Gebed gevraagd voor vredesconferentie Parijs

NIJKERK | Dat christelijke pro-Israël organisaties de vredestop in Parijs van komende zondag niet vertrouwen, moge duidelijk zijn.

Ook de stichting Christenen voor Israël roept op tot actie voor de conferentie van dit weekend, waarop zo’n zeventig landen samenkomen om het Israëlisch-Palestijns conflict te bespreken.

“Op 14 en 15 januari 2017 komen zeventig volkeren bij elkaar in Parijs om een resolutie te bekrachtigen om Israël te veroordelen, de grenzen van het land en het tijdspad van de onderhandelingen aan Israël voor te schrijven. Om deze daarna in het Europese Parlement en in de Veiligheidsraad op 17 januari 2017 te laten bekrachtigen”, schrijft directeur Roger van Oordt naar de grote achterban van Christenen voor Israël.

Van Oordt noemt het ‘opmerkelijk’ dat het om zeventig landen gaat, waaronder ook Nederland. Volgens Christenen voor Israël zijn zij erop uit om “het land Israël te verdelen”. Van Oordt: “In Genesis 10 lezen we dat God de aarde verdeelde over de nakomelingen van Noach. Dat deed Hij naar het getal van de nakomelingen van Jakob, zeventig in getal. Nota bene in Parijs, waar de grote omwenteling in 1789 in Europa begon. De stad waar God werd afgeschaft, en de mens autonoom en centraal kwam te staan: de mens werd vanaf toen zijn eigen norm.”

Ook haalt de stichting Psalm 2 aan, waar staat:

“De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en Zijn gezalfde. Die in hemel zetelt lacht en spreekt tot hen in zijn toorn.”

“Tweeduizend jaar geleden probeerde de vijand van God en mensen op dezelfde wijze het plan van God te verstoren. Hij gebruikte daarvoor de Romeinse vorst Herodes. In onze dagen gebruikt hij de volkeren, de Verenigde Naties en allen die de God van Israël en Zijn Gezalfde haten”, aldus Van Oordt.

De Heere volvoert echter – tegen alle schijnbare verdrukking in – Zijn plan. Als de volken de grenzen van Israël denken te moeten vaststellen (Joël 3) dan vinden ze de Heere op hun pad die hun boze raad zal verijdelen. Zoals in Psalm 2 staat: “De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en Zijn gezalfde. Die in hemel zetelt lacht en spreekt tot hen in zijn toorn.”

Eindtijd

In het bericht roept Van Oordt christenen maar ook kerken als geheel op om te bidden. “Het is wonderlijk om te leven in een tijd waarin God Zijn volk thuisbrengt. We mogen de tekenen van de tijd herkennen. Dat mag ons aansporen om in de binnenkamer te gaan en Gods aangezicht te zoeken ten behoeve van Zijn volk. Ook de ogen van de gemeente mogen opengaan om zich te verootmoedigen in gebed en voorbede.”

Eerder deze week besloot de organisatie Pillar of Fire, gelieerd aan Radio Israël en Israel Relief Aid, om zondag met zoveel mogelijk christenen naar Parijs af te reizen. Aldaar zal worden gebeden en worden gedemonstreerd voor “een onverdeelbaar Jeruzalem.”

2 Reactiesop"Gebed gevraagd voor vredesconferentie Parijs"

 1. Zacharia 12: 3, 6
  Am Israel chai,
  Pray for the peace of Jerusalem
  Sh’ma Israel Jaweh Elohenu Jahweh echad.
  Shalom Yerusalayim shalom.

 2. we bidden dat de Heere dit weekend verwarring zal zaaien in Parijs.
  Dit deed HIJ meerdere keren in het O.T. als de vijand tot de aanval overging om Gods volk te vernietigen.
  Wij zegenen Israel dat de leiders maar veel wijsheid mogen ontvangen in deze benarde tijd, waar Gods Woord duidelijk over is.
  Shalo ISRAEL

Geef een reactie