God sprak door Jesaja 53 tot Joodse vrouw

Foto: Levi Zoutendijk

Deze week werd ik geraakt door het getuigenis van een Joodse vrouw, doorgegeven door ‘One for Israel’. Om haar privé situatie te beschermen, wordt haar naam niet in de publicatie vermeld, maar die is wel bekend bij ‘One for Israel’.

Deze vrouw, die we Sarah noemen, vertrok met haar ouders mee uit Jeruzalem naar Amerika. Ze was toen 9 jaar. In Amerika leerde ze via de radio het liedje ‘Sweet Jesus’ kennen, maar haar moeder verbood haar de naam Jezus uit te spreken.
Toen Sarah’s zoon op 5-jarige leeftijd de diagnose Asperger kreeg, besloot ze lerares te worden voor leerlingen en studenten die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast kreeg ze ook een bijbaan op een orthodoxe Joodse school, ‘hoewel ik nog nooit de Bijbel had gelezen.’

Sarah gaf daar les in liturgie, zoals hoe je moet bidden. ‘Ik had mijn vader vaak zien bidden en wist hoe je dat moest doen. Maar zelf had ik geen enkele band met God. Als ik in de synagoge zat, probeerde ik iets van God te ervaren, maar dat gebeurde nooit.’

‘Ik wist niets over Jezus, maar ging een boek over Jezus bewerken’

Op de andere school waar Sarah les gaf, kwam er iemand naar haar toe die een boek had geschreven met de titel ‘Jesus, can I talk with you’ (Jezus, kan ik met U praten’).
‘Degene die dat boek had geschreven, had geen geld om het boek te laten corrigeren en redigeren, daarom vroeg ze of ik dat wilde doen. “Ik weet niets over Jezus,” zei ik tegen haar, maar ik had wel de kennis en kunde om dat boek te bewerken.’

Door het lezen van dat boek sprak de Heere tot haar. ‘Ik ontdekte dat in het Nieuwe Testament veel citaten staan uit ons Joodse boek,’ zoals zij het Oude Testament noemde. ‘Ik las in Jesaja 53 over Jezus dat Hij om onze overtredingen werd verwond, en om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld. Voor het eerst begon de Bijbel voor mij te leven.
Het staat in de Schriften, in ons boek. Ik mocht Jezus toen aanvaarden aan Mijn persoonlijke Verlosser en Redder. Ik geloof nu in de Joodse Messias, in Jezus, de Naam die ik vroeger niet mocht uitspreken en nog steeds niet op de privéschool waar ik lesgeef.’

‘U bent zo anders’

Op een dag wilde de kleinzoon van de directeur van deze Joodse school met Sarah spreken. Hij vroeg haar: ‘U bent anders dan de anderen, wat is dat?’
‘Ik zei: Ga eens zitten, dan zal ik het vertellen. Ik geloof dat Jezus de Messias is. Zijn ogen gingen wagenwijd open, hij stond op en wees met zijn vinger naar mij en hij zei: “Ik wist het, ik wist het en de studenten weten het ook. U praat altijd over God en over liefde”.’

‘Op deze Joodse school kan en mag ik niet in het openbaar over Jezus spreken, maar als ze het me vragen, dan vertel ik over Hem.’
Sarah zou willen dat alle Messiasbelijdende Joden uit het ‘closet’ komen, zoals ze zegt, waarmee ze haar verlangen onder woorden brengt dat alle Messiasbelijdende Joden niet langer hun geloof in Jezus als de Messias verborgen zullen houden.

Tegelijk geeft ze aan dat dit heel moeilijk is. ‘De rabbi’s (leraren, dvg) op deze school zijn tegen Jezus, de studenten zijn tegen Hem. Ik zeg tegen de Heere: “Ik wil er op deze school voor U zijn”. Mensen vragen wel eens of ik niet bang ben ontslagen te worden als bekend wordt dat ik in Jezus geloof. Ik reageer dan: “Het zij dan zo. Ik geloof dat God dan ook met mij mee zal gaan en zal voorzien.” Hij bevrijdt. Ook voor mij is Hij gekomen, ook voor mij gaf Hij Zijn leven aan het kruis, zodat ik opnieuw geboren kon worden. Hoeveel moet God wel niet van ons, van mij houden, om Zijn eigen Zoon voor ons, voor mij te geven?’ (Bron: One for Israel)

– – – – –

Bronvermelding
Datum:   21-12-2019
Auteur:   Dirk van genderen
Website: https://www.dirkvangenderen.nl/

– – – – –

Wees de eerste die reageert op "God sprak door Jesaja 53 tot Joodse vrouw"

Geef een reactie