Hanna krijgt wat ze wil

Als hij haar kant op kijkt, slaat ze haar ogen neer. Haar handen trillen als ze het deeg in de trog kneedt. Weer niet, echoot het in haar hart. Ze vouwt de klomp dubbel en stompt in de zachte massa, alsof het deeg de schuldige is.

Tranen prikken achter haar ogen, maar ze zal er niet aan toegeven, niet waar Peninna bij is. Haar man loopt achter haar langs om de ezel te beladen. Weer stompt ze, harder nu. Hij zegt dat hij graag kinderen met haar wil en toch kan ze het gevoel niet van zich afzetten dat hij best tevreden is met het leven zoals het nu is.
‘Kom, Kis, dan gaan we,’ roept hij.
Ze wil het niet zien en toch kijkt ze. Hij tilt de jongen op de ezel, zijn handen om het smalle middel. Vervolgens woelt hij door zijn haar. De blik die hij zijn zoon schenkt, snijdt door haar hart. Zijn zoon. Niet die van haar.
‘Goed naar abba luisteren, hè,’ maant Peninna. Haar hoofd draait in de richting van Hanna en haar kin gaat iets de lucht in. Met opeen geklemde kaken gaat Hanna door met kneden. De stomp laat een afdruk van haar vuist achter in het deeg. 

 

Met zijn twee vrouwen gaat Elkana elk jaar naar Silo, daar waar het huis van de Eeuwige staat. De kinderloosheid van Hanna maakt haar intens verdrietig en ze stort haar hart uit bij de Eeuwige. Volgens de rabbijnen is haar gebed geen verzoek, maar een eis.

Chutzpah

Hanna noemt de Eeuwige de HEERE tz’vaot. Dit wordt verschillend vertaald, de ene Bijbel zegt  HEER van de legermachten, de andere HEER van de heerscharen en de derde HEER van de machten. Tz’vaot kan ook vertaald worden met ‘menigten’ en vandaag de dag wordt het gebruikt als aanduiding voor legers. Hanna is de eerste die de Eeuwige zo noemt. Hij die de Eeuwige is, de God van menigten, Hij kan in haar toch zeker wel een kind scheppen?

Chutzpah, noemen de rabbijnen deze vrijpostigheid tegenover de Eeuwige. De Eeuwige lijkt er van te houden. Ook Abraham liet chutzpah zien toen hij onderhandelde met de Eeuwige over het lot van Sodom en Gomorra. De Kananese vrouw die voorbij komt in Matteüs 15 en Marcus 7 beschikte over chutzpah: ze accepteert geen ‘nee’ als ze Yeshua smeekt om haar dochter te genezen. En Hij geneest.

Profetes

Terug naar Hanna. Volgens de Talmoed is zij een profetes. Omdat er geschreven staat in 1 Samuël 2:1: ‘Toen bad Hanna en zei: ‘Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgegeven in de HEERE…’
De Talmoed vertelt dat het opvallend is dat Hanna het over een hoorn heeft en niet over een kruik. Zo zijn David en Salomo tot koning gezalfd met olie uit een hoorn. Hun koningschap was blijvend. Daarentegen zijn Saul en Jehu gezalfd met olie uit een kruik en hun koningschap hield geen stand. Blijkbaar wist Hanna dat degenen die gezalfd zijn met olie uit een hoorn een blijvend koningschap zouden krijgen.

Zegen

De hogepriester, Eli, zag Hanna bidden en dacht dat ze dronken was. Toen hij ontdekte dat hij het mis had, beloofde hij Hanna: ‘Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt.’

Zo gebeurde het. Toen Samuël van de borst af was bracht Hanna hem naar Silo en daar bleef hij. Elk jaar ging ze met Elkana bij hem op bezoek en bracht een zelfgemaakt bovenkleed voor hem mee. Na het jaarlijkse offer zegende Eli Elkana en Hanna en zei: ‘Moge de HEERE u nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de HEERE gebeden heeft.’

En inderdaad, na de geboorte van Samuël vergat de Eeuwige Hanna niet. 1 Samuël 2 vers 21 vertelt dat ze drie zonen en twee dochters ontving en dat de jonge Samuël groot werd bij de HEERE. Ondanks dat ze Samuël zo jong uit handen moest geven, kreeg Hanna wat ze wilde. Door haar chutzpah.

 

Girls in Trouble schreef ook een lied over Hanna: ‘Marble floor’. Op de hun site staat de tekst van het lied en nog veel andere muziek: www.girlsintroublemusic.com.

 

1 reactieop"Hanna krijgt wat ze wil"

  1. Chutzpah, is dat te vergelijken met bidden alsof u het al ontvangen heeft, nee is geen optie

    Vrijmoedigheid. Heerlijk.

Geef een reactie