Grote Verzoendag: hoe weet ik wat ik moet geloven?

“Wie u aanraakt, raakt Mijn oogappel aan”(Zach 2:8) en “Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen.” (Zach 12:2,3)
Dus deze dag herrinnert mij opnieuw aan de betrouwbaarheid van de Bijbel.

Maar dat even ter inleiding. Waar ik vandaag wat over wil schrijven, is: hoe weet je nu wat je moet geloven? Je kan zoveel geloven, maar wat is nu waarheid? En is er uberhaupt één waarheid? In deze blog wil ik in een notendop wat uitleggen over waarom ik geloof wat ik geloof. Er zit denk ik vast wel wat bij waar je wat aan hebt.

Absolute waarheid?
Allereerst is de vraag: Is er wel één waarheid? Je kan wel uitleggen wat je gelooft, maar wie zegt dat dat voor mij ook zo geldt? Dat waarheid relatief zou zijn, en dus voor iedereen verschillend, is echt iets van onze tijd. Vroeger werd er veel meer vanuit gegaan dat er één waarheid is en er werd meer voor gestreden dan nu bij ons in het Westen. Vandaag de dag is de trend om te zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid heeft; fijn als jij gelukkig wordt van jouw geloof, maar ik heb mijn geloof en dat moet je respecteren. Door dit te zeggen, hoeven wij geen verantwoording af te leggen voor wat we doen in het leven en dat voelt fijn. Daarom zeggen we heel beschaafd maar dat we iedereen maar moeten respecteren. Maar wat we eigenlijk willen zeggen daarmee is: blijf van mijn wereld af, ik wil doen waar ik zelf zin in heb! …herkenbaar? (Deze liberale manier van denken is helaas ook in de kerk binnengedrongen)
Mijn punt als het gaat om waarheid in het leven, is:, wij kunnen in onze gedachten allemaal een andere realiteit creëren, maar objectief gezien, van buitenaf, is iets waar of niet waar. We leven namelijk vanuit dezelfde oorsprong, met dezelfde materie etc. Dus, OF ik heb het fout, OF iemand anders.

Is er een god?
Dit gezegd hebbende, is de vraag: is er een god, een maker, iemand die aan de oorsprong staat van het leven? Ik moet het in deze blog heel beknopt houden, maar laat ik het ook gewoon maar simpel voorstellen;
Er was eens een leraar die aan een klas met kinderen uitlegde hoe hun school was ontstaan; De heipalen kwamen vanuit het niets aangerold, het beton groeide uit de heipalen en vormde een fundament. Vervolgens vond er een ontploffing plaats waarbij stenen van exact dezelfde grootte werden gevormd die ook nog eens allemaal naar de juiste plek werden geblazen en een exact rechte muur vormden… 
Ondertussen lagen de kinderen onder de tafel van het lachen en niemand nam de bloedserieuze leraar nog serieus. 

Deze leraar was nog geloofwaardig vergeleken bij de wijzen van deze wereld die beweren dat de aarde zichtzelf heeft gemaakt. Het ontstaan van een school is namelijk niks vergeleken bij de ongekende wijsheid die nodig is om deze aarde te doen ontstaan. Je moet dus heel veel geloof hebben, om niet in een god te geloven. Als je wetenschappelijk overtuigd wil raken van het onstaan van de Bijbel door God, dan moet je maar eens video’s bekijken van wetenschapper Kent Hovind.

