Groeiende messiaanse gemeente verwelkomt elf dopelingen

Een doopdienst van een messiaanse gemeente.

De messiaanse gemeente Bracha uit Apeldoorn hield zaterdag onder de aanwezigheid van tientallen belangstellenden een doopdienst in recreatieplas Bussloo. Elf leden gingen te water.

Een van de dopelingen zaterdag was ondernemer en voormalig kerkoudste Jan Willem van der Weerd uit Kampen. Ondanks zijn Nederlands Gereformeerde achtergrond en doop als kind, wilde hij in navolging van zijn vrouw en zoon ook worden ondergedompeld. “Ik ben blij dat ik deze geloofsstap mocht zetten”, zegt Van der Weerd. Zijn keuze ligt gevoelig bij familie en vrienden uit de meer christelijk-traditionele hoek, maar daar liet hij zich niet door weerhouden. “Mijn doop was om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht: bekeer je, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest.”

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Bracha, die de sabbat en andere feesten uit de Bijbel viert, genoeg animo had voor een doopdienst. Vorig jaar was het ook al raak met een aantal individuen en gezinnen.

Bracha, ruim een jaar geleden opgericht, is een van de snelst groeiende messiaanse gemeenten van Nederland. De gemeente komt voort uit Benee Awraham (kinderen van Abraham), een messiaanse geloofsgemeenschap die voorheen in Amersfoort samenkwam, en vanwege ruimtegebrek tegenwoordig in Soest.

De Apeldoornse gemeente Bracha is ruim een jaar geleden ontstaan uit een groep van christenen “die het verlangen hadden om terug te keren naar de oorsprong van de Bijbel, de Hebreeuwse Wortels”, aldus Bert Huizing, een van de leiders van de gemeente. De samenstelling van de honderdvijftig tot tweehonderd bezoekers is divers. Mensen komen uit de meest uiteenlopende kerken, van pinkstergemeenten tot zwaar gereformeerde kerken.

Het eindtijdboek Wake Up! (2014) van Arno Lamm en Emile-André Vanbeckevoort is volgens Huizing een van de redenen waardoor huidige Bracha-gangers zich afvroegen waarom de Bijbelse, joodse feesten niet meer worden onderhouden door christenen. “Van daaruit zijn de meesten aan hun zoektocht begonnen en wilden meer weten over hun Hebreeuwse Wortels. In Bracha wordt onderwezen aan de hand van de Parashat (wekelijks Bijbelrooster, red.), die ook de Joden hanteren bij hun lezingen in de synagoge”, aldus Huizing.

Messiasbelijdende groeperingen trachtten een connectie te leggen tussen de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Thora, en het Nieuwe Testament. Huizing: “Niet alleen in Apeldoorn zie je dat er messiaanse gemeenten ontstaan, wereldwijd groeit het verlangen bij christenen om hun Hebreeuwse wortels te herontdekken. Ook in Nederland zie je een gestage groei in het ontstaan van gemeenten of huisgroepen.”

4 Reactiesop"Groeiende messiaanse gemeente verwelkomt elf dopelingen"

 1. Zie http://www.bijbelsedoop.com over wat de Bijbel leert over dopen.

 2. Ik lees in Romeinen 6:3-4 En in Filpenzen 3:8-12 ,en vers 20-21 Niet enkel uit water maar uit De Heilige geest worden we Weder geboren . 1Joh 3:9, John 3:3-8,16-18. Het gaat niet over religie maar over het zijn in relatie met Yeshua .Amen

 3. Besprenkeling of onderdompelen….. beide zijn prima!

 4. HalleluJah!

  Bekeert u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de heilige geest ontvangen.
  Petrus de apostel verkondigde het en 3000 lieten zich dopen!

  Geen besprenkeling, gewoon onder gaan.

  Moge alle nieuwe broeders en zusters gezegend zijn als kinderen van de Allerhoogste en tezamen met Zijn Volk Israel zingen; Psalm 117

Geef een reactie