Geen mens zal meer weten wat oorlog is

Hoe komen ze bij Jeruzalem? Wat is er voor hen zo interessant aan? Bijna alle succesvolle wereldsteden zijn aan het water gebouwd en daarmee geschikt voor de handel, waarom wordt er door zovelen gestreden om deze droge stad in de heuvels van Judea? Waarom springen de VN Israel op de nek als het nieuwe woningen bouwt in Jeruzalem, (wat de Joden 3000 jaar geleden ook al deden) en lijken ze soms stil als er 200.000 mensen sterven in Syrië?

De wereldwijde belangstelling voor Jeruzalem vandaag de dag is alleen maar geestelijk uit te leggen. Toen Jezus vanaf de Olijfberg in Jeruzalem naar de hemel ging, waren er twee engelen die Zijn terugkomst aankondigden. Deze Jezus, die de dood en alle geestelijke machten heeft overwonnen, deze Jezus zal op dezelfde manier terugkomen als dat Hij naar de hemel is gegaan, zo zeiden de engelen. Vanuit Zacharia 14:4 begrijpen we dat Zijn terugkomst daadwerkelijk zal zijn op de Olijfberg, wat in het oostelijke gedeelte van Jeruzalem ligt. We lezen ook (o.a. Jesaja 2 en 62, Micha 4) dat Hij dan vanuit Jeruzalem zal regeren en dat Zijn onderwijs en recht uit zal gaan vanuit Jeruzalem tot over de hele wereld. De stad zal worden ‘een lof op aarde’. Het rijk van Jezus zal alle andere machten direct doen verdwijnen en als gevolg daarvan zullen mensen zelfs niet eens meer weten wat oorlog is! (Jesaja 2:4b) Wat een vooruitzicht!
De duivel, die een verwoester en vernietiger is (Johannes 10:10), lijkt de realiteit van Jezus’ terugkomst beter te beseffen dan veel christenen. De duivel weet dat het herstel van Israël in onze tijd een teken is dat zijn ondergang aanstaande is. Hij doet er dan ook alles aan om Jezus’ Koninkrijk tegen te houden. Wat geweldig om te weten dat God overwinnaar is en dat Hij Zijn beloften zeker zal vervullen.

Als christenen mogen we ambassadeurs zijn van Jezus’ Koninkrijk. Dat betekent dat we Zijn Koninkrijk bekend maken in een wereld die vaak niet van Hem afweet. We volgen daarin Johannes de Doper, die dezelfde boodschap moest brengen aan de mensen bij Jezus’ eerste komst: ‘Bekeer je, want het Koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen! Het is een eer te mogen dienen in het leger van God. We strijden gelukkig niet tegen mensen, maar tegen de geestelijke machten die mensen proberen op te zetten tegen God en tegen Zijn volk. Het is onze roeping om alle mensen te winnen voor de waarheid, die uiteindelijk een persoon is: Jezus de Messias, de Jood Yeshua Hamashiach.

Ik ben er van overtuigd dat Israël niet een hobby hoort te zijn van een paar christenen, maar dat Israël een bijzondere plaats heeft in Gods hart. Bijzonder is het gedeelte in Zacharia 2:8, waar God zegt: ‘Wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan.’ Hoe kan je Gods hart sterker uitdrukken dan zoals hier beschreven. En als dat Gods hart is voor Zijn volk, dan moeten wij dat hart toch ook hebben? Dan kunnen we niet wegkijken voor de nood van Zijn volk. Een groot voorbeeld voor mij is de vader van Corrie ten Boom. Hij was een groot Godsman die sterk opkwam voor het Joodse volk, wat de consequenties ook waren.

Misschien vraag je je ook af wat je kan doen. Als je er op let, zie je dat de Bijbel veel concrete opdrachten geeft m.b.t. Israël en Jeruzalem. Hieronder een aantal dingen die er staan:

– Wek de Joden tot jaloersheid (Romeinen 11:11)
– Troost het volk met de beloften van herstel (Jesaja 40:1)
– Bid voor de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6)
– Herinner God aan Zijn beloften, dat die spoedig in vervulling mogen gaan (Jesaja 62:7)
– Zegen Israel in je gebed, en ontvang daarvan zelf de zegen (Genesis 12:3)
– Haal alle (misschien theologische) struikelblokken weg, die hun verhinderen om de Messias te zien (Jesaja 57:14)
– Verkondig in de kustlanden dat God Israel verzamelt (Jeremia 31:10)

Laten wij dus meegaan met waar God in deze tijd mee bezig is. Wat Hij belooft heeft, zal Hij ook doen!
Wees bemoedigd met die mooie tekst (Jesaja 2:4b) dat de vrede straks zo groot zal zijn dat geen mens meer zal weten wat oorlog is!

Wees de eerste die reageert op "Geen mens zal meer weten wat oorlog is"

Geef een reactie