Hieronder een aantal redenen waarom ik ervan overtuigd ben dat de God van de Bijbel de ware God is:
De Bijbel is het meest gedrukte boek in deze wereld en heeft zijn betrouwbaarheid op allerlei vlakken bewezen:

Argument 1 – Wetenschap en de Bijbel
Zo’n 3000 jaar geleden gaf God zijn volk Israël al de Thora met allemaal leefregels daarin. Uit al deze leefregels blijkt de Goddelijkheid van het Boek. Waarom? Vele wetenschappelijke ontdekkingen die duizenden jaren later zijn gedaan, blijken dezelfde inhoud te hebben als wat de Bijbel al lang beweerde. Zomaar een voorbeeld hieran zijn de voorschriften om gezond te leven. De Israelieten kregen van God opdrachten die nu pas worden begrepen door de wetenschap en als heel waardevol worden gezien. Doordat het Joodse volk opdrachten rondom bijvoorbeeld hygiëne altijd uit heeft gevoerd, werden zij veel minder ziek dan andere volken. Toen de pest in de Middeleeuwen hele bevolkingsgroepen uitroeide, bleven Joodse mensen vaak in leven. Vandaar ook dat zij de schuld kregen. Een ander klein voorbeeld is de ark van Noach. Van de afmetingen die God aan de ark gaf, blijkt vandaag de dag dat ze perfect zijn. De afmetingen zorgen voor een zo’n optimaal mogelijke ligging, die de ark niet zou doen kapseizen. En zo zijn er in de Bijbel heel veel dingen te vinden die aantonen dat de Bijbel de wetenschap ver vooruit is. Lees meer hierover in het boek ‘wetenschap en de Bijbel’ van Ben Hobrink.

Argument 2 – Archeologie en de Bijbel
Het is geweldig om te zien hoe in Israël overal opgravingen uit de Bijbel worden gedaan. Ook nu nog worden steeds weer ontdekkingen gedaan die de betrouwbaarheid van de Bijbel aangeven. Er zijn talloze dorpen ontdekt, met de afmetingen, de vormen en andere informatie die precies overeenkomen met Bijbelse verhalen. De opgravingen die mij het meeste aanspreken zijn die van de Stad van David, het vroegere Jeruzalem. De oude stad wordt meer en meer blootgelegd en ze hebben daar al van alles gevonden; het paleis van David met allerlei accesoires zoals zegels met namen erop die in de Bijbel genoemd worden. Ook blijkt uit opgravingen bij de Tempelberg hoe de tempel van Herodes daar heeft gestaan en hoe grote rol deze destijds vervulde. Dat blijkt ook uit de talloze doopbaden die gevonden zijn en uit de geweldig grote trappen die leiden naar de tempel. Ook details, zoals resten van vloertegels die gevonden zijn bij de tempelberg, blijken aan te sluiten op de historische informatie over de tempel van Herodes, van geschiedschrijver Flavius Josephus. Bekijk een video hierover>>
Naast dat de Bijbel het leven van Jezus beschrijft, zijn er ook allerlei geschiedschrijvers die informatie geven over de tijd van de Bijbel. De meest bekende is Flavius Josephus die een hele gedetaileerde beschrijving geeft van allerleid plaatsen in het Bijbelse Israël in de periode van het Nieuwe Testament. Ik he wel eens gehoord dat er buiten de Bijbel om meer over Jezus is opgeschreven dan over Nero.

Argument 3 – Profetiëen en de Bijbel
Bepaalde gedeelten van de Bijbel zijn geschriften van profeten. Mensen die namens God dingen moesten zeggen tegen het volk. Deze profeten voorspelden niet, maar voorzegden wat er ging/gaat komen. Er zijn tientallen profetieën vervuld waarin werd voorzegd hoe de komst van de Messias Jezus zou zijn. Daarnaast zien we in deze tijd ook veel profetieën werkelijkheid worden, met name veel rondom Israël. De profeten hebben namelijk aangekondigd dat Israël zou worden verspreid over heel de aarde en dat hun land van hen zou worden afgenemen, maar ze voorzegden ook dat God Israël weer terug zou gaan brengen naar het land en dit hebben we de afgelopen honderd jaar gezien.
Weet je dat er zo’n 200 jaar geleden al gelovigen waren die gingen bidden om Gods herstel van Israël? Toen was het land nog één grote puinhoop. Een Britse journalist uit de 19e eeuw bezocht destijds ‘Palestina’ en kwam terug met een verhaal waarin hij aangaf dat het land één grote dorre bedoeling was, waar niks groeide, niks leefde, hij vond het een verschrikkelijk land… en kijk nu hoe het land bruist!:
Ez 36:34,35: “Het verwilderde land zal weer worden bewerkt – het land dat voor iedereen die erdoorheen trok een woestenij was. 35Ze zullen zeggen: ‘Dit land hier, dat een woestenij was, is nu als de tuin van Eden, en de steden die in puin lagen, die verlaten waren en verwoest, zijn weer versterkt en bewoond.”

