‘God heeft het beste voor met zijn volk: Yeshua’

Renaldo van der Schuur, de Nederlandse vertegenwoordiger van Chosen People Ministries.

Binnen een jaar tijd is het boek Jesaja 53 verklaard bijna duizend keer verspreid. De gratis uitgave van de internationale organisatie Chosen People Ministries wil Joden overtuigen dat Jezus de Messias is. 

Dat meldt de messiaans-joodse organisatie zondag in een nieuwsbrief aan de achterban. Jesaja 53 is volgens Renaldo van der Schuur, vertegenwoordiger van Chosen People in Nederland, een van de duidelijkste profetieën dat Jezus de Messias is. De stichting deelt de boekjes daarom gratis uit door heel Nederland.

Van der Schuur kreeg onder meer deze reactie van een lezer: “Na het lezen van dit boek heb ik de zekerheid gekregen dat Jesjoea de Messias is. Het boekje heeft mij erg veel verder geholpen en een stuk rust gegeven in een lange zoektocht. Toda.”

Samen met de messiaanse gemeente Shiloach uit Amsterdam organiseert Chosen People in juni een aantal workshops over “het delen van het Goede Nieuws met Joodse mensen”. Vorig jaar ging een groep de straat op om te evangeliseren onder Joden.

Zending onder Joden is niet onomstreden. Vorige week uitte de orthodox-joodse rabbijn Lody van de Kamp kritiek op christelijke organisaties die Joden over Jezus vertellen. Chosen People, dat zich nadrukkelijk neerzet als joodse organisatie, ziet het als een opdracht juist onder hun eigen volk de messiaanse visie te delen.

Van der Schuur, die in de loop van zijn leven ontdekte Joods te zijn: “Momenteel zit de Joodse gemeenschap in de periode tussen Pesach en Sjavoe’ot (Pinksteren, red.). Twee zeer belangrijke Feesten die door het getal 50 aan elkaar verbonden zijn. Het is de periode tussen de uittocht en het ontvangen van de Thora. In het Nieuwe Testament lezen we dat het ook de periode is geworden tussen het sterven en de opstanding van de Messias en het ontvangen van de Heilige Geest.”

Na de slavernij start de reis naar het Beloofde Land

Na 400 jaar slavernij in Egypte heeft God zijn volk tijdens Pesach bevrijdt uit Egypte, aldus Van der Schuur. “Na een groot aantal wonderen gedurende circa twee jaar is de nacht gekomen waarop God zelf Zijn volk uit Egypte haalt en de woestijn in leidt. Op de vlucht voor het oude leven gaan ze op weg naar de berg, het beloofde land tegemoet. Na een lange tocht door woeste ravijnen staat het volk plotseling voor een wijde, langgerekte vlakte. Aan het eind van deze vlakte ziet het volk de berg Sinaï, een indrukwekkende berg van massief rood graniet. Het is op deze berg dat het volk door Mozes de 10 woorden ontvangt, 50 dagen na de uittocht. Het eerste pinksterfeest is een feit en het verbond wordt gesloten.”

Van der Schuur, tevens voorzitter van stichting Moadim, dat elk jaar een grote viering organiseert van het Loofhuttenfeest, vervolgt: “Nog voordat het volk hoort wat nu precies dit verbond inhoudt, stemmen zij in. God heeft dit volk uitgekozen om aan Hem toe te behoren om een koninkrijk te zijn van priesters, een heilige natie.”

De keuze van het volk om Adonai te gehoorzamen, is volgens Van der Schuur een belangrijk gegeven. “Uit de verdere geschiedenis van het volk Israël weten we dat dit niet altijd is gelukt en uit je eigen leven kunnen de meeste mensen ook wel beamen dat dit niet altijd lukt. Maar zonder het wilsbesluit om God te willen gehoorzamen, is falen bij voorbaat voorspelbaar.”

Maar, voegt Van der Schuur toe, “nog steeds heeft God het beste voor met zijn volk, namelijk Yeshua”.

1 reactieop"‘God heeft het beste voor met zijn volk: Yeshua’"

  1. kunt u mij ook een boek jasaja 53 toe sturen?
    met dank fokko

Geef een reactie