‘Ik ben geen christen, maar een Jood’

Leon Mazin.

“Ik ben geen christen, maar een Jood die Yeshua volgt. Ik ben een Jood, ik blijf een Jood en ik sterf als een Jood”, zegt de Messiasbelijdende gelovige Leon Mazin.

Hij is voorganger van de messiaanse gemeente Shavei Tsion (terugkeer naar Sion) uit de havenstad Haifa in het noorden van Israël. Deze week geeft hij op initiatief van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden verschillende preekbeurten, onder meer op Urk en in Zegveld.

Mazin, die zich inzet voor verschillende liefdadigheidsprojecten in zijn stad, zegt in een interview met het Reformatorisch Dagblad dat God de messiaanse beweging voor een speciaal doel gebruikt, “net zoals God koning David gebruikte. Hij mocht de tempel niet bouwen maar hij maakte wel alles klaar, zodat zijn zoon Salomo het heiligdom van God tot stand kon brengen. Zo mogen wij het fundament leggen van de toekomstige bekering van ons volk.”

De voorganger benadrukt in gesprekken met zijn volksgenoten altijd de Joodse identiteit van Jezus, of zoals Mazin zegt Yeshua. “We willen aan ons volk laten zien dat Yeshua een van ons was. Zoals Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte, zo mogen wij Yeshua bekendmaken aan ons volk. Wij willen laten zien dat Jezus bij ons hoort. De Heilige Geest zal gebruik maken van het fundament dat wij mogen helpen leggen. Yeshua zal terugkomen naar Zijn volk.”

Mazin wijst op de profetie uit Zacharia 12:10 (SV):

Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

Lees het volledige interview op RD.nl

Wees de eerste die reageert op "‘Ik ben geen christen, maar een Jood’"

Geef een reactie