Argument 4 – Geestelijke werkelijkheden en de Bijbel
Volgens de Bijbel bestaat er naast de fysieke werkelijkheid die we met het oog kunnen zien, ook een geestelijke werkelijkheid. Er is een macht van het kwaad en een macht van het goede, die met elkaar strijden in de onzichtbare wereld. God en Zijn engelen aan de ene kant staan tegenover de duivel en zijn engelen aan de andere kant. Dat deze geestelijke machten werkelijkheid zijn, is vanuit allerlei opzichten aan te tonen. Denk aan de bovennatuurlijke dingen die gebeuren in het occultisme en spiritualisme, maar denk ook aan bijvoorbeeld de muziekwereld, waarin vele rockmusici aangeven beinvloed te zijn door de duivel. Denk aan Jimmy Hendrix, die zei dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht en die zo van de één op de andere dag geweldige muziek kon maken. Maar denk ook aan de geestelijke werkelijkheid aan de goede kant. Bijvoorbeeld genezingen en prachtige wonderen die dagelijks plaatsvinden doordat christenen in de Naam van Jezus bidden. Als ik alleen maar denk aan al die boeken die geschreven zijn van gelovigen die vervolgd worden om om hun geloof en de geweldige wonderen die God in hun leven heeft gedaan en nog steeds doet. Zelf kan ik ook getuigen van het feit dat God gebeden verhoort. De God van de Bijbel blijkt ook hierin werkelijkheid.

Argument 5 – Jezus en de Bijbel
Ooit afgevraagd wat er toch is met Jezus? Onze huidige jaartelling telt alles rondom de komst van Jezus, het is OF zoveel jaar voor Jezus gebeurd (voor Jezus), OF zoveel jaar na Jezus (na Christus). De Naam van Jezus wordt over de hele wereld voordurend gebruikt als stopwoord. Je hoeft niet lang naar TV te kijken om de Naam voorbij te horen komen. Hoe kan het dat mensen als ze boos zijn wel de Naam van Jezus noemen als vloek, terwijl ze niks met Hem hebben? Zal dit ook niet iets te maken hebben met die geestelijke werkelijkheid? En hoe kan het dat als je met mensen begint over Jezus, dat ze OF heel nieuwsgierig worden, OF onrustig en boos? Er gebeurt altijd wat bij het noemen van die Naam. Miljoenen gelovigen in de geschiedenis hebben letterlijk hun leven willen geven voor de Naam van Jezus. Er is iets bijzonders met die Naam. In de Bijbel staat dan ook dat er geen andere Naam is waardoor wij gered kunnen worden.

Argument 6 – Israël en de Bijbel
Volgens de Bijbel is Jezus naar de hemel gegaan (hemelvaart) nadat Hij zijn verzoenend werk had gedaan aan het kruis. De Bijbel vertelt ook dat Hij zal terugkomen op de Olijfberg in Jeruzalem en dat Hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem over de hele aarde. En Hij zal dat doen in aanwezigheid van Zijn volk Israël. Je snapt wel dat de duivel daar niet blij mee is. Hij wil niet dat Gods vrede, gerechtigheid en rust de aarde zal vullen. Want de duivel is de god van de onrust, de onvrede en de ongerechtigheid. Nu snap je misschien ook waarom er zoveel strijd is om die stad en waarom er alles aan wordt gedaan om Israël weg te krijgen uit dat land. Daar zitten ook geestelijke machten achter. De duivel weet maar al te goed dat Israëls herstel (100 jaar geleden was het land nog een woestenij) alles te maken heeft met Jezus’ terugkomst. En dat betekent dat zijn laatste uren geslagen zijn. Hij haalt dus alles uit de kast om de wereld en de mens (Gods werk) te vernietigen. Alle strijd tegen Jeruzalem, de bizarre jodenhaat etc. is dus alleen te verklaren vanuit het toekomstperspectief van de Bijbel. Lees ook mijn eerdere blogs hierover.

