Geloof groeit door het te beoefenen en het is zichtbaar!

Foto: Levi Zoutendijk

Geloof is geen intellectuele aanvaarding van een geloofssysteem. Het gaat om het vertrouwen op God voor alles en alles. Geloof is iets dat je oefent of traint, zoals iemand naar de sportschool gaat om zijn lichaamskracht op te bouwen.

Het Amerikaanse christelijke TV-kanaal TBN trakteerde ons laatst op een vertoning van de film Faith Like Potatoes, de wonderlijk inspirerende getuigenis van de Zuid-Afrikaanse boer-evangelist Angus Buchan.

We hebben de film meerdere malen gezien, maar het geloof van deze man is het waard om ons er opnieuw in te verdiepen. Want zoals een Braziliaanse Joodse vriend de volgende dag al benadrukte, is het Hebreeuwse begrip ‘geloof’ iets dat je oefent of traint, zoals naar de sportschool gaan om je lichaamskracht op te bouwen.

Het is geen intellectuele instemming met een geloofsleer. Het gaat over het vertrouwen op God voor alles en alles, het buigen en strekken en het opbouwen van spieren tot ze in staat zijn om Hem voor wonderen te geloven. Als je antwoorden op ‘kleine’ gebeden ziet, geeft het je de moed om voor grotere dingen te bidden.

Je loopt immers geen marathon zonder training. Je bouwt je kracht geleidelijk aan op, beetje bij beetje, kilometer bij kilometer.

Angus leerde God op die manier te vertrouwen, zelfs om in een droge tijd aardappelen te planten, op aanwijzing van het boek Prediker: ‘Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten’. (Prediker 11: 4)

Zijn eerste missie was naar Ladysmith, mijn geboortestad, waar niet veel mensen naar hem kwamen luisteren – een grappenmaker verklaarde dat het ‘over-geëvangeliseerd’ was! Maar hij werd niet afgeschrikt; hij wist dat God hem geroepen had en vulde al snel de stadions en spoorde de christenen aan om te bidden voor een einde aan de droogte en het bloedvergieten.

Later ontving hij tot 400.000 mannen op zijn boerderij en daagde hen uit tot goddelijk leiderschap in hun families. Al snel verspreidden deze zogenaamde ‘Mighty Men’ conferenties zich over het hele land. En vandaag de dag blijft hij zielen winnen voor Jezus, terwijl hij ook de nationale leiders beïnvloedt.

En het begon allemaal in een kleine Methodistenkerk, waar hij 40 jaar geleden zijn leven aan Christus heeft toegewijd tijdens een evangelisatiedienst. Helaas heeft het Methodistische kerkgenootschap sindsdien haar ziel verloren, omdat ze zich heeft verkocht aan de wereldse agenda’s, zowel in verzet tegen Israël als door het ‘huwelijk’ tussen mensen van hetzelfde geslacht te steunen, in flagrante tegenspraak met Gods onveranderlijke woord.

Omdat zij weigerden compromissen te sluiten, werden christenen uit de eerste eeuw in de arena’s gegooid om door wilde dieren te worden verscheurd – hun levensstijl, die door de cultuur van die tijd werd veroordeeld.

Nog tragischer is dat het perverse hedonisme van de Romeinse samenleving, zoals beschreven door de apostel Paulus (zie Romeinen 1), niet alleen als een vloedgolf door de westerse wereld is gegaan, maar zelfs wortel heeft geschoten in de natie die geroepen is om ‘een licht voor de heidenen’ te zijn (Jes. 49,6).

Tel Aviv is een broeinest geworden voor homoseksuele activiteiten en er zijn zelfs ‘Gay Pride’-optochten geweest in Jeruzalem, de stad die God zijn huis noemt (Psalm 48:1-3) en waar een groot deel van de bevolking openlijk religieus is.

In een buitengewone stap heeft premier Netanyahu onlangs Amir Ohana benoemd tot minister van Justitie, de eerste openlijk homoseksuele senior minister in de geschiedenis van Israël! De snelheid waarmee de beweging voor de rechten van homoseksuelen alles heeft meegesleurd voordat ze van start ging, is zeer significant en doet vragen rijzen over hoe nabij de terugkeer van onze Heer is.

In het Boek Openbaring, dat de grote omwentelingen beschrijft die de Tweede Komst zullen inluiden, wordt Jeruzalem aangeduid als ‘Sodom en Egypte’ (Openbaring 11:8). En de profeet Daniël, die spreekt over de valse Messias (of Anti-Christ) die op dat moment zal verschijnen, suggereert dat hij misschien wel ‘homo’ is: ‘En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken’. (Daniël 11:37, HSV)

Uiteindelijk zit de duivel achter onze ziel aan. Dit is wat de koning van Sodom van Abraham (toen hij nog Abram heette) wilde, toen hij zei: ‘Geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf’. (Gen 14,21) Maar Abram antwoordde: ‘Ik zweer bij de HEERE. God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen’. (Gen 14:22, 23)

De wereld, het vlees en de duivel zitten achter onze ziel aan, maar Jezus vroeg: ‘Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?’ (Marcus 8:36)

Zoals mijn Braziliaanse vriend Ariel Keren-Or het verwoordde: ‘Geloof is zichtbaar’, waarmee hij bedoelde dat je het kunt zien aan wat het produceert. Het resultaat van regelmatige gymnastiek trainingen is duidelijk zichtbaar in het fysieke lichaam. Op dezelfde manier houdt een man die vertrouwen heeft in Jezus dit niet geheim! Het vloeit uit al zijn porieën als hij zijn passie voor de Heer uitleeft.

Zoals Jezus verder zegt in het evangelie van Marcus: ‘Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen’. (Marcus 8:38)

Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen (Hebreeën 11:6). En Jezus vroeg het: ‘….Als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof op de aarde vinden?’ (Lucas 18:8).

 

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   21-08-2019
Auteur:  Charles Gardner
Beeld:    David Cohen/Flash 90
Website:http://www.israeltoday.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "Geloof groeit door het te beoefenen en het is zichtbaar!"

Geef een reactie