Esther, de geheimzinnige

De gang lijkt nog langer dan voorgaande keren. Ze onderdrukt de neiging om steun te zoeken bij de muur en loopt verder, haar stappen zekerder dan ze zich voelt. Wat zal haar man doen? Koningin Vasthi was juist niet komen opdagen toen de koning haar ontbood. Nu doet zij het omgekeerde: komen, terwijl hij niet om haar gevraagd heeft.

Haar hart klopt in haar keel bij de gedachte dat ze nog voor zonsondergang zal sterven. Ahasveros is vast op haar uitgekeken. Haar man staat er om bekend dat hij sneller vrouwen verslijt dan zijn sandalen.
Aan het einde van de lange gang ligt de troonzaal. Ze tuurt naar de figuur op de troon en ziet dat hij wat meer rechtop gaat zitten. Hij heeft haar al gezien! Sneller gaan haar stappen, alsof het nu toch niet meer uitmaakt: haar leven ligt in zijn handen. Als ze dichterbij is, leest ze nieuwsgierigheid en verwondering op zijn gezicht. In de zaal valt iedereen stil door haar verschijning. Haar oksels prikken en ze valt voor hem op de grond. Haar knieën raken pijnlijk de marmeren vloer.
Koningin Esther?”
Voorzichtig kijkt ze op.

 

In tegenstelling tot andere verhalen van vrouwen in de Bijbel, gaat Esther niet over onvruchtbaarheid, moederschap en het voortzetten van de familie. Zij heeft een andere belangrijke taak: het redden van Gods volk.

Esther leefde in het Perzische rijk in de tijd dat het volk Israël in ballingschap was, in de burcht Susan. Deze plaats ligt in het westen van het huidige Iran, een behoorlijk eindje van Israël. Ook Daniël heeft hier aan het hof gediend. Waarschijnlijk is koning Ahasveros dezelfde als Artaxerxes, ofwel Xerxes de Eerste. Hij regeerde van 486 tot 465 voor Christus. Hij was de kleinzoon van Kores, en de zoon van Darius.

Volgzaam

In het begin komt Esther volgzaam en gedwee over. Tot twee keer toe verhaalt de Bijbel dat ze zwijgt over haar afkomst omdat Mordechai haar dat geboden heeft (Esther 2:10,20). Het lijkt alsof iedereen die haar ontmoet haar aardig vindt. Ook de koning valt als een blok voor haar.

Haar volgzaamheid sterft een plotselinge dood als Mordechai een beroep op haar doet wanneer Haman alle Joden wil uitroeien. Zij moet naar de koning om genade af te smeken voor het Joodse volk.
Esther reageert wanhopig. Hoe kan zij op eigen initiatief naar de koning gaan? Als hij haar niet de gouden scepter toereikt zal ze sterven. En hij heeft haar de laatste dertig dagen niet laten roepen. Waarschijnlijk is ze, niet geheel onterecht, bang dat hij op haar is uitgekeken. Mordechai houdt echter voet bij stuk. Ze moet zich niet verbeelden dat zij het wel zal overleven omdat ze koningin is. Misschien is ze juist voor deze tijd koningin geworden.

Keuze

Ester maakt een keuze en daarmee verandert ze in een actieve, ondernemende koningin. Vanaf nu deelt zij de orders uit. Na drie dagen vasten verschijnt ze ongevraagd voor de koning. Hij strekt zijn scepter naar haar uit en dat betekent leven voor Esther. Drie keer belooft hij haar de helft van zijn koninkrijk voor ze haar verzoek op tafel legt (Esther 5:3, 6 en 7:2).
Dat doet ze tijdens een maaltijd in haar verblijf in de aanwezigheid van Haman en Ahasveros. Ze neemt hier een groot risico door te vertellen dat ze een Jodin is. Dat had niet gehoeven. Ze had ook prima voor het Joodse volk op kunnen komen zonder zich met hen te identificeren. Door het wel te doen zet ze weer haar leven op het spel.

Ahasveros heeft geen benul waar ze het over heeft, aangezien hij Haman veel te veel ruimte heeft gegeven om zijn gang te gaan. Het aandeel van de koning in het hele verhaal wordt trouwens door alle partijen genegeerd. Hij reageert woedend op Esthers verhaal. Haman, de Amalekiet die alle Joden van de aarde wilde wegvegen, smeekt vervolgens een Jodin om zijn leven. Over ironie gesproken.

Terug vechten

Nogmaals verschijnt Esther ongevraagd bij de koning. Deze keer om te vragen de wet te veranderen die Haman heeft opgesteld om de Joden uit te roeien. Ook nu geeft Ahasveros alles uit handen en gebiedt Mordechai en Esther te doen wat goed is hun ogen. Vervolgens stellen zij een wet op die de Joden in elke stad toestaat om terug te vechten en te plunderen.

Hoe het verder is gegaan met Esther is niet bekend. De opvolger van Ahasveros is niet een zoon uit haar lichaam. Misschien heeft ze kinderen gekregen, misschien ook niet. Esthers verhaal draait niet om moederschap. Ze was een moedige koningin die haar leven waagde voor haar volk. Daarmee lijkt ze op Jozef, die ook aan een vreemd hof onderkoning werd en met zijn voedselinzameling zijn eigen volk en andere volken redde van de hongersnood. Net als Jozef was Esther mooi van uiterlijk. Net als Jozef was ze een redder van Israël.
Beide zijn ze een voorloper van onze Messias.

 

https://www.youtube.com/watch?v=SN131p2_IUk

Dit vrolijke Poeriemlied is geschreven door Girls in Trouble Music. Het gaat over koningin Vasthi, die weigerde bij haar man te komen toen hij haar ontbood. Volgens de Joodse traditie zou het Ahasveros’ bedoeling zijn geweest dat zijn koningin met enkel een diadeem op haar hoofd haar schoonheid zou laten zien. Dat betekent dat Vasthi naakt moest verschijnen in een ruimte waar de wijn rijkelijk stroomde, in een ruimte vol mannen. Waarschijnlijk heeft haar weigering haar het leven gekost.

Wees de eerste die reageert op "Esther, de geheimzinnige"

Geef een reactie