Argument 7 – Het grootste bewijs
HET grote bewijs dat God leeft, dat Jezus leeft, is mijns inziens het feit dat miljoenen mensen in de geschiedenis, en ook vandaag de dag, hun leven hebben gegeven voor Jezus. Zonder eigenbelang. Velen zijn radicaal veranderd toen Jezus in hun leven kwam; niet opgepoest van de buitenkant, maar van binnenuit veranderd door de Heilige Geest. Egoistische, harde mensen zijn veranderd in zachte mensen die hun leven willen opofferen voor de ander. Deze verandering kan alleen een levende God geven, doordat Hij vrede geeft in het hart van de mens.
Het is aangrijpend om te zien hoeveel mensen die het helemaal gemaakt hebben in het leven, toch doodongelukkig blijken. Zelfmoord komt onder pop- en filmsterren veel voor. Het geeft aan dat rijkdom, macht en populariteit niet gelukkig maken. Alleen een herstelde relatie met God kan echte vrede geven in het hart, dat is namelijk waar de mens voor gemaakt is, om te leven met God.

Waarom geen andere religie?
Er is een groot verschil tussen het Bijbelse geloof in God (ik gebruik liever het woord ‘christendom’ niet, omdat het christendom helaas ook niet altijd in het spoor van Jezus is gegaan) en andere religies. Bij de andere religies (het jodendom uitgezonderd) staat de mens centraal. De mens moet zelf ‘opklimmen’ naar de hemel om zijn geluk te verdienen. Het eren van die goden is vaak bedoeld als middel om als mens gelukkig te worden. Dan is het grootste probleem van de mens’het egoisme, nog niet opgelost. Maar bij het Bijbelse geloof staat God echt centraal en het doel is om Hem te eren en te prijzen, om in een relatie te leven met Hem. Ik geloof dat dat alleen echt gelukkig maakt.
In Israël heb ik meerdere keren gesprekken gehad met moslims over het geloof. Soms wordt de Koran en de Bijbel als ongeveer hetzelfde gezien. Ik gaf toen ook aan dat de Bijbel inderdaad soms overeenkomsten heeft met de Koran, maar dat de Bijbel precies op de essentiele dingen verschilt van de Koran. Is dat niet apart? De Bijbel is daarnaast een veel ouder boek. De Koran is veel later geschreven (en is veel dunner). Als je te maken hebt met geschriften die op elkaar lijken, zoek je altijd de oudste op, dat is de bron. Als we geloven dat Jezus heeft bestaan, dan moeten we ook Zijn eigen woorden serieus nemen. En zelf maakte Hij duidelijk dat Hij Goddelijk is en dat blijkt ook uit Zijn opstanding uit de dood. Die opstanding is essentieël, omdat er anders geen hoop zou zijn op eeuwig leven. Vandaar dat juist dat veel wordt bestreden.

Ik realiseer me dat het allemaal erg kort en bondig is, maar tot zover even mijn geloof beargumenteerd. Ik wil er nog wel bijzeggen dat God uiteindelijk vraagt om geloof, vertrouwen. Als we alles willen beredeneren dan komen we nooit uit. We zijn gemaakt om met een kinderlijk geloof onze Hemelse Vader te vertrouwen.

Wees de eerste die reageert op "Grote Verzoendag: hoe weet ik wat ik moet geloven?"

Geef een reactie