in Nederland. Hij verbleef in Israël om tot de kern van zijn geloof te komen.

Na een inleiding bestaat dit boek uit vier hoofdstukken (over roeping, identiteit, onze naaste en de basis van het christelijke geloof) die afgewisseld worden door intermezzo’s. Bepaalde uitspraken uit de lopende tekst zijn apart in grote grijze letters afgedrukt. Bij de tekst zijn zwart-wit foto’s geplaatst.

De tekst wordt afgewisseld met dagboeknotities (zoals gedeeltes uit nieuwsbrieven aan de achterban in Nederland) en reflecties, waarin voorbeelden worden beschreven en dieper op bepaalde zaken wordt ingegaan. Het boek sluit af met een nawoord, een dankwoord, een tijdlijn van Geuzes leven en een korte literatuurlijst.

Bijzondere inkijk
In dit boek worden ervaringen van Geuzes dienst onder Messias-belijdende Joden (meerderheid niet-Joods), moslimjongeren en Arabische christenen beschreven. Het zou een unieke kijk geven in die verschillende gemeenschappen. Geuze ontmoette volgelingen van de Here Jezus in elke groep.

Ook laat het zijn zoektocht zien naar antwoorden op diepe geloofsvragen in het Midden-Oosten. Hij zou nieuwe inzichten en verrassende ontdekkingen beschrijven die hem voor altijd hebben veranderd en hem hebben overtuigd van het belang van het evangelie voor de wereld. Israëls toekomst ziet hij somber in.

Evaluatie
Dit is een veelzijdig ervaringenboek (reis- en verblijfsverslag) op een zendingsveld. Geuze ervaringen zijn kerkelijk beschreven met zijn midden-orthodoxe (evangelikale) kijk op diverse zaken erbij. Hij stelt de lezer ook steeds vragen. Zo is hij kritisch op christenen die pro-Israël/Judaïsme zijn, want dat zou altijd afdoen aan het evangelie.

De merkwaardige ondertitel ‘de zonen en dochters van Abraham’ kenschetst zijn beoordeling van de situatie in Israël. Deze progressieve etnologische bepaling toont zijn raamwerk (paradigma of bril) waaruit hij dat doet.

Maar dit klassieke raamwerk voor fysieke afstamming is met de huidige wetenschappelijke kennis niet vol te houden (fysieke afstamming van ’Araviem (Arabieren) is niet traceerbaar), maar ook spiritueel staan de inwoners van de Staat Israël mijlenver van Avraham vandaan. Ze hechten meer waarde aan hun eigen overtuigingen, terwijl Avraham God gehoorzaamde. Dat is Geuze blijkbaar in die 10 jaar volledig ontgaan. Dat wijst op het manco van dit boek.

Een chronologie ontbreekt in dit boek, net als een zoekregister en ook wordt niet aangegeven welke Bijbelvertaling gebruikt is. Toch wordt dit boek aangeraden en is ook nuttig voor aanstaande zendelingen.


Geuze, L., Jezus volgen in het heilige Land. 10 Jaar dienen onder de zonen en dochters van Abraham. 2023, De Vuurbaak, Amersfoort, 182 pagina’s, € 18,99, ISBN: 9789055606276.

Wees de eerste die reageert op "Ervaringen van christelijk werker in Israël"

Geef een